5XYKTDA12BG0…

Kia

Sorento

5XYKTDA12BG032735 | 5XYKTDA12BG026028 | 5XYKTDA12BG043086; 5XYKTDA12BG005065; 5XYKTDA12BG034128 | 5XYKTDA12BG037935 | 5XYKTDA12BG000092 | 5XYKTDA12BG022416; 5XYKTDA12BG060535 | 5XYKTDA12BG055352 | 5XYKTDA12BG063158;

5XYKTDA12BG078372

; 5XYKTDA12BG035506; 5XYKTDA12BG075231 | 5XYKTDA12BG045338 | 5XYKTDA12BG029656 | 5XYKTDA12BG054136; 5XYKTDA12BG082650; 5XYKTDA12BG031102; 5XYKTDA12BG048353; 5XYKTDA12BG088643; 5XYKTDA12BG057473; 5XYKTDA12BG030905; 5XYKTDA12BG099559 | 5XYKTDA12BG079909; 5XYKTDA12BG079649

5XYKTDA12BG075634; 5XYKTDA12BG025705 | 5XYKTDA12BG042777 | 5XYKTDA12BG032881 | 5XYKTDA12BG094281; 5XYKTDA12BG093471 | 5XYKTDA12BG053858; 5XYKTDA12BG050118 | 5XYKTDA12BG051902 | 5XYKTDA12BG079201; 5XYKTDA12BG074483

5XYKTDA12BG084236; 5XYKTDA12BG094474 | 5XYKTDA12BG064164; 5XYKTDA12BG080221 | 5XYKTDA12BG072359 | 5XYKTDA12BG043010 | 5XYKTDA12BG008368 | 5XYKTDA12BG088965; 5XYKTDA12BG053374 | 5XYKTDA12BG068215 | 5XYKTDA12BG032010 | 5XYKTDA12BG039832 | 5XYKTDA12BG024439 |

5XYKTDA12BG057084

| 5XYKTDA12BG039667; 5XYKTDA12BG031097 | 5XYKTDA12BG099075 | 5XYKTDA12BG009018 | 5XYKTDA12BG087430 | 5XYKTDA12BG052323 | 5XYKTDA12BG018690 | 5XYKTDA12BG059711 | 5XYKTDA12BG029883 | 5XYKTDA12BG080767 | 5XYKTDA12BG095804; 5XYKTDA12BG003655; 5XYKTDA12BG025400 | 5XYKTDA12BG009102 | 5XYKTDA12BG003980 | 5XYKTDA12BG099383 | 5XYKTDA12BG058817; 5XYKTDA12BG098296 | 5XYKTDA12BG064603; 5XYKTDA12BG065136 | 5XYKTDA12BG011772 | 5XYKTDA12BG011755; 5XYKTDA12BG077237 | 5XYKTDA12BG092305 | 5XYKTDA12BG003106 | 5XYKTDA12BG085919 | 5XYKTDA12BG045212; 5XYKTDA12BG033979

5XYKTDA12BG058574

5XYKTDA12BG091039 | 5XYKTDA12BG090795 |

5XYKTDA12BG044576

| 5XYKTDA12BG028426; 5XYKTDA12BG073818

5XYKTDA12BG020634 | 5XYKTDA12BG033948 | 5XYKTDA12BG079327; 5XYKTDA12BG097651 | 5XYKTDA12BG005437; 5XYKTDA12BG043895 | 5XYKTDA12BG014722; 5XYKTDA12BG004790 | 5XYKTDA12BG000738; 5XYKTDA12BG021976 | 5XYKTDA12BG087556 | 5XYKTDA12BG032217 | 5XYKTDA12BG080736 | 5XYKTDA12BG035442 | 5XYKTDA12BG074029 | 5XYKTDA12BG067968; 5XYKTDA12BG078470; 5XYKTDA12BG060213 | 5XYKTDA12BG062009

5XYKTDA12BG020553; 5XYKTDA12BG027468 | 5XYKTDA12BG009214; 5XYKTDA12BG047266 | 5XYKTDA12BG018267 | 5XYKTDA12BG033531 |

5XYKTDA12BG085757

| 5XYKTDA12BG094717 | 5XYKTDA12BG006572

5XYKTDA12BG017894; 5XYKTDA12BG066514; 5XYKTDA12BG084642 | 5XYKTDA12BG031150 | 5XYKTDA12BG079862 | 5XYKTDA12BG043878 | 5XYKTDA12BG094684 | 5XYKTDA12BG078047 | 5XYKTDA12BG031875 | 5XYKTDA12BG048580 | 5XYKTDA12BG070532 | 5XYKTDA12BG062706; 5XYKTDA12BG066481 | 5XYKTDA12BG002800; 5XYKTDA12BG099268; 5XYKTDA12BG090375 | 5XYKTDA12BG054427 | 5XYKTDA12BG083216 | 5XYKTDA12BG073737

5XYKTDA12BG074760 | 5XYKTDA12BG017698 | 5XYKTDA12BG066562; 5XYKTDA12BG096192; 5XYKTDA12BG006152; 5XYKTDA12BG059952 | 5XYKTDA12BG001405 | 5XYKTDA12BG036073 | 5XYKTDA12BG031696 | 5XYKTDA12BG022741; 5XYKTDA12BG020326 | 5XYKTDA12BG044139; 5XYKTDA12BG056923 | 5XYKTDA12BG046070; 5XYKTDA12BG018303 | 5XYKTDA12BG081353 | 5XYKTDA12BG038258

5XYKTDA12BG076704 | 5XYKTDA12BG014994 | 5XYKTDA12BG050541; 5XYKTDA12BG008855; 5XYKTDA12BG087394; 5XYKTDA12BG009004; 5XYKTDA12BG023100 | 5XYKTDA12BG092725 | 5XYKTDA12BG091946 | 5XYKTDA12BG088707; 5XYKTDA12BG066013 | 5XYKTDA12BG058056; 5XYKTDA12BG090974 | 5XYKTDA12BG092336 | 5XYKTDA12BG018110

5XYKTDA12BG055688; 5XYKTDA12BG065606

5XYKTDA12BG008953 | 5XYKTDA12BG027504 | 5XYKTDA12BG063001 | 5XYKTDA12BG026112; 5XYKTDA12BG083667 | 5XYKTDA12BG045145; 5XYKTDA12BG068196 | 5XYKTDA12BG033111 | 5XYKTDA12BG051592 | 5XYKTDA12BG091042 | 5XYKTDA12BG099206 | 5XYKTDA12BG090912 | 5XYKTDA12BG049065; 5XYKTDA12BG098458 | 5XYKTDA12BG076573; 5XYKTDA12BG016096 | 5XYKTDA12BG046022 | 5XYKTDA12BG075536 | 5XYKTDA12BG038454 | 5XYKTDA12BG086214 | 5XYKTDA12BG075259; 5XYKTDA12BG004711

5XYKTDA12BG082521 | 5XYKTDA12BG050569;

5XYKTDA12BG008791

| 5XYKTDA12BG049597 | 5XYKTDA12BG063161; 5XYKTDA12BG094345; 5XYKTDA12BG022187 | 5XYKTDA12BG011996; 5XYKTDA12BG077609 | 5XYKTDA12BG086990 | 5XYKTDA12BG093406 | 5XYKTDA12BG010203; 5XYKTDA12BG028104 | 5XYKTDA12BG091753; 5XYKTDA12BG066772; 5XYKTDA12BG092157 | 5XYKTDA12BG077996 | 5XYKTDA12BG012310 | 5XYKTDA12BG014073

5XYKTDA12BG037482 | 5XYKTDA12BG064956; 5XYKTDA12BG007513; 5XYKTDA12BG027017

5XYKTDA12BG026336; 5XYKTDA12BG006698 | 5XYKTDA12BG034355 | 5XYKTDA12BG024165; 5XYKTDA12BG071406; 5XYKTDA12BG078663 | 5XYKTDA12BG031438 | 5XYKTDA12BG049812; 5XYKTDA12BG096886 | 5XYKTDA12BG031469 | 5XYKTDA12BG059904 | 5XYKTDA12BG014896 | 5XYKTDA12BG084561; 5XYKTDA12BG081675; 5XYKTDA12BG009343 | 5XYKTDA12BG088397 | 5XYKTDA12BG081076 | 5XYKTDA12BG013666 | 5XYKTDA12BG027857 | 5XYKTDA12BG072149; 5XYKTDA12BG067212 | 5XYKTDA12BG064648 | 5XYKTDA12BG011061 | 5XYKTDA12BG037739; 5XYKTDA12BG046571 | 5XYKTDA12BG078243 | 5XYKTDA12BG037871; 5XYKTDA12BG049907; 5XYKTDA12BG035280 | 5XYKTDA12BG079313; 5XYKTDA12BG025185 | 5XYKTDA12BG014784 | 5XYKTDA12BG005003 | 5XYKTDA12BG082454 | 5XYKTDA12BG045131 | 5XYKTDA12BG056971 | 5XYKTDA12BG036736 | 5XYKTDA12BG083376 | 5XYKTDA12BG092675; 5XYKTDA12BG063032 | 5XYKTDA12BG035621

5XYKTDA12BG065251; 5XYKTDA12BG096757 | 5XYKTDA12BG045906 | 5XYKTDA12BG077853 | 5XYKTDA12BG053570; 5XYKTDA12BG052676;

5XYKTDA12BG0997415XYKTDA12BG092627; 5XYKTDA12BG080266; 5XYKTDA12BG066190; 5XYKTDA12BG066545; 5XYKTDA12BG046649 | 5XYKTDA12BG089713 | 5XYKTDA12BG010850 | 5XYKTDA12BG008970 |

5XYKTDA12BG099707

| 5XYKTDA12BG081014 | 5XYKTDA12BG090487; 5XYKTDA12BG032928 | 5XYKTDA12BG034985; 5XYKTDA12BG046831 | 5XYKTDA12BG045078 | 5XYKTDA12BG064567 | 5XYKTDA12BG066223 | 5XYKTDA12BG023615 | 5XYKTDA12BG067324 | 5XYKTDA12BG097066 | 5XYKTDA12BG014462 | 5XYKTDA12BG085709; 5XYKTDA12BG056811 | 5XYKTDA12BG018124 | 5XYKTDA12BG053360; 5XYKTDA12BG032198; 5XYKTDA12BG058459 | 5XYKTDA12BG032413 | 5XYKTDA12BG037451 | 5XYKTDA12BG050734 | 5XYKTDA12BG059501 | 5XYKTDA12BG088593; 5XYKTDA12BG080932 | 5XYKTDA12BG058106 | 5XYKTDA12BG038101 | 5XYKTDA12BG069090; 5XYKTDA12BG038745 | 5XYKTDA12BG044562 | 5XYKTDA12BG018298; 5XYKTDA12BG098881

5XYKTDA12BG027454; 5XYKTDA12BG053990; 5XYKTDA12BG028264 | 5XYKTDA12BG054640 | 5XYKTDA12BG007303 | 5XYKTDA12BG076976

5XYKTDA12BG029639; 5XYKTDA12BG008306; 5XYKTDA12BG092983 | 5XYKTDA12BG034212; 5XYKTDA12BG095754 | 5XYKTDA12BG092756 | 5XYKTDA12BG024960 | 5XYKTDA12BG009083; 5XYKTDA12BG002358

5XYKTDA12BG023887; 5XYKTDA12BG085936; 5XYKTDA12BG031293 | 5XYKTDA12BG051978 | 5XYKTDA12BG034940 | 5XYKTDA12BG045128

5XYKTDA12BG085113 |

5XYKTDA12BG094703

; 5XYKTDA12BG015742 | 5XYKTDA12BG050166 | 5XYKTDA12BG030578 | 5XYKTDA12BG098248

5XYKTDA12BG048028; 5XYKTDA12BG044691 | 5XYKTDA12BG050488

5XYKTDA12BG006765; 5XYKTDA12BG077318; 5XYKTDA12BG018818 | 5XYKTDA12BG020178

5XYKTDA12BG056291; 5XYKTDA12BG069154 | 5XYKTDA12BG058946 | 5XYKTDA12BG080753; 5XYKTDA12BG091347 | 5XYKTDA12BG083619 | 5XYKTDA12BG094264; 5XYKTDA12BG073267 | 5XYKTDA12BG094569 | 5XYKTDA12BG084544; 5XYKTDA12BG018141 | 5XYKTDA12BG047588 | 5XYKTDA12BG000562 | 5XYKTDA12BG099111 | 5XYKTDA12BG026756; 5XYKTDA12BG069705; 5XYKTDA12BG001677; 5XYKTDA12BG023520 | 5XYKTDA12BG026286; 5XYKTDA12BG017443 | 5XYKTDA12BG022383 | 5XYKTDA12BG009911 | 5XYKTDA12BG060079 | 5XYKTDA12BG064410 | 5XYKTDA12BG027633 | 5XYKTDA12BG086648; 5XYKTDA12BG077111; 5XYKTDA12BG084558 | 5XYKTDA12BG073124 | 5XYKTDA12BG037076 | 5XYKTDA12BG034470; 5XYKTDA12BG062091; 5XYKTDA12BG095852 | 5XYKTDA12BG095608; 5XYKTDA12BG053911 | 5XYKTDA12BG065413; 5XYKTDA12BG085550; 5XYKTDA12BG034680; 5XYKTDA12BG028605 | 5XYKTDA12BG048479 | 5XYKTDA12BG019595 | 5XYKTDA12BG068781; 5XYKTDA12BG074113 | 5XYKTDA12BG020374 | 5XYKTDA12BG086102 |

5XYKTDA12BG049471

| 5XYKTDA12BG006488 | 5XYKTDA12BG035358 | 5XYKTDA12BG003526; 5XYKTDA12BG097469 | 5XYKTDA12BG036459 | 5XYKTDA12BG045999; 5XYKTDA12BG018835; 5XYKTDA12BG004899 | 5XYKTDA12BG098749 | 5XYKTDA12BG057585 | 5XYKTDA12BG088352; 5XYKTDA12BG071728 | 5XYKTDA12BG012050; 5XYKTDA12BG007947 | 5XYKTDA12BG067226; 5XYKTDA12BG066464 | 5XYKTDA12BG017863 | 5XYKTDA12BG030869 | 5XYKTDA12BG008032 | 5XYKTDA12BG034775; 5XYKTDA12BG047851 | 5XYKTDA12BG040463 | 5XYKTDA12BG005356 | 5XYKTDA12BG059448 | 5XYKTDA12BG054850 | 5XYKTDA12BG051107 | 5XYKTDA12BG071910; 5XYKTDA12BG049731 | 5XYKTDA12BG062446 | 5XYKTDA12BG060812; 5XYKTDA12BG036669 | 5XYKTDA12BG065718 | 5XYKTDA12BG040513 | 5XYKTDA12BG012436; 5XYKTDA12BG023873; 5XYKTDA12BG075519; 5XYKTDA12BG098539; 5XYKTDA12BG094393; 5XYKTDA12BG014414; 5XYKTDA12BG054573 | 5XYKTDA12BG010606 | 5XYKTDA12BG005891; 5XYKTDA12BG092711 | 5XYKTDA12BG041953 | 5XYKTDA12BG083491; 5XYKTDA12BG014932; 5XYKTDA12BG027650

5XYKTDA12BG061359 | 5XYKTDA12BG067565; 5XYKTDA12BG098332 | 5XYKTDA12BG003395; 5XYKTDA12BG051771 | 5XYKTDA12BG069980 | 5XYKTDA12BG031133 | 5XYKTDA12BG005325 | 5XYKTDA12BG092630 | 5XYKTDA12BG051026 | 5XYKTDA12BG026529; 5XYKTDA12BG011268 | 5XYKTDA12BG071194 | 5XYKTDA12BG021735 | 5XYKTDA12BG034047 | 5XYKTDA12BG031827; 5XYKTDA12BG059093; 5XYKTDA12BG083541 | 5XYKTDA12BG032783 | 5XYKTDA12BG069803 | 5XYKTDA12BG099898 | 5XYKTDA12BG012999; 5XYKTDA12BG093096 | 5XYKTDA12BG049227 | 5XYKTDA12BG065962; 5XYKTDA12BG027714 | 5XYKTDA12BG082907 | 5XYKTDA12BG097939; 5XYKTDA12BG080980; 5XYKTDA12BG012968 | 5XYKTDA12BG067873 | 5XYKTDA12BG037062; 5XYKTDA12BG086004 | 5XYKTDA12BG078338

5XYKTDA12BG073835; 5XYKTDA12BG093454 | 5XYKTDA12BG032119 | 5XYKTDA12BG023646 | 5XYKTDA12BG068120; 5XYKTDA12BG083409 | 5XYKTDA12BG001744 | 5XYKTDA12BG076735 | 5XYKTDA12BG004126; 5XYKTDA12BG007754; 5XYKTDA12BG077898 | 5XYKTDA12BG015594; 5XYKTDA12BG068733 | 5XYKTDA12BG087718 | 5XYKTDA12BG074046; 5XYKTDA12BG084821; 5XYKTDA12BG029320; 5XYKTDA12BG052855; 5XYKTDA12BG035005 | 5XYKTDA12BG062303 |

5XYKTDA12BG019516

; 5XYKTDA12BG000447 | 5XYKTDA12BG028894; 5XYKTDA12BG099240 |

5XYKTDA12BG070255

| 5XYKTDA12BG019676

5XYKTDA12BG042276 | 5XYKTDA12BG001985 | 5XYKTDA12BG080882 | 5XYKTDA12BG011450; 5XYKTDA12BG065895 | 5XYKTDA12BG017183; 5XYKTDA12BG094667; 5XYKTDA12BG003381;

5XYKTDA12BG057277

| 5XYKTDA12BG088030 | 5XYKTDA12BG028538 | 5XYKTDA12BG059241; 5XYKTDA12BG009388; 5XYKTDA12BG059398; 5XYKTDA12BG076749 | 5XYKTDA12BG097522; 5XYKTDA12BG067405 | 5XYKTDA12BG099917; 5XYKTDA12BG053908; 5XYKTDA12BG023260

5XYKTDA12BG001808 | 5XYKTDA12BG041208; 5XYKTDA12BG039166 | 5XYKTDA12BG026904; 5XYKTDA12BG061894; 5XYKTDA12BG069221 | 5XYKTDA12BG008323 | 5XYKTDA12BG025137; 5XYKTDA12BG000366; 5XYKTDA12BG012887; 5XYKTDA12BG088402; 5XYKTDA12BG079294 | 5XYKTDA12BG059496; 5XYKTDA12BG014364 | 5XYKTDA12BG007138; 5XYKTDA12BG003266 | 5XYKTDA12BG071437 | 5XYKTDA12BG003560; 5XYKTDA12BG083121; 5XYKTDA12BG096015; 5XYKTDA12BG026577 | 5XYKTDA12BG021668

5XYKTDA12BG087685; 5XYKTDA12BG067694; 5XYKTDA12BG091428 | 5XYKTDA12BG043864 | 5XYKTDA12BG099657 | 5XYKTDA12BG000075 | 5XYKTDA12BG043184; 5XYKTDA12BG035098; 5XYKTDA12BG025297 | 5XYKTDA12BG063340 | 5XYKTDA12BG074743; 5XYKTDA12BG002473 | 5XYKTDA12BG004336 | 5XYKTDA12BG097021; 5XYKTDA12BG001033 | 5XYKTDA12BG087072 | 5XYKTDA12BG015756; 5XYKTDA12BG064505 | 5XYKTDA12BG067498 | 5XYKTDA12BG065296; 5XYKTDA12BG062723; 5XYKTDA12BG057828 | 5XYKTDA12BG081627 | 5XYKTDA12BG028524; 5XYKTDA12BG011299 | 5XYKTDA12BG014476 | 5XYKTDA12BG041841; 5XYKTDA12BG087699 | 5XYKTDA12BG051835 | 5XYKTDA12BG057750 |

5XYKTDA12BG0327975XYKTDA12BG040768 | 5XYKTDA12BG046005; 5XYKTDA12BG064455; 5XYKTDA12BG059336

5XYKTDA12BG037997 | 5XYKTDA12BG005258 | 5XYKTDA12BG014767 | 5XYKTDA12BG079604 | 5XYKTDA12BG014803 |

5XYKTDA12BG054542

| 5XYKTDA12BG038535; 5XYKTDA12BG084589 | 5XYKTDA12BG082664 | 5XYKTDA12BG090988 | 5XYKTDA12BG025171; 5XYKTDA12BG065069 | 5XYKTDA12BG012663 | 5XYKTDA12BG002098 | 5XYKTDA12BG014526; 5XYKTDA12BG069851 | 5XYKTDA12BG033299

5XYKTDA12BG032962; 5XYKTDA12BG054265 | 5XYKTDA12BG020777 | 5XYKTDA12BG070773 | 5XYKTDA12BG045419 | 5XYKTDA12BG016258 | 5XYKTDA12BG092823 | 5XYKTDA12BG019709 | 5XYKTDA12BG025896 | 5XYKTDA12BG032542; 5XYKTDA12BG067503 | 5XYKTDA12BG027020 | 5XYKTDA12BG090327; 5XYKTDA12BG091221 | 5XYKTDA12BG053875; 5XYKTDA12BG019483 | 5XYKTDA12BG065671 | 5XYKTDA12BG096614 | 5XYKTDA12BG086830; 5XYKTDA12BG088836; 5XYKTDA12BG067971; 5XYKTDA12BG013182 | 5XYKTDA12BG077495

5XYKTDA12BG060633 | 5XYKTDA12BG038907 | 5XYKTDA12BG050099 | 5XYKTDA12BG088786; 5XYKTDA12BG020018 | 5XYKTDA12BG050765 | 5XYKTDA12BG060325 | 5XYKTDA12BG097827 | 5XYKTDA12BG060941 | 5XYKTDA12BG016616 | 5XYKTDA12BG059269 | 5XYKTDA12BG095592 | 5XYKTDA12BG066951 | 5XYKTDA12BG004269 | 5XYKTDA12BG023002; 5XYKTDA12BG011030 | 5XYKTDA12BG023453

5XYKTDA12BG055836 | 5XYKTDA12BG099190 | 5XYKTDA12BG005986; 5XYKTDA12BG065573; 5XYKTDA12BG017961 | 5XYKTDA12BG040429 | 5XYKTDA12BG039149 | 5XYKTDA12BG099271 | 5XYKTDA12BG006894 | 5XYKTDA12BG043511 | 5XYKTDA12BG068246 | 5XYKTDA12BG069039 | 5XYKTDA12BG061751 | 5XYKTDA12BG071325; 5XYKTDA12BG054363 | 5XYKTDA12BG084978

5XYKTDA12BG001386 | 5XYKTDA12BG070644; 5XYKTDA12BG074872 | 5XYKTDA12BG019385; 5XYKTDA12BG041810 | 5XYKTDA12BG030502 | 5XYKTDA12BG040057 | 5XYKTDA12BG026448 | 5XYKTDA12BG073866 | 5XYKTDA12BG069977; 5XYKTDA12BG001128 | 5XYKTDA12BG093664 | 5XYKTDA12BG089355

5XYKTDA12BG065590 | 5XYKTDA12BG070949 | 5XYKTDA12BG052807 | 5XYKTDA12BG057943; 5XYKTDA12BG029270 | 5XYKTDA12BG012033; 5XYKTDA12BG098976

5XYKTDA12BG023775 | 5XYKTDA12BG062074 | 5XYKTDA12BG083832 | 5XYKTDA12BG011822; 5XYKTDA12BG005860 | 5XYKTDA12BG032167 | 5XYKTDA12BG085211; 5XYKTDA12BG019810; 5XYKTDA12BG030127 | 5XYKTDA12BG064939 | 5XYKTDA12BG056064 | 5XYKTDA12BG008581 | 5XYKTDA12BG029608 | 5XYKTDA12BG027499; 5XYKTDA12BG088013; 5XYKTDA12BG016082 | 5XYKTDA12BG085645 | 5XYKTDA12BG026952 | 5XYKTDA12BG050636 | 5XYKTDA12BG006796 | 5XYKTDA12BG099061 | 5XYKTDA12BG070479 | 5XYKTDA12BG000089; 5XYKTDA12BG005275; 5XYKTDA12BG017555; 5XYKTDA12BG004286; 5XYKTDA12BG099366 | 5XYKTDA12BG060521 | 5XYKTDA12BG087220 | 5XYKTDA12BG059787; 5XYKTDA12BG094958; 5XYKTDA12BG055447 | 5XYKTDA12BG055237 | 5XYKTDA12BG044108 | 5XYKTDA12BG038244 | 5XYKTDA12BG082339 | 5XYKTDA12BG076668 | 5XYKTDA12BG091882; 5XYKTDA12BG033013 | 5XYKTDA12BG042598 | 5XYKTDA12BG029799 | 5XYKTDA12BG059563; 5XYKTDA12BG039216

5XYKTDA12BG087041 | 5XYKTDA12BG031746 | 5XYKTDA12BG043699; 5XYKTDA12BG079070; 5XYKTDA12BG016244 | 5XYKTDA12BG028006

5XYKTDA12BG071289; 5XYKTDA12BG093485 | 5XYKTDA12BG098573; 5XYKTDA12BG067470 | 5XYKTDA12BG084883 | 5XYKTDA12BG036851 | 5XYKTDA12BG096449 | 5XYKTDA12BG037384 | 5XYKTDA12BG034257 | 5XYKTDA12BG052435; 5XYKTDA12BG097732 | 5XYKTDA12BG004529 | 5XYKTDA12BG043833 | 5XYKTDA12BG001260 | 5XYKTDA12BG060146 | 5XYKTDA12BG096161 | 5XYKTDA12BG025381 | 5XYKTDA12BG078274

5XYKTDA12BG093244 | 5XYKTDA12BG097620

5XYKTDA12BG006278 | 5XYKTDA12BG057327 | 5XYKTDA12BG072202; 5XYKTDA12BG025008 | 5XYKTDA12BG038714 | 5XYKTDA12BG001193 | 5XYKTDA12BG065170 | 5XYKTDA12BG094605 | 5XYKTDA12BG016387; 5XYKTDA12BG031813 | 5XYKTDA12BG058400; 5XYKTDA12BG026983 | 5XYKTDA12BG028782 | 5XYKTDA12BG003929 | 5XYKTDA12BG010511 | 5XYKTDA12BG023730; 5XYKTDA12BG089064 | 5XYKTDA12BG002103; 5XYKTDA12BG053388; 5XYKTDA12BG080896 | 5XYKTDA12BG042679 | 5XYKTDA12BG047669; 5XYKTDA12BG065248 | 5XYKTDA12BG044223 | 5XYKTDA12BG015871 | 5XYKTDA12BG029124; 5XYKTDA12BG064875; 5XYKTDA12BG031777 | 5XYKTDA12BG069963 | 5XYKTDA12BG034789 | 5XYKTDA12BG088111 | 5XYKTDA12BG055514 | 5XYKTDA12BG078551 | 5XYKTDA12BG097696 | 5XYKTDA12BG077920 | 5XYKTDA12BG020813

5XYKTDA12BG062964; 5XYKTDA12BG073785 | 5XYKTDA12BG047140 | 5XYKTDA12BG057425 | 5XYKTDA12BG019855 | 5XYKTDA12BG032055 | 5XYKTDA12BG099805 | 5XYKTDA12BG041919; 5XYKTDA12BG036641 | 5XYKTDA12BG026126 | 5XYKTDA12BG063709; 5XYKTDA12BG006250 | 5XYKTDA12BG043704 | 5XYKTDA12BG039619; 5XYKTDA12BG022593 | 5XYKTDA12BG015661 | 5XYKTDA12BG075746; 5XYKTDA12BG090442 | 5XYKTDA12BG036655; 5XYKTDA12BG091011 | 5XYKTDA12BG040723 | 5XYKTDA12BG075116 | 5XYKTDA12BG036896 | 5XYKTDA12BG040706 | 5XYKTDA12BG036638 | 5XYKTDA12BG088612; 5XYKTDA12BG060793 | 5XYKTDA12BG050183 | 5XYKTDA12BG034954 | 5XYKTDA12BG016101; 5XYKTDA12BG018706; 5XYKTDA12BG058669 | 5XYKTDA12BG097942 | 5XYKTDA12BG038552; 5XYKTDA12BG078517; 5XYKTDA12BG083796 | 5XYKTDA12BG036297; 5XYKTDA12BG001064 | 5XYKTDA12BG052063 | 5XYKTDA12BG087752

5XYKTDA12BG025798 | 5XYKTDA12BG065928; 5XYKTDA12BG073673 |

5XYKTDA12BG043377

; 5XYKTDA12BG073625;

5XYKTDA12BG023842

| 5XYKTDA12BG043198; 5XYKTDA12BG048269; 5XYKTDA12BG059899; 5XYKTDA12BG035439 | 5XYKTDA12BG076850; 5XYKTDA12BG064536; 5XYKTDA12BG039281 | 5XYKTDA12BG027924; 5XYKTDA12BG052919 | 5XYKTDA12BG086066 | 5XYKTDA12BG052709 | 5XYKTDA12BG037532 | 5XYKTDA12BG046165 | 5XYKTDA12BG010072 | 5XYKTDA12BG068070 | 5XYKTDA12BG038356; 5XYKTDA12BG088755 | 5XYKTDA12BG020262; 5XYKTDA12BG030516 | 5XYKTDA12BG070076; 5XYKTDA12BG079926; 5XYKTDA12BG025817 | 5XYKTDA12BG027275; 5XYKTDA12BG074371 | 5XYKTDA12BG044058; 5XYKTDA12BG023498 | 5XYKTDA12BG072104 | 5XYKTDA12BG020455; 5XYKTDA12BG084463 | 5XYKTDA12BG042147; 5XYKTDA12BG011593 | 5XYKTDA12BG021301 | 5XYKTDA12BG022285; 5XYKTDA12BG086570 | 5XYKTDA12BG016678 | 5XYKTDA12BG060194 | 5XYKTDA12BG088626; 5XYKTDA12BG038969 | 5XYKTDA12BG019614; 5XYKTDA12BG093888 | 5XYKTDA12BG067680; 5XYKTDA12BG014316; 5XYKTDA12BG075617; 5XYKTDA12BG086505; 5XYKTDA12BG017605 | 5XYKTDA12BG068845 | 5XYKTDA12BG093535 | 5XYKTDA12BG089145 | 5XYKTDA12BG018737 | 5XYKTDA12BG030645; 5XYKTDA12BG008192; 5XYKTDA12BG034632 | 5XYKTDA12BG009567 | 5XYKTDA12BG053116 | 5XYKTDA12BG008645 | 5XYKTDA12BG075228

5XYKTDA12BG046053 | 5XYKTDA12BG089419 | 5XYKTDA12BG013800 | 5XYKTDA12BG060681; 5XYKTDA12BG031889 | 5XYKTDA12BG074953; 5XYKTDA12BG020942 | 5XYKTDA12BG083085; 5XYKTDA12BG063029 | 5XYKTDA12BG021573; 5XYKTDA12BG099156 | 5XYKTDA12BG068957 | 5XYKTDA12BG088853; 5XYKTDA12BG079344; 5XYKTDA12BG033030; 5XYKTDA12BG074449 | 5XYKTDA12BG052824 | 5XYKTDA12BG011657; 5XYKTDA12BG086956;

5XYKTDA12BG0991395XYKTDA12BG013389 | 5XYKTDA12BG075245; 5XYKTDA12BG069591 | 5XYKTDA12BG071583 | 5XYKTDA12BG080686; 5XYKTDA12BG056601 |

5XYKTDA12BG0160175XYKTDA12BG034887

| 5XYKTDA12BG066061 | 5XYKTDA12BG060762; 5XYKTDA12BG020830 | 5XYKTDA12BG010878 | 5XYKTDA12BG090182; 5XYKTDA12BG050104; 5XYKTDA12BG080607 | 5XYKTDA12BG058509; 5XYKTDA12BG065010; 5XYKTDA12BG043167; 5XYKTDA12BG018379 | 5XYKTDA12BG017376 | 5XYKTDA12BG028636

5XYKTDA12BG071518

5XYKTDA12BG026465 | 5XYKTDA12BG015885; 5XYKTDA12BG033433; 5XYKTDA12BG030399 | 5XYKTDA12BG055285; 5XYKTDA12BG019113; 5XYKTDA12BG019421 | 5XYKTDA12BG069767 | 5XYKTDA12BG090991; 5XYKTDA12BG029706 | 5XYKTDA12BG054959 | 5XYKTDA12BG040379; 5XYKTDA12BG023517; 5XYKTDA12BG078811 | 5XYKTDA12BG026837 | 5XYKTDA12BG068666 | 5XYKTDA12BG034310; 5XYKTDA12BG069395 | 5XYKTDA12BG023369 | 5XYKTDA12BG078887 | 5XYKTDA12BG051379

5XYKTDA12BG046487; 5XYKTDA12BG061362 | 5XYKTDA12BG037269 | 5XYKTDA12BG072801 | 5XYKTDA12BG093342 | 5XYKTDA12BG059059 | 5XYKTDA12BG035165; 5XYKTDA12BG079358 | 5XYKTDA12BG036526 | 5XYKTDA12BG002246 | 5XYKTDA12BG054444 | 5XYKTDA12BG072877 | 5XYKTDA12BG097312 | 5XYKTDA12BG075472 | 5XYKTDA12BG049308 | 5XYKTDA12BG098301 | 5XYKTDA12BG016762 | 5XYKTDA12BG095687 | 5XYKTDA12BG008676 | 5XYKTDA12BG051141 | 5XYKTDA12BG078324

5XYKTDA12BG036591

5XYKTDA12BG036011 | 5XYKTDA12BG020715 | 5XYKTDA12BG003977 | 5XYKTDA12BG092479 | 5XYKTDA12BG028684 | 5XYKTDA12BG040026 | 5XYKTDA12BG088285; 5XYKTDA12BG022111 | 5XYKTDA12BG059076 | 5XYKTDA12BG085077 | 5XYKTDA12BG074399 | 5XYKTDA12BG098427 | 5XYKTDA12BG048563 | 5XYKTDA12BG045663 |

5XYKTDA12BG074757

; 5XYKTDA12BG080381 | 5XYKTDA12BG014140 | 5XYKTDA12BG018849 |

5XYKTDA12BG037174

; 5XYKTDA12BG053584 | 5XYKTDA12BG059210 | 5XYKTDA12BG063970 | 5XYKTDA12BG088089 | 5XYKTDA12BG080462 | 5XYKTDA12BG065525 | 5XYKTDA12BG022528 | 5XYKTDA12BG061460 | 5XYKTDA12BG052810 | 5XYKTDA12BG020231; 5XYKTDA12BG037109 | 5XYKTDA12BG007480; 5XYKTDA12BG004675;

5XYKTDA12BG001534

| 5XYKTDA12BG004241 | 5XYKTDA12BG097780; 5XYKTDA12BG047400; 5XYKTDA12BG017023; 5XYKTDA12BG018415; 5XYKTDA12BG070806 | 5XYKTDA12BG051737 | 5XYKTDA12BG035893; 5XYKTDA12BG042259; 5XYKTDA12BG000402; 5XYKTDA12BG037840; 5XYKTDA12BG091283 | 5XYKTDA12BG098315 | 5XYKTDA12BG099769 | 5XYKTDA12BG068022; 5XYKTDA12BG049163; 5XYKTDA12BG088092 | 5XYKTDA12BG024313 | 5XYKTDA12BG007267 | 5XYKTDA12BG007737; 5XYKTDA12BG085886;

5XYKTDA12BG003087

| 5XYKTDA12BG044481 | 5XYKTDA12BG084608 | 5XYKTDA12BG086164; 5XYKTDA12BG008127; 5XYKTDA12BG013537 | 5XYKTDA12BG094801 | 5XYKTDA12BG075908

5XYKTDA12BG043217 | 5XYKTDA12BG060406

5XYKTDA12BG068229 | 5XYKTDA12BG003770; 5XYKTDA12BG012808 | 5XYKTDA12BG002571 | 5XYKTDA12BG042374; 5XYKTDA12BG016552 | 5XYKTDA12BG004966; 5XYKTDA12BG088206 | 5XYKTDA12BG024490 | 5XYKTDA12BG084625 | 5XYKTDA12BG078534 | 5XYKTDA12BG051415; 5XYKTDA12BG078968 | 5XYKTDA12BG055948 | 5XYKTDA12BG014090; 5XYKTDA12BG014221; 5XYKTDA12BG092255 | 5XYKTDA12BG038695; 5XYKTDA12BG001503; 5XYKTDA12BG068859 | 5XYKTDA12BG083393; 5XYKTDA12BG073253 | 5XYKTDA12BG055545 | 5XYKTDA12BG028152; 5XYKTDA12BG056212 | 5XYKTDA12BG086603; 5XYKTDA12BG069493 | 5XYKTDA12BG092465; 5XYKTDA12BG096211 | 5XYKTDA12BG030547

5XYKTDA12BG017264 | 5XYKTDA12BG090831; 5XYKTDA12BG079411 | 5XYKTDA12BG000576 | 5XYKTDA12BG056890; 5XYKTDA12BG089386; 5XYKTDA12BG088075 | 5XYKTDA12BG016597; 5XYKTDA12BG040222; 5XYKTDA12BG032489; 5XYKTDA12BG049275; 5XYKTDA12BG080803 | 5XYKTDA12BG075097 | 5XYKTDA12BG090330; 5XYKTDA12BG067906 | 5XYKTDA12BG024506; 5XYKTDA12BG048188 | 5XYKTDA12BG089503; 5XYKTDA12BG009021; 5XYKTDA12BG095317 | 5XYKTDA12BG013361; 5XYKTDA12BG059983; 5XYKTDA12BG011738 | 5XYKTDA12BG064617 | 5XYKTDA12BG081403 | 5XYKTDA12BG076833 | 5XYKTDA12BG095172; 5XYKTDA12BG087203; 5XYKTDA12BG036610 | 5XYKTDA12BG020911; 5XYKTDA12BG078856 | 5XYKTDA12BG018432; 5XYKTDA12BG094572; 5XYKTDA12BG002330; 5XYKTDA12BG017748 | 5XYKTDA12BG093101 | 5XYKTDA12BG031858 | 5XYKTDA12BG026272; 5XYKTDA12BG049633; 5XYKTDA12BG042942 | 5XYKTDA12BG044237 | 5XYKTDA12BG087945 | 5XYKTDA12BG040561; 5XYKTDA12BG068361 | 5XYKTDA12BG092384 | 5XYKTDA12BG013859; 5XYKTDA12BG083572; 5XYKTDA12BG017409 | 5XYKTDA12BG073303 | 5XYKTDA12BG010427 | 5XYKTDA12BG068151 | 5XYKTDA12BG057215

5XYKTDA12BG040771

5XYKTDA12BG042245 | 5XYKTDA12BG027695 | 5XYKTDA12BG055965 | 5XYKTDA12BG075133; 5XYKTDA12BG071132; 5XYKTDA12BG015305 | 5XYKTDA12BG034114 | 5XYKTDA12BG093891 | 5XYKTDA12BG064732 | 5XYKTDA12BG021900 | 5XYKTDA12BG034582; 5XYKTDA12BG002523; 5XYKTDA12BG067453 | 5XYKTDA12BG025218

5XYKTDA12BG080672; 5XYKTDA12BG060065 | 5XYKTDA12BG014834; 5XYKTDA12BG097309 | 5XYKTDA12BG063015 | 5XYKTDA12BG025509 | 5XYKTDA12BG005745 | 5XYKTDA12BG049003; 5XYKTDA12BG095480 | 5XYKTDA12BG072667; 5XYKTDA12BG092840 | 5XYKTDA12BG031486 | 5XYKTDA12BG048742 | 5XYKTDA12BG030614 | 5XYKTDA12BG006393 | 5XYKTDA12BG008872 | 5XYKTDA12BG086150 | 5XYKTDA12BG014302 | 5XYKTDA12BG048191 | 5XYKTDA12BG028362 | 5XYKTDA12BG043346; 5XYKTDA12BG012355 | 5XYKTDA12BG031570 | 5XYKTDA12BG034338; 5XYKTDA12BG082518; 5XYKTDA12BG086522; 5XYKTDA12BG007575; 5XYKTDA12BG053813 | 5XYKTDA12BG015997; 5XYKTDA12BG027602 | 5XYKTDA12BG009276 | 5XYKTDA12BG097505; 5XYKTDA12BG083426 | 5XYKTDA12BG050412; 5XYKTDA12BG051222 | 5XYKTDA12BG092496 | 5XYKTDA12BG057196; 5XYKTDA12BG081935 | 5XYKTDA12BG068523; 5XYKTDA12BG086746 | 5XYKTDA12BG067890 | 5XYKTDA12BG061295 | 5XYKTDA12BG089680; 5XYKTDA12BG001727 | 5XYKTDA12BG001467 | 5XYKTDA12BG007141 | 5XYKTDA12BG066853 | 5XYKTDA12BG064424 | 5XYKTDA12BG005115 | 5XYKTDA12BG038521; 5XYKTDA12BG072894; 5XYKTDA12BG036428; 5XYKTDA12BG083507 | 5XYKTDA12BG080901 | 5XYKTDA12BG012498 | 5XYKTDA12BG006961; 5XYKTDA12BG058543 | 5XYKTDA12BG060566; 5XYKTDA12BG074936 | 5XYKTDA12BG069087

5XYKTDA12BG003235 | 5XYKTDA12BG044075; 5XYKTDA12BG035943; 5XYKTDA12BG072958

5XYKTDA12BG052743 | 5XYKTDA12BG062396

5XYKTDA12BG095656; 5XYKTDA12BG084074 | 5XYKTDA12BG094894 | 5XYKTDA12BG049079 | 5XYKTDA12BG080977 | 5XYKTDA12BG093194 | 5XYKTDA12BG002389; 5XYKTDA12BG007589; 5XYKTDA12BG038583 | 5XYKTDA12BG092529 | 5XYKTDA12BG029169 | 5XYKTDA12BG011934 | 5XYKTDA12BG068537 | 5XYKTDA12BG029138 | 5XYKTDA12BG094720 | 5XYKTDA12BG077397; 5XYKTDA12BG033366 | 5XYKTDA12BG054962 | 5XYKTDA12BG071471; 5XYKTDA12BG000657; 5XYKTDA12BG026434; 5XYKTDA12BG001792 | 5XYKTDA12BG004885 | 5XYKTDA12BG027048; 5XYKTDA12BG050247 | 5XYKTDA12BG048272 | 5XYKTDA12BG070756; 5XYKTDA12BG008449 | 5XYKTDA12BG063905 | 5XYKTDA12BG096127 | 5XYKTDA12BG033402 | 5XYKTDA12BG070708; 5XYKTDA12BG099304 | 5XYKTDA12BG029916 | 5XYKTDA12BG056145 | 5XYKTDA12BG094426 | 5XYKTDA12BG061913 | 5XYKTDA12BG020648 | 5XYKTDA12BG073530

5XYKTDA12BG067260 | 5XYKTDA12BG056355; 5XYKTDA12BG038311 | 5XYKTDA12BG071986 | 5XYKTDA12BG033514 | 5XYKTDA12BG033710; 5XYKTDA12BG061426 | 5XYKTDA12BG011318 | 5XYKTDA12BG044951 | 5XYKTDA12BG054296 | 5XYKTDA12BG007298; 5XYKTDA12BG069199 | 5XYKTDA12BG042570 | 5XYKTDA12BG077299 | 5XYKTDA12BG043119 | 5XYKTDA12BG074869 | 5XYKTDA12BG067193 | 5XYKTDA12BG062754; 5XYKTDA12BG057005; 5XYKTDA12BG021413 | 5XYKTDA12BG061748; 5XYKTDA12BG086259; 5XYKTDA12BG047056 | 5XYKTDA12BG079831 | 5XYKTDA12BG046019; 5XYKTDA12BG083510 | 5XYKTDA12BG066643; 5XYKTDA12BG098895 | 5XYKTDA12BG087119; 5XYKTDA12BG052595; 5XYKTDA12BG017426 | 5XYKTDA12BG032279 | 5XYKTDA12BG072152 | 5XYKTDA12BG085449 | 5XYKTDA12BG051527 | 5XYKTDA12BG023419 | 5XYKTDA12BG012131 | 5XYKTDA12BG014252 | 5XYKTDA12BG097486 | 5XYKTDA12BG069025; 5XYKTDA12BG067016 | 5XYKTDA12BG018608; 5XYKTDA12BG032203 | 5XYKTDA12BG019824 | 5XYKTDA12BG071356; 5XYKTDA12BG014235; 5XYKTDA12BG037546 | 5XYKTDA12BG086732 | 5XYKTDA12BG087590; 5XYKTDA12BG000173; 5XYKTDA12BG037336; 5XYKTDA12BG010671; 5XYKTDA12BG022819; 5XYKTDA12BG009469 | 5XYKTDA12BG066593 | 5XYKTDA12BG041984 | 5XYKTDA12BG081613 | 5XYKTDA12BG068747; 5XYKTDA12BG077724 | 5XYKTDA12BG073186; 5XYKTDA12BG080591; 5XYKTDA12BG054752; 5XYKTDA12BG031844 | 5XYKTDA12BG039586 | 5XYKTDA12BG071504 | 5XYKTDA12BG023159 | 5XYKTDA12BG017684 | 5XYKTDA12BG043766 | 5XYKTDA12BG055805; 5XYKTDA12BG054038 | 5XYKTDA12BG045579; 5XYKTDA12BG003557; 5XYKTDA12BG081840; 5XYKTDA12BG081109 | 5XYKTDA12BG043279 | 5XYKTDA12BG078386 | 5XYKTDA12BG050605; 5XYKTDA12BG063533

5XYKTDA12BG000268 |

5XYKTDA12BG044710

| 5XYKTDA12BG090019; 5XYKTDA12BG071860; 5XYKTDA12BG026420 | 5XYKTDA12BG047302 | 5XYKTDA12BG002084; 5XYKTDA12BG033691 | 5XYKTDA12BG074256

5XYKTDA12BG006409; 5XYKTDA12BG082244 | 5XYKTDA12BG097391 | 5XYKTDA12BG057330 | 5XYKTDA12BG033898

5XYKTDA12BG094488 | 5XYKTDA12BG065055 | 5XYKTDA12BG087878

5XYKTDA12BG079361 | 5XYKTDA12BG006636; 5XYKTDA12BG019998; 5XYKTDA12BG092935 | 5XYKTDA12BG017930 | 5XYKTDA12BG027664 | 5XYKTDA12BG046618; 5XYKTDA12BG088769

5XYKTDA12BG007107 | 5XYKTDA12BG008838 | 5XYKTDA12BG032301 | 5XYKTDA12BG024392 | 5XYKTDA12BG090957; 5XYKTDA12BG079960; 5XYKTDA12BG084818; 5XYKTDA12BG053357; 5XYKTDA12BG043301; 5XYKTDA12BG095995 | 5XYKTDA12BG076847; 5XYKTDA12BG073706; 5XYKTDA12BG070661 | 5XYKTDA12BG001887 | 5XYKTDA12BG002411; 5XYKTDA12BG031407; 5XYKTDA12BG082289; 5XYKTDA12BG085046

5XYKTDA12BG074032 | 5XYKTDA12BG031729 | 5XYKTDA12BG071874; 5XYKTDA12BG047493 | 5XYKTDA12BG036123 | 5XYKTDA12BG000349 | 5XYKTDA12BG068795 | 5XYKTDA12BG043802 | 5XYKTDA12BG055433 | 5XYKTDA12BG090652; 5XYKTDA12BG024523 | 5XYKTDA12BG076475 | 5XYKTDA12BG095611 | 5XYKTDA12BG041354

5XYKTDA12BG079697; 5XYKTDA12BG078209; 5XYKTDA12BG043265 | 5XYKTDA12BG023596; 5XYKTDA12BG091865 | 5XYKTDA12BG004935 | 5XYKTDA12BG046747; 5XYKTDA12BG021248 | 5XYKTDA12BG039913

5XYKTDA12BG003588 | 5XYKTDA12BG096029 | 5XYKTDA12BG017488 | 5XYKTDA12BG098797 | 5XYKTDA12BG044593; 5XYKTDA12BG042438 | 5XYKTDA12BG039037 | 5XYKTDA12BG058798 | 5XYKTDA12BG093082 | 5XYKTDA12BG093003; 5XYKTDA12BG078355 | 5XYKTDA12BG047431 | 5XYKTDA12BG048076 | 5XYKTDA12BG040088 | 5XYKTDA12BG035134; 5XYKTDA12BG066500; 5XYKTDA12BG093969; 5XYKTDA12BG012274; 5XYKTDA12BG001114 | 5XYKTDA12BG021122 | 5XYKTDA12BG016051

5XYKTDA12BG098508

5XYKTDA12BG035585 | 5XYKTDA12BG022206 | 5XYKTDA12BG093731 | 5XYKTDA12BG034856 | 5XYKTDA12BG050202 | 5XYKTDA12BG030466

5XYKTDA12BG020181 | 5XYKTDA12BG082373 | 5XYKTDA12BG010489;

5XYKTDA12BG009634

| 5XYKTDA12BG033187 | 5XYKTDA12BG019578; 5XYKTDA12BG056758 | 5XYKTDA12BG083295; 5XYKTDA12BG033139; 5XYKTDA12BG043332; 5XYKTDA12BG011948; 5XYKTDA12BG053343; 5XYKTDA12BG091509; 5XYKTDA12BG058302 | 5XYKTDA12BG005390; 5XYKTDA12BG004501 | 5XYKTDA12BG082180 | 5XYKTDA12BG004756 | 5XYKTDA12BG027051 | 5XYKTDA12BG063659; 5XYKTDA12BG078873; 5XYKTDA12BG047798 | 5XYKTDA12BG062933 | 5XYKTDA12BG096600 | 5XYKTDA12BG078422

5XYKTDA12BG055416; 5XYKTDA12BG096256 | 5XYKTDA12BG062348 | 5XYKTDA12BG047123 |

5XYKTDA12BG0462465XYKTDA12BG024621 | 5XYKTDA12BG034209 | 5XYKTDA12BG072832 | 5XYKTDA12BG059594 | 5XYKTDA12BG080820; 5XYKTDA12BG063807; 5XYKTDA12BG023579 | 5XYKTDA12BG051138

5XYKTDA12BG010654 | 5XYKTDA12BG041905 | 5XYKTDA12BG099822; 5XYKTDA12BG067081 | 5XYKTDA12BG074600 | 5XYKTDA12BG040964 | 5XYKTDA12BG050944; 5XYKTDA12BG085015

5XYKTDA12BG060437 | 5XYKTDA12BG044545 | 5XYKTDA12BG085306 | 5XYKTDA12BG036929 | 5XYKTDA12BG006782; 5XYKTDA12BG051916; 5XYKTDA12BG097147 | 5XYKTDA12BG031004; 5XYKTDA12BG066626; 5XYKTDA12BG021296 | 5XYKTDA12BG077870; 5XYKTDA12BG010024 | 5XYKTDA12BG035327 | 5XYKTDA12BG077402; 5XYKTDA12BG085922 | 5XYKTDA12BG050135 | 5XYKTDA12BG098475 | 5XYKTDA12BG013649 | 5XYKTDA12BG084480 | 5XYKTDA12BG092322; 5XYKTDA12BG019161 | 5XYKTDA12BG051169; 5XYKTDA12BG040849 | 5XYKTDA12BG056999; 5XYKTDA12BG042214 | 5XYKTDA12BG074662 | 5XYKTDA12BG042987 | 5XYKTDA12BG089890 | 5XYKTDA12BG039846; 5XYKTDA12BG005700 | 5XYKTDA12BG051012 | 5XYKTDA12BG023131 | 5XYKTDA12BG047428 | 5XYKTDA12BG029074; 5XYKTDA12BG052130

5XYKTDA12BG041743 | 5XYKTDA12BG098637 | 5XYKTDA12BG098945 | 5XYKTDA12BG068697

5XYKTDA12BG055903 | 5XYKTDA12BG062804; 5XYKTDA12BG089274 | 5XYKTDA12BG070109 | 5XYKTDA12BG022013 | 5XYKTDA12BG093261; 5XYKTDA12BG049132; 5XYKTDA12BG098959; 5XYKTDA12BG045372; 5XYKTDA12BG087184 | 5XYKTDA12BG031598 | 5XYKTDA12BG034159; 5XYKTDA12BG058249 | 5XYKTDA12BG065265; 5XYKTDA12BG001856 | 5XYKTDA12BG037238

5XYKTDA12BG083975; 5XYKTDA12BG024652 | 5XYKTDA12BG046277 | 5XYKTDA12BG014560 | 5XYKTDA12BG031861; 5XYKTDA12BG048577 | 5XYKTDA12BG065783; 5XYKTDA12BG078727 | 5XYKTDA12BG054105 | 5XYKTDA12BG075049 | 5XYKTDA12BG070286 | 5XYKTDA12BG089338 | 5XYKTDA12BG033819; 5XYKTDA12BG024134; 5XYKTDA12BG056310 | 5XYKTDA12BG000285 | 5XYKTDA12BG040947; 5XYKTDA12BG099187 | 5XYKTDA12BG076072 | 5XYKTDA12BG064987 | 5XYKTDA12BG095978; 5XYKTDA12BG089243 | 5XYKTDA12BG022898 |

5XYKTDA12BG056484

; 5XYKTDA12BG071499 | 5XYKTDA12BG095866 | 5XYKTDA12BG050670; 5XYKTDA12BG001291 | 5XYKTDA12BG037711 | 5XYKTDA12BG048143

5XYKTDA12BG059823 | 5XYKTDA12BG051673 | 5XYKTDA12BG074287; 5XYKTDA12BG061085 | 5XYKTDA12BG005213; 5XYKTDA12BG040883 | 5XYKTDA12BG095303

5XYKTDA12BG099013 | 5XYKTDA12BG026417 | 5XYKTDA12BG079943; 5XYKTDA12BG016308 | 5XYKTDA12BG068408 | 5XYKTDA12BG094085; 5XYKTDA12BG024098 | 5XYKTDA12BG002795 | 5XYKTDA12BG071793; 5XYKTDA12BG054976; 5XYKTDA12BG024845; 5XYKTDA12BG003476 | 5XYKTDA12BG092398 | 5XYKTDA12BG064083; 5XYKTDA12BG040253; 5XYKTDA12BG018088

5XYKTDA12BG095821 | 5XYKTDA12BG038938 | 5XYKTDA12BG055349 | 5XYKTDA12BG005227 | 5XYKTDA12BG059675 | 5XYKTDA12BG058476 | 5XYKTDA12BG081739 | 5XYKTDA12BG048160 | 5XYKTDA12BG055531 | 5XYKTDA12BG045968 | 5XYKTDA12BG011769; 5XYKTDA12BG045498; 5XYKTDA12BG073012; 5XYKTDA12BG079912 | 5XYKTDA12BG077173; 5XYKTDA12BG005017 | 5XYKTDA12BG078761; 5XYKTDA12BG077061 | 5XYKTDA12BG047073 | 5XYKTDA12BG024389 | 5XYKTDA12BG012212; 5XYKTDA12BG069106; 5XYKTDA12BG082504; 5XYKTDA12BG084267; 5XYKTDA12BG073995 | 5XYKTDA12BG000528 | 5XYKTDA12BG055528

5XYKTDA12BG026580 | 5XYKTDA12BG046182; 5XYKTDA12BG053178; 5XYKTDA12BG012470 | 5XYKTDA12BG048823 |

5XYKTDA12BG000061

| 5XYKTDA12BG034324; 5XYKTDA12BG008905; 5XYKTDA12BG061734 | 5XYKTDA12BG095642; 5XYKTDA12BG048448 | 5XYKTDA12BG065363 | 5XYKTDA12BG075648; 5XYKTDA12BG044903 | 5XYKTDA12BG067078 | 5XYKTDA12BG037725; 5XYKTDA12BG085600 | 5XYKTDA12BG040267 | 5XYKTDA12BG052841

5XYKTDA12BG032685; 5XYKTDA12BG060003; 5XYKTDA12BG075956; 5XYKTDA12BG040446 | 5XYKTDA12BG093115; 5XYKTDA12BG012288 | 5XYKTDA12BG002408 | 5XYKTDA12BG043492 | 5XYKTDA12BG000707 | 5XYKTDA12BG011805; 5XYKTDA12BG029060 | 5XYKTDA12BG082681; 5XYKTDA12BG011044 | 5XYKTDA12BG042326 | 5XYKTDA12BG068974 | 5XYKTDA12BG010542 | 5XYKTDA12BG017619; 5XYKTDA12BG007236; 5XYKTDA12BG006037; 5XYKTDA12BG074905; 5XYKTDA12BG066531 | 5XYKTDA12BG022805; 5XYKTDA12BG019337 | 5XYKTDA12BG083247 | 5XYKTDA12BG026224; 5XYKTDA12BG043914 | 5XYKTDA12BG033836; 5XYKTDA12BG083815 | 5XYKTDA12BG032394 | 5XYKTDA12BG052970; 5XYKTDA12BG064374

5XYKTDA12BG095415 | 5XYKTDA12BG014915 | 5XYKTDA12BG015238 | 5XYKTDA12BG094099 | 5XYKTDA12BG029396; 5XYKTDA12BG070854 | 5XYKTDA12BG020522; 5XYKTDA12BG000786; 5XYKTDA12BG012940 | 5XYKTDA12BG033612; 5XYKTDA12BG003428 | 5XYKTDA12BG007866 | 5XYKTDA12BG053469 | 5XYKTDA12BG044819 | 5XYKTDA12BG000965 | 5XYKTDA12BG019077 | 5XYKTDA12BG054203 | 5XYKTDA12BG078923 | 5XYKTDA12BG042939 | 5XYKTDA12BG059160; 5XYKTDA12BG094880; 5XYKTDA12BG063886; 5XYKTDA12BG085161 | 5XYKTDA12BG027681 | 5XYKTDA12BG090828; 5XYKTDA12BG042651 | 5XYKTDA12BG003820 | 5XYKTDA12BG057778; 5XYKTDA12BG032377;

5XYKTDA12BG013845

; 5XYKTDA12BG029317 | 5XYKTDA12BG019435 | 5XYKTDA12BG079117 | 5XYKTDA12BG025431 | 5XYKTDA12BG071115

5XYKTDA12BG051589; 5XYKTDA12BG062060 | 5XYKTDA12BG020052; 5XYKTDA12BG090215 | 5XYKTDA12BG096578 | 5XYKTDA12BG000383 | 5XYKTDA12BG057053; 5XYKTDA12BG066058; 5XYKTDA12BG001159

5XYKTDA12BG009553 | 5XYKTDA12BG043685 | 5XYKTDA12BG082941; 5XYKTDA12BG099593 | 5XYKTDA12BG050815

5XYKTDA12BG006099 | 5XYKTDA12BG098055 | 5XYKTDA12BG096208 | 5XYKTDA12BG015403 | 5XYKTDA12BG047381;

5XYKTDA12BG0975845XYKTDA12BG097293 | 5XYKTDA12BG080946 | 5XYKTDA12BG057845 | 5XYKTDA12BG018558; 5XYKTDA12BG083362; 5XYKTDA12BG088710 | 5XYKTDA12BG058879 |

5XYKTDA12BG007494

| 5XYKTDA12BG082809 | 5XYKTDA12BG081434; 5XYKTDA12BG019273; 5XYKTDA12BG000058

5XYKTDA12BG044612 | 5XYKTDA12BG028510; 5XYKTDA12BG094989; 5XYKTDA12BG066156 | 5XYKTDA12BG082874 | 5XYKTDA12BG035781 | 5XYKTDA12BG061376 | 5XYKTDA12BG000044 | 5XYKTDA12BG036994 | 5XYKTDA12BG097911; 5XYKTDA12BG079067; 5XYKTDA12BG078453 | 5XYKTDA12BG069512 | 5XYKTDA12BG061099; 5XYKTDA12BG005132 | 5XYKTDA12BG056839 | 5XYKTDA12BG086715; 5XYKTDA12BG098184 | 5XYKTDA12BG090893 | 5XYKTDA12BG034758 | 5XYKTDA12BG026319 | 5XYKTDA12BG040298; 5XYKTDA12BG038390 | 5XYKTDA12BG096628 | 5XYKTDA12BG000027; 5XYKTDA12BG027065 | 5XYKTDA12BG028250 |

5XYKTDA12BG031715

| 5XYKTDA12BG075052; 5XYKTDA12BG046960; 5XYKTDA12BG072300 | 5XYKTDA12BG083748 | 5XYKTDA12BG025641;

5XYKTDA12BG038292

| 5XYKTDA12BG088772 | 5XYKTDA12BG066321; 5XYKTDA12BG091476 | 5XYKTDA12BG087332 | 5XYKTDA12BG064049; 5XYKTDA12BG014736 | 5XYKTDA12BG032654; 5XYKTDA12BG011867

5XYKTDA12BG030872 | 5XYKTDA12BG082177 | 5XYKTDA12BG008659

5XYKTDA12BG089971; 5XYKTDA12BG092885 | 5XYKTDA12BG038468 | 5XYKTDA12BG031925; 5XYKTDA12BG065038 | 5XYKTDA12BG099674 | 5XYKTDA12BG010928 | 5XYKTDA12BG067095; 5XYKTDA12BG022996 | 5XYKTDA12BG002487 | 5XYKTDA12BG058851; 5XYKTDA12BG011710 | 5XYKTDA12BG088688 | 5XYKTDA12BG090876 | 5XYKTDA12BG043850 | 5XYKTDA12BG064682 | 5XYKTDA12BG019290

5XYKTDA12BG059126

5XYKTDA12BG052340; 5XYKTDA12BG079232 | 5XYKTDA12BG035313 | 5XYKTDA12BG000013; 5XYKTDA12BG004868; 5XYKTDA12BG098671; 5XYKTDA12BG071423 | 5XYKTDA12BG072216 | 5XYKTDA12BG060082 | 5XYKTDA12BG074581 | 5XYKTDA12BG096645; 5XYKTDA12BG084060

5XYKTDA12BG094314 | 5XYKTDA12BG025316 | 5XYKTDA12BG062866 | 5XYKTDA12BG072099; 5XYKTDA12BG008290; 5XYKTDA12BG078601 | 5XYKTDA12BG066786 | 5XYKTDA12BG007365 | 5XYKTDA12BG089405 | 5XYKTDA12BG076279; 5XYKTDA12BG052368 | 5XYKTDA12BG075391; 5XYKTDA12BG060597 | 5XYKTDA12BG044142 | 5XYKTDA12BG042262; 5XYKTDA12BG061703 | 5XYKTDA12BG073320; 5XYKTDA12BG098119 | 5XYKTDA12BG026515

5XYKTDA12BG029155 | 5XYKTDA12BG069879; 5XYKTDA12BG019936; 5XYKTDA12BG015644

5XYKTDA12BG053746; 5XYKTDA12BG064813; 5XYKTDA12BG017362; 5XYKTDA12BG032251

5XYKTDA12BG094653 | 5XYKTDA12BG087153; 5XYKTDA12BG023405 | 5XYKTDA12BG060129 | 5XYKTDA12BG066402 | 5XYKTDA12BG035523 | 5XYKTDA12BG082597 | 5XYKTDA12BG027129; 5XYKTDA12BG091722 | 5XYKTDA12BG009293;

5XYKTDA12BG024456

| 5XYKTDA12BG080994 | 5XYKTDA12BG058901; 5XYKTDA12BG055674 | 5XYKTDA12BG078162 | 5XYKTDA12BG048806; 5XYKTDA12BG058137; 5XYKTDA12BG042620 | 5XYKTDA12BG091641 | 5XYKTDA12BG073513; 5XYKTDA12BG059191 | 5XYKTDA12BG056369; 5XYKTDA12BG006135 | 5XYKTDA12BG090358; 5XYKTDA12BG057148; 5XYKTDA12BG066142; 5XYKTDA12BG028930 | 5XYKTDA12BG017720 | 5XYKTDA12BG070918 | 5XYKTDA12BG099660;

5XYKTDA12BG046957

| 5XYKTDA12BG056517 | 5XYKTDA12BG071809; 5XYKTDA12BG045596 | 5XYKTDA12BG088173; 5XYKTDA12BG048532 | 5XYKTDA12BG098685; 5XYKTDA12BG019466 | 5XYKTDA12BG012520 | 5XYKTDA12BG010167; 5XYKTDA12BG069297 | 5XYKTDA12BG079148 | 5XYKTDA12BG040365 | 5XYKTDA12BG024599; 5XYKTDA12BG004157 | 5XYKTDA12BG025252 | 5XYKTDA12BG021105 | 5XYKTDA12BG060891; 5XYKTDA12BG082079

5XYKTDA12BG091350; 5XYKTDA12BG073379; 5XYKTDA12BG098010; 5XYKTDA12BG073852; 5XYKTDA12BG003459 | 5XYKTDA12BG094068; 5XYKTDA12BG012548; 5XYKTDA12BG033142; 5XYKTDA12BG088416 | 5XYKTDA12BG094250; 5XYKTDA12BG053102 | 5XYKTDA12BG087962

5XYKTDA12BG051480; 5XYKTDA12BG058123; 5XYKTDA12BG035456

5XYKTDA12BG036560 | 5XYKTDA12BG022870 | 5XYKTDA12BG072314 | 5XYKTDA12BG090845 | 5XYKTDA12BG072961 | 5XYKTDA12BG087931 | 5XYKTDA12BG049292 | 5XYKTDA12BG026661 | 5XYKTDA12BG014283 | 5XYKTDA12BG029527

5XYKTDA12BG055660

5XYKTDA12BG023792 | 5XYKTDA12BG083801 | 5XYKTDA12BG088996; 5XYKTDA12BG088061; 5XYKTDA12BG055173 | 5XYKTDA12BG014459; 5XYKTDA12BG013229 | 5XYKTDA12BG056646 | 5XYKTDA12BG004062 | 5XYKTDA12BG018933 | 5XYKTDA12BG001873 | 5XYKTDA12BG010914 | 5XYKTDA12BG018222; 5XYKTDA12BG089985 | 5XYKTDA12BG099786 | 5XYKTDA12BG010802; 5XYKTDA12BG053598 | 5XYKTDA12BG085838 | 5XYKTDA12BG015837 | 5XYKTDA12BG042925

5XYKTDA12BG013330; 5XYKTDA12BG010086; 5XYKTDA12BG087606 |

5XYKTDA12BG026806

; 5XYKTDA12BG038146

5XYKTDA12BG081319 | 5XYKTDA12BG005521 | 5XYKTDA12BG045291

5XYKTDA12BG065881 | 5XYKTDA12BG067825 | 5XYKTDA12BG099920 | 5XYKTDA12BG004305 | 5XYKTDA12BG040060; 5XYKTDA12BG081577

5XYKTDA12BG070742 | 5XYKTDA12BG090408 | 5XYKTDA12BG010153 | 5XYKTDA12BG060244 | 5XYKTDA12BG049910 | 5XYKTDA12BG094197 | 5XYKTDA12BG092434 | 5XYKTDA12BG062138 | 5XYKTDA12BG048255; 5XYKTDA12BG086777; 5XYKTDA12BG092787; 5XYKTDA12BG085239 | 5XYKTDA12BG051429 | 5XYKTDA12BG091932 | 5XYKTDA12BG015515 | 5XYKTDA12BG065198; 5XYKTDA12BG062818; 5XYKTDA12BG063838 | 5XYKTDA12BG060969 | 5XYKTDA12BG047834 | 5XYKTDA12BG004398 | 5XYKTDA12BG098136; 5XYKTDA12BG091705; 5XYKTDA12BG009925 | 5XYKTDA12BG064035; 5XYKTDA12BG058431 | 5XYKTDA12BG040981; 5XYKTDA12BG008757; 5XYKTDA12BG021444 | 5XYKTDA12BG057490 | 5XYKTDA12BG031441; 5XYKTDA12BG006944 | 5XYKTDA12BG036705 | 5XYKTDA12BG016647 | 5XYKTDA12BG043489 | 5XYKTDA12BG009262; 5XYKTDA12BG046439 | 5XYKTDA12BG045954; 5XYKTDA12BG015854 | 5XYKTDA12BG019368; 5XYKTDA12BG054802

5XYKTDA12BG037112; 5XYKTDA12BG009679 | 5XYKTDA12BG097701 | 5XYKTDA12BG004577 | 5XYKTDA12BG040219; 5XYKTDA12BG049034 | 5XYKTDA12BG059109; 5XYKTDA12BG023971; 5XYKTDA12BG018401; 5XYKTDA12BG063516 | 5XYKTDA12BG056159; 5XYKTDA12BG054461 | 5XYKTDA12BG002005; 5XYKTDA12BG050829 | 5XYKTDA12BG050250; 5XYKTDA12BG027759; 5XYKTDA12BG040592 | 5XYKTDA12BG050796 | 5XYKTDA12BG086908; 5XYKTDA12BG050510 | 5XYKTDA12BG071227; 5XYKTDA12BG018382; 5XYKTDA12BG069302; 5XYKTDA12BG009763; 5XYKTDA12BG077321 | 5XYKTDA12BG032864 | 5XYKTDA12BG085421 | 5XYKTDA12BG047963

5XYKTDA12BG029933; 5XYKTDA12BG062687 | 5XYKTDA12BG006202; 5XYKTDA12BG050054 | 5XYKTDA12BG023954

5XYKTDA12BG056131; 5XYKTDA12BG080008 | 5XYKTDA12BG017703 | 5XYKTDA12BG026501 | 5XYKTDA12BG069235 | 5XYKTDA12BG019550; 5XYKTDA12BG074788 | 5XYKTDA12BG064228 | 5XYKTDA12BG058977 | 5XYKTDA12BG031973 | 5XYKTDA12BG010363 | 5XYKTDA12BG093292

5XYKTDA12BG050023 | 5XYKTDA12BG074466 | 5XYKTDA12BG039183; 5XYKTDA12BG086262; 5XYKTDA12BG070157; 5XYKTDA12BG041368

5XYKTDA12BG052273; 5XYKTDA12BG049776 | 5XYKTDA12BG071034;

5XYKTDA12BG040950

| 5XYKTDA12BG008967; 5XYKTDA12BG059868 | 5XYKTDA12BG030841; 5XYKTDA12BG044352 | 5XYKTDA12BG041578; 5XYKTDA12BG098380 | 5XYKTDA12BG022979 | 5XYKTDA12BG019497; 5XYKTDA12BG068716

5XYKTDA12BG018091; 5XYKTDA12BG075696 | 5XYKTDA12BG096189 | 5XYKTDA12BG010234 | 5XYKTDA12BG047655

5XYKTDA12BG014798 | 5XYKTDA12BG011920 | 5XYKTDA12BG004255 | 5XYKTDA12BG092997 | 5XYKTDA12BG028278 | 5XYKTDA12BG034419 | 5XYKTDA12BG078050; 5XYKTDA12BG098931 | 5XYKTDA12BG043458 | 5XYKTDA12BG097231 | 5XYKTDA12BG015725 | 5XYKTDA12BG055450

5XYKTDA12BG014154 | 5XYKTDA12BG042293 | 5XYKTDA12BG062320 | 5XYKTDA12BG010038; 5XYKTDA12BG082020; 5XYKTDA12BG014218 | 5XYKTDA12BG086245 | 5XYKTDA12BG057859 | 5XYKTDA12BG074838 | 5XYKTDA12BG075990

5XYKTDA12BG018284 | 5XYKTDA12BG064262 | 5XYKTDA12BG050653; 5XYKTDA12BG013912

5XYKTDA12BG002277 | 5XYKTDA12BG087637 | 5XYKTDA12BG061474 | 5XYKTDA12BG014641; 5XYKTDA12BG031049; 5XYKTDA12BG060356; 5XYKTDA12BG021539; 5XYKTDA12BG024943 | 5XYKTDA12BG041290 | 5XYKTDA12BG071678; 5XYKTDA12BG013246 | 5XYKTDA12BG056873; 5XYKTDA12BG089873

5XYKTDA12BG033545; 5XYKTDA12BG021279; 5XYKTDA12BG074158; 5XYKTDA12BG039894 | 5XYKTDA12BG048921 | 5XYKTDA12BG000626 | 5XYKTDA12BG089792 | 5XYKTDA12BG014820 | 5XYKTDA12BG043394 | 5XYKTDA12BG076766

5XYKTDA12BG060776; 5XYKTDA12BG093759 | 5XYKTDA12BG086827 | 5XYKTDA12BG077089; 5XYKTDA12BG014963 | 5XYKTDA12BG009729 | 5XYKTDA12BG040902 | 5XYKTDA12BG009519 | 5XYKTDA12BG061068 | 5XYKTDA12BG027373

5XYKTDA12BG024344 | 5XYKTDA12BG038471 | 5XYKTDA12BG045937; 5XYKTDA12BG088934 | 5XYKTDA12BG012601 | 5XYKTDA12BG038440; 5XYKTDA12BG002232 | 5XYKTDA12BG078842; 5XYKTDA12BG053780; 5XYKTDA12BG038762; 5XYKTDA12BG025154; 5XYKTDA12BG031651 | 5XYKTDA12BG095429 | 5XYKTDA12BG096225; 5XYKTDA12BG069686 | 5XYKTDA12BG045680 | 5XYKTDA12BG034579 | 5XYKTDA12BG033206 | 5XYKTDA12BG090246 | 5XYKTDA12BG085130; 5XYKTDA12BG024277; 5XYKTDA12BG040818 | 5XYKTDA12BG012307 | 5XYKTDA12BG083927; 5XYKTDA12BG031388 | 5XYKTDA12BG041340; 5XYKTDA12BG002957 | 5XYKTDA12BG055139 | 5XYKTDA12BG030662; 5XYKTDA12BG000982

5XYKTDA12BG062530 | 5XYKTDA12BG069882 | 5XYKTDA12BG036364 | 5XYKTDA12BG026322 | 5XYKTDA12BG079425 | 5XYKTDA12BG034081; 5XYKTDA12BG083474; 5XYKTDA12BG033805; 5XYKTDA12BG081286 |

5XYKTDA12BG028054

| 5XYKTDA12BG060468; 5XYKTDA12BG078095; 5XYKTDA12BG013070; 5XYKTDA12BG078646; 5XYKTDA12BG087587 | 5XYKTDA12BG073446 |

5XYKTDA12BG018463

| 5XYKTDA12BG080459; 5XYKTDA12BG016972 | 5XYKTDA12BG031536; 5XYKTDA12BG034274; 5XYKTDA12BG000433; 5XYKTDA12BG032380 | 5XYKTDA12BG061782 | 5XYKTDA12BG069140 | 5XYKTDA12BG042522

5XYKTDA12BG075844; 5XYKTDA12BG096273 | 5XYKTDA12BG093048 | 5XYKTDA12BG084172 | 5XYKTDA12BG044240; 5XYKTDA12BG017295 | 5XYKTDA12BG037787; 5XYKTDA12BG029558 | 5XYKTDA12BG030967 | 5XYKTDA12BG041659; 5XYKTDA12BG023128

5XYKTDA12BG028359; 5XYKTDA12BG000724 | 5XYKTDA12BG048739 | 5XYKTDA12BG065072 | 5XYKTDA12BG046280 | 5XYKTDA12BG098105; 5XYKTDA12BG095060 | 5XYKTDA12BG044660 | 5XYKTDA12BG029267 | 5XYKTDA12BG012503 | 5XYKTDA12BG084253 | 5XYKTDA12BG085466; 5XYKTDA12BG026157 | 5XYKTDA12BG048952; 5XYKTDA12BG039023 |

5XYKTDA12BG015353

| 5XYKTDA12BG083989; 5XYKTDA12BG095169 | 5XYKTDA12BG073432 | 5XYKTDA12BG048949; 5XYKTDA12BG015207 | 5XYKTDA12BG025929; 5XYKTDA12BG012615 | 5XYKTDA12BG022657 | 5XYKTDA12BG040687 | 5XYKTDA12BG091994; 5XYKTDA12BG022061 | 5XYKTDA12BG006166 | 5XYKTDA12BG042584; 5XYKTDA12BG075407; 5XYKTDA12BG054329; 5XYKTDA12BG054072 | 5XYKTDA12BG026675 | 5XYKTDA12BG035862 | 5XYKTDA12BG086973 | 5XYKTDA12BG074354 | 5XYKTDA12BG005826; 5XYKTDA12BG027521; 5XYKTDA12BG008841 | 5XYKTDA12BG079781; 5XYKTDA12BG026109 | 5XYKTDA12BG009830 | 5XYKTDA12BG057991 | 5XYKTDA12BG028975 | 5XYKTDA12BG087475; 5XYKTDA12BG003123 | 5XYKTDA12BG075830 | 5XYKTDA12BG041614; 5XYKTDA12BG035960 | 5XYKTDA12BG088335; 5XYKTDA12BG021217 | 5XYKTDA12BG062768 | 5XYKTDA12BG066898; 5XYKTDA12BG013893

5XYKTDA12BG008614 | 5XYKTDA12BG044920; 5XYKTDA12BG020620 | 5XYKTDA12BG087508 | 5XYKTDA12BG009696

5XYKTDA12BG027437; 5XYKTDA12BG009035 | 5XYKTDA12BG049244; 5XYKTDA12BG025333 | 5XYKTDA12BG061166; 5XYKTDA12BG004109; 5XYKTDA12BG051785 | 5XYKTDA12BG057165

5XYKTDA12BG087069 | 5XYKTDA12BG014686; 5XYKTDA12BG056226 | 5XYKTDA12BG099710; 5XYKTDA12BG000271 | 5XYKTDA12BG092580 | 5XYKTDA12BG055013 | 5XYKTDA12BG013716

5XYKTDA12BG047252 | 5XYKTDA12BG025557 | 5XYKTDA12BG060048 | 5XYKTDA12BG062799 | 5XYKTDA12BG009536 | 5XYKTDA12BG033559 | 5XYKTDA12BG052760 | 5XYKTDA12BG073107; 5XYKTDA12BG060261 | 5XYKTDA12BG063144 | 5XYKTDA12BG039426 | 5XYKTDA12BG078825 | 5XYKTDA12BG051253 | 5XYKTDA12BG004272; 5XYKTDA12BG005602 | 5XYKTDA12BG002053; 5XYKTDA12BG026935 | 5XYKTDA12BG025042 | 5XYKTDA12BG005096 | 5XYKTDA12BG036543 | 5XYKTDA12BG054783 | 5XYKTDA12BG033495 | 5XYKTDA12BG014137 | 5XYKTDA12BG085144; 5XYKTDA12BG096063; 5XYKTDA12BG021878 | 5XYKTDA12BG066870 | 5XYKTDA12BG077206; 5XYKTDA12BG055254 | 5XYKTDA12BG093745; 5XYKTDA12BG057022 | 5XYKTDA12BG090263; 5XYKTDA12BG012582; 5XYKTDA12BG006622; 5XYKTDA12BG082423 | 5XYKTDA12BG024232 | 5XYKTDA12BG021203; 5XYKTDA12BG021962 | 5XYKTDA12BG011951; 5XYKTDA12BG055562; 5XYKTDA12BG075522; 5XYKTDA12BG021508; 5XYKTDA12BG012386 | 5XYKTDA12BG034131; 5XYKTDA12BG041533 | 5XYKTDA12BG092658; 5XYKTDA12BG025879; 5XYKTDA12BG071857

5XYKTDA12BG096547

5XYKTDA12BG040480 | 5XYKTDA12BG046408

5XYKTDA12BG071891 | 5XYKTDA12BG035120

5XYKTDA12BG004837; 5XYKTDA12BG061216 | 5XYKTDA12BG041791 | 5XYKTDA12BG070840 | 5XYKTDA12BG008712; 5XYKTDA12BG096130; 5XYKTDA12BG012209 | 5XYKTDA12BG032475 | 5XYKTDA12BG043315 | 5XYKTDA12BG045176 | 5XYKTDA12BG097245 | 5XYKTDA12BG076556 | 5XYKTDA12BG025221; 5XYKTDA12BG050328 | 5XYKTDA12BG055092 | 5XYKTDA12BG048840; 5XYKTDA12BG063726; 5XYKTDA12BG059921; 5XYKTDA12BG056338 | 5XYKTDA12BG054895; 5XYKTDA12BG073558; 5XYKTDA12BG031083 | 5XYKTDA12BG006118; 5XYKTDA12BG007074; 5XYKTDA12BG034968; 5XYKTDA12BG099254 | 5XYKTDA12BG045694 | 5XYKTDA12BG035067 | 5XYKTDA12BG097200 | 5XYKTDA12BG021072 | 5XYKTDA12BG089811; 5XYKTDA12BG040589 | 5XYKTDA12BG025025 | 5XYKTDA12BG031763 | 5XYKTDA12BG045629; 5XYKTDA12BG000867 | 5XYKTDA12BG092272; 5XYKTDA12BG037580;

5XYKTDA12BG0363785XYKTDA12BG066173 | 5XYKTDA12BG079053 | 5XYKTDA12BG044755 | 5XYKTDA12BG061197 | 5XYKTDA12BG033190 | 5XYKTDA12BG097617; 5XYKTDA12BG040186

5XYKTDA12BG025915; 5XYKTDA12BG029415; 5XYKTDA12BG082826; 5XYKTDA12BG084852 | 5XYKTDA12BG099299

5XYKTDA12BG038227; 5XYKTDA12BG045677 | 5XYKTDA12BG052578; 5XYKTDA12BG010945; 5XYKTDA12BG021802 | 5XYKTDA12BG083913; 5XYKTDA12BG026921 | 5XYKTDA12BG010797 | 5XYKTDA12BG071311 | 5XYKTDA12BG029804 | 5XYKTDA12BG085418

5XYKTDA12BG056677 | 5XYKTDA12BG090098 | 5XYKTDA12BG000304; 5XYKTDA12BG031522; 5XYKTDA12BG025655 | 5XYKTDA12BG006183 | 5XYKTDA12BG011724; 5XYKTDA12BG009164; 5XYKTDA12BG055609 | 5XYKTDA12BG060518 | 5XYKTDA12BG061491; 5XYKTDA12BG039863; 5XYKTDA12BG041080 | 5XYKTDA12BG089288; 5XYKTDA12BG076198; 5XYKTDA12BG036431 | 5XYKTDA12BG046621; 5XYKTDA12BG010279; 5XYKTDA12BG039135; 5XYKTDA12BG015465 | 5XYKTDA12BG003719 | 5XYKTDA12BG041239; 5XYKTDA12BG058848 | 5XYKTDA12BG014493; 5XYKTDA12BG031732; 5XYKTDA12BG037420 |

5XYKTDA12BG033397

| 5XYKTDA12BG055383; 5XYKTDA12BG069333 | 5XYKTDA12BG052788; 5XYKTDA12BG099173 | 5XYKTDA12BG025638; 5XYKTDA12BG030791; 5XYKTDA12BG008113; 5XYKTDA12BG048627; 5XYKTDA12BG022965 | 5XYKTDA12BG017300 | 5XYKTDA12BG031472; 5XYKTDA12BG076430 | 5XYKTDA12BG081031 | 5XYKTDA12BG090747 | 5XYKTDA12BG033643 | 5XYKTDA12BG062575

5XYKTDA12BG076539; 5XYKTDA12BG096242 | 5XYKTDA12BG067727 | 5XYKTDA12BG023890; 5XYKTDA12BG040866 | 5XYKTDA12BG066948; 5XYKTDA12BG067596; 5XYKTDA12BG053956 | 5XYKTDA12BG032170 | 5XYKTDA12BG082857 | 5XYKTDA12BG042357 | 5XYKTDA12BG062589 | 5XYKTDA12BG009844

5XYKTDA12BG090151

5XYKTDA12BG041449; 5XYKTDA12BG093812; 5XYKTDA12BG052497; 5XYKTDA12BG013862 | 5XYKTDA12BG024778 | 5XYKTDA12BG060695; 5XYKTDA12BG082213 | 5XYKTDA12BG057764; 5XYKTDA12BG074337; 5XYKTDA12BG039300

5XYKTDA12BG080848 | 5XYKTDA12BG071292; 5XYKTDA12BG071681

5XYKTDA12BG060664; 5XYKTDA12BG098900 | 5XYKTDA12BG041421 | 5XYKTDA12BG001307 | 5XYKTDA12BG085533 | 5XYKTDA12BG047249

5XYKTDA12BG033125 | 5XYKTDA12BG009813 | 5XYKTDA12BG085127

5XYKTDA12BG007902 | 5XYKTDA12BG003493 | 5XYKTDA12BG011674 | 5XYKTDA12BG011156 | 5XYKTDA12BG090389 | 5XYKTDA12BG048692 | 5XYKTDA12BG092871; 5XYKTDA12BG004207; 5XYKTDA12BG005924 | 5XYKTDA12BG007771 | 5XYKTDA12BG030256 | 5XYKTDA12BG008211; 5XYKTDA12BG063693 | 5XYKTDA12BG034341 | 5XYKTDA12BG023324 | 5XYKTDA12BG035859; 5XYKTDA12BG068439; 5XYKTDA12BG050460 | 5XYKTDA12BG090070 | 5XYKTDA12BG058462 | 5XYKTDA12BG093857

5XYKTDA12BG018317

5XYKTDA12BG005793; 5XYKTDA12BG012789 | 5XYKTDA12BG052077 | 5XYKTDA12BG060888 | 5XYKTDA12BG067629; 5XYKTDA12BG068179 | 5XYKTDA12BG095947 | 5XYKTDA12BG082972; 5XYKTDA12BG057960 | 5XYKTDA12BG097195 | 5XYKTDA12BG070160 | 5XYKTDA12BG059157 | 5XYKTDA12BG075889 | 5XYKTDA12BG053066 | 5XYKTDA12BG063483 | 5XYKTDA12BG081028; 5XYKTDA12BG090392 | 5XYKTDA12BG047171 | 5XYKTDA12BG077531 | 5XYKTDA12BG016048 | 5XYKTDA12BG017510 | 5XYKTDA12BG089842 | 5XYKTDA12BG005549 | 5XYKTDA12BG083264 | 5XYKTDA12BG038499 | 5XYKTDA12BG096855 | 5XYKTDA12BG030659 | 5XYKTDA12BG061586 | 5XYKTDA12BG068778; 5XYKTDA12BG061104; 5XYKTDA12BG016292 | 5XYKTDA12BG089601 | 5XYKTDA12BG079084; 5XYKTDA12BG057618 | 5XYKTDA12BG054007; 5XYKTDA12BG024263 | 5XYKTDA12BG082728

5XYKTDA12BG061510 | 5XYKTDA12BG057831; 5XYKTDA12BG061958 | 5XYKTDA12BG040074 | 5XYKTDA12BG079859 | 5XYKTDA12BG094748 | 5XYKTDA12BG090571; 5XYKTDA12BG010895; 5XYKTDA12BG017345 | 5XYKTDA12BG008404

5XYKTDA12BG046490 | 5XYKTDA12BG050622; 5XYKTDA12BG098444 | 5XYKTDA12BG030810; 5XYKTDA12BG082678 | 5XYKTDA12BG019080; 5XYKTDA12BG097326

5XYKTDA12BG063578 | 5XYKTDA12BG093552; 5XYKTDA12BG038342; 5XYKTDA12BG071535 | 5XYKTDA12BG023629; 5XYKTDA12BG032153 | 5XYKTDA12BG037658 |

5XYKTDA12BG016163

; 5XYKTDA12BG091137; 5XYKTDA12BG045033 | 5XYKTDA12BG048997

5XYKTDA12BG032041; 5XYKTDA12BG095219 | 5XYKTDA12BG099609 | 5XYKTDA12BG049177; 5XYKTDA12BG022822; 5XYKTDA12BG091610; 5XYKTDA12BG031424 | 5XYKTDA12BG086939 | 5XYKTDA12BG059238; 5XYKTDA12BG006023 | 5XYKTDA12BG055822; 5XYKTDA12BG070899; 5XYKTDA12BG039961 | 5XYKTDA12BG072443 | 5XYKTDA12BG090473; 5XYKTDA12BG062477 | 5XYKTDA12BG073155 | 5XYKTDA12BG031620; 5XYKTDA12BG083636 | 5XYKTDA12BG015174 | 5XYKTDA12BG037837; 5XYKTDA12BG053455 | 5XYKTDA12BG000142 | 5XYKTDA12BG022142 | 5XYKTDA12BG028376 | 5XYKTDA12BG084835 | 5XYKTDA12BG057635 | 5XYKTDA12BG004112 | 5XYKTDA12BG053133 | 5XYKTDA12BG040317 | 5XYKTDA12BG033173; 5XYKTDA12BG082700 | 5XYKTDA12BG011271 | 5XYKTDA12BG065833 | 5XYKTDA12BG079120; 5XYKTDA12BG004014; 5XYKTDA12BG001730 | 5XYKTDA12BG095141 | 5XYKTDA12BG006832

5XYKTDA12BG013604 | 5XYKTDA12BG089548 | 5XYKTDA12BG088447

5XYKTDA12BG029110; 5XYKTDA12BG076203; 5XYKTDA12BG016034; 5XYKTDA12BG061300; 5XYKTDA12BG073642 | 5XYKTDA12BG082082; 5XYKTDA12BG000318; 5XYKTDA12BG067288 | 5XYKTDA12BG015126 | 5XYKTDA12BG022027 | 5XYKTDA12BG003803 | 5XYKTDA12BG038275 | 5XYKTDA12BG091218

5XYKTDA12BG035747 | 5XYKTDA12BG002439; 5XYKTDA12BG026868 | 5XYKTDA12BG049020; 5XYKTDA12BG035716; 5XYKTDA12BG009178 | 5XYKTDA12BG077108 | 5XYKTDA12BG067792 | 5XYKTDA12BG001050; 5XYKTDA12BG066139; 5XYKTDA12BG004613; 5XYKTDA12BG092708 | 5XYKTDA12BG007110; 5XYKTDA12BG058204 | 5XYKTDA12BG020150 | 5XYKTDA12BG028507 | 5XYKTDA12BG007415 | 5XYKTDA12BG045792 | 5XYKTDA12BG070837 | 5XYKTDA12BG061832; 5XYKTDA12BG013313; 5XYKTDA12BG053732 | 5XYKTDA12BG078906

5XYKTDA12BG095950 | 5XYKTDA12BG019256 | 5XYKTDA12BG045193 | 5XYKTDA12BG061328 | 5XYKTDA12BG028961 | 5XYKTDA12BG023758 | 5XYKTDA12BG091431; 5XYKTDA12BG035182 | 5XYKTDA12BG046845; 5XYKTDA12BG054010; 5XYKTDA12BG016700; 5XYKTDA12BG049485; 5XYKTDA12BG081370 | 5XYKTDA12BG075293; 5XYKTDA12BG048238 | 5XYKTDA12BG009410 | 5XYKTDA12BG010699 | 5XYKTDA12BG071745; 5XYKTDA12BG012145; 5XYKTDA12BG005308 | 5XYKTDA12BG096368 | 5XYKTDA12BG075276; 5XYKTDA12BG044741; 5XYKTDA12BG022948 | 5XYKTDA12BG012713; 5XYKTDA12BG023145 | 5XYKTDA12BG032699; 5XYKTDA12BG043783 | 5XYKTDA12BG051303 | 5XYKTDA12BG001551 | 5XYKTDA12BG074502; 5XYKTDA12BG010847

5XYKTDA12BG056243 | 5XYKTDA12BG020312 | 5XYKTDA12BG027583; 5XYKTDA12BG028801 | 5XYKTDA12BG094278 | 5XYKTDA12BG031116; 5XYKTDA12BG042701

5XYKTDA12BG081725 |

5XYKTDA12BG007981

| 5XYKTDA12BG011576 | 5XYKTDA12BG065654 | 5XYKTDA12BG019189 | 5XYKTDA12BG011335; 5XYKTDA12BG037806; 5XYKTDA12BG028412 | 5XYKTDA12BG044285 | 5XYKTDA12BG043847; 5XYKTDA12BG088223 | 5XYKTDA12BG073639; 5XYKTDA12BG039717; 5XYKTDA12BG012243 | 5XYKTDA12BG013831 | 5XYKTDA12BG009682 | 5XYKTDA12BG063127; 5XYKTDA12BG039409; 5XYKTDA12BG023386 | 5XYKTDA12BG090716 | 5XYKTDA12BG012856; 5XYKTDA12BG000545 | 5XYKTDA12BG014249; 5XYKTDA12BG065752 | 5XYKTDA12BG046604; 5XYKTDA12BG038728 | 5XYKTDA12BG015904; 5XYKTDA12BG040396 | 5XYKTDA12BG077190 | 5XYKTDA12BG022612; 5XYKTDA12BG084771 | 5XYKTDA12BG027647 | 5XYKTDA12BG074077; 5XYKTDA12BG023937; 5XYKTDA12BG088240 | 5XYKTDA12BG032766 | 5XYKTDA12BG038387 | 5XYKTDA12BG048126 | 5XYKTDA12BG092143 | 5XYKTDA12BG037224

5XYKTDA12BG070692 | 5XYKTDA12BG033318 | 5XYKTDA12BG032850 | 5XYKTDA12BG060759 | 5XYKTDA12BG031195 | 5XYKTDA12BG091056 | 5XYKTDA12BG087654; 5XYKTDA12BG054511 | 5XYKTDA12BG000769; 5XYKTDA12BG021881; 5XYKTDA12BG000612 | 5XYKTDA12BG087380 | 5XYKTDA12BG095446 | 5XYKTDA12BG023940 | 5XYKTDA12BG042519 | 5XYKTDA12BG099626 | 5XYKTDA12BG033481

5XYKTDA12BG028300 | 5XYKTDA12BG075021 | 5XYKTDA12BG003347 | 5XYKTDA12BG094815 | 5XYKTDA12BG077948; 5XYKTDA12BG020343 | 5XYKTDA12BG063435 | 5XYKTDA12BG090005 | 5XYKTDA12BG043749; 5XYKTDA12BG083524; 5XYKTDA12BG086231 | 5XYKTDA12BG087623 | 5XYKTDA12BG037529; 5XYKTDA12BG047204; 5XYKTDA12BG037417 | 5XYKTDA12BG022156; 5XYKTDA12BG025364 | 5XYKTDA12BG031018 | 5XYKTDA12BG062771 | 5XYKTDA12BG058512 | 5XYKTDA12BG024022 | 5XYKTDA12BG043623; 5XYKTDA12BG042035 | 5XYKTDA12BG038373; 5XYKTDA12BG011562; 5XYKTDA12BG083829 | 5XYKTDA12BG051088 | 5XYKTDA12BG021007 | 5XYKTDA12BG081482 | 5XYKTDA12BG049339;

5XYKTDA12BG0134395XYKTDA12BG071230 | 5XYKTDA12BG016857 | 5XYKTDA12BG084186 | 5XYKTDA12BG056629

5XYKTDA12BG033769

5XYKTDA12BG025123

; 5XYKTDA12BG048031; 5XYKTDA12BG074998 | 5XYKTDA12BG003316

5XYKTDA12BG015367; 5XYKTDA12BG081899; 5XYKTDA12BG034243; 5XYKTDA12BG016227; 5XYKTDA12BG041838 | 5XYKTDA12BG013196 | 5XYKTDA12BG058803 | 5XYKTDA12BG058316 | 5XYKTDA12BG072328 | 5XYKTDA12BG017846 | 5XYKTDA12BG091736 | 5XYKTDA12BG086018 | 5XYKTDA12BG010458; 5XYKTDA12BG062155 | 5XYKTDA12BG084656 | 5XYKTDA12BG097519; 5XYKTDA12BG035554 | 5XYKTDA12BG066111 | 5XYKTDA12BG054332 | 5XYKTDA12BG001355 | 5XYKTDA12BG072555 | 5XYKTDA12BG070983 | 5XYKTDA12BG020469; 5XYKTDA12BG042469; 5XYKTDA12BG041001 | 5XYKTDA12BG063936 | 5XYKTDA12BG003431 |

5XYKTDA12BG096967

| 5XYKTDA12BG068540 | 5XYKTDA12BG061538 | 5XYKTDA12BG080123 | 5XYKTDA12BG058042; 5XYKTDA12BG003722 | 5XYKTDA12BG002294 | 5XYKTDA12BG093776; 5XYKTDA12BG083250; 5XYKTDA12BG063550 | 5XYKTDA12BG066819; 5XYKTDA12BG089324 | 5XYKTDA12BG078940; 5XYKTDA12BG053312 | 5XYKTDA12BG080963 | 5XYKTDA12BG007687 | 5XYKTDA12BG025249 | 5XYKTDA12BG019158; 5XYKTDA12BG008161; 5XYKTDA12BG099934 | 5XYKTDA12BG043671 | 5XYKTDA12BG069056; 5XYKTDA12BG089095 | 5XYKTDA12BG013019 | 5XYKTDA12BG081322 | 5XYKTDA12BG083877 | 5XYKTDA12BG062656 | 5XYKTDA12BG032346; 5XYKTDA12BG072197 | 5XYKTDA12BG067520 | 5XYKTDA12BG077710; 5XYKTDA12BG048661 | 5XYKTDA12BG020875 | 5XYKTDA12BG055593; 5XYKTDA12BG065489 | 5XYKTDA12BG077867; 5XYKTDA12BG057375 | 5XYKTDA12BG098847 | 5XYKTDA12BG027423; 5XYKTDA12BG029835; 5XYKTDA12BG062205 | 5XYKTDA12BG063631 | 5XYKTDA12BG001209 | 5XYKTDA12BG026689; 5XYKTDA12BG010783 | 5XYKTDA12BG059286

5XYKTDA12BG013327 | 5XYKTDA12BG039460; 5XYKTDA12BG040530; 5XYKTDA12BG095902 | 5XYKTDA12BG008001 | 5XYKTDA12BG056047; 5XYKTDA12BG055268 | 5XYKTDA12BG061779; 5XYKTDA12BG026014 | 5XYKTDA12BG054346

5XYKTDA12BG009715 | 5XYKTDA12BG099738 | 5XYKTDA12BG093146; 5XYKTDA12BG099867 | 5XYKTDA12BG058784

5XYKTDA12BG075326 | 5XYKTDA12BG089663 | 5XYKTDA12BG060339 | 5XYKTDA12BG014199; 5XYKTDA12BG000884 | 5XYKTDA12BG019788; 5XYKTDA12BG086813 | 5XYKTDA12BG002179 | 5XYKTDA12BG007334; 5XYKTDA12BG079845 | 5XYKTDA12BG056453; 5XYKTDA12BG026496; 5XYKTDA12BG050300 | 5XYKTDA12BG063872 | 5XYKTDA12BG043525; 5XYKTDA12BG097441 | 5XYKTDA12BG008502 | 5XYKTDA12BG079280; 5XYKTDA12BG004496

5XYKTDA12BG052774; 5XYKTDA12BG031830; 5XYKTDA12BG081501; 5XYKTDA12BG074922; 5XYKTDA12BG054671 | 5XYKTDA12BG037126 | 5XYKTDA12BG084706 | 5XYKTDA12BG028068 | 5XYKTDA12BG044321

5XYKTDA12BG086388 | 5XYKTDA12BG006149 | 5XYKTDA12BG065766 | 5XYKTDA12BG078744; 5XYKTDA12BG001002; 5XYKTDA12BG095348 | 5XYKTDA12BG075262

5XYKTDA12BG092854; 5XYKTDA12BG077917 | 5XYKTDA12BG000674 | 5XYKTDA12BG099772 | 5XYKTDA12BG025736 | 5XYKTDA12BG065153

5XYKTDA12BG045758; 5XYKTDA12BG059837

5XYKTDA12BG073768 | 5XYKTDA12BG027213;

5XYKTDA12BG034999

| 5XYKTDA12BG062947; 5XYKTDA12BG057909 | 5XYKTDA12BG001596 | 5XYKTDA12BG057747; 5XYKTDA12BG097908 | 5XYKTDA12BG030015 | 5XYKTDA12BG068327 | 5XYKTDA12BG098511; 5XYKTDA12BG066903 | 5XYKTDA12BG000237 | 5XYKTDA12BG081238; 5XYKTDA12BG013652

5XYKTDA12BG063404 | 5XYKTDA12BG023601 | 5XYKTDA12BG078016 | 5XYKTDA12BG091249 | 5XYKTDA12BG035876; 5XYKTDA12BG003834; 5XYKTDA12BG058378 | 5XYKTDA12BG027342; 5XYKTDA12BG082910 | 5XYKTDA12BG098234; 5XYKTDA12BG011173 | 5XYKTDA12BG035795; 5XYKTDA12BG088738 | 5XYKTDA12BG089615 | 5XYKTDA12BG070353 | 5XYKTDA12BG039622 | 5XYKTDA12BG089002

5XYKTDA12BG003283 | 5XYKTDA12BG064858 | 5XYKTDA12BG096791; 5XYKTDA12BG064990 | 5XYKTDA12BG085337 | 5XYKTDA12BG034646

5XYKTDA12BG053214 | 5XYKTDA12BG023422 | 5XYKTDA12BG002070 | 5XYKTDA12BG092904

5XYKTDA12BG090621 | 5XYKTDA12BG053553 | 5XYKTDA12BG037983; 5XYKTDA12BG092918

5XYKTDA12BG048367 | 5XYKTDA12BG088657 | 5XYKTDA12BG016471 | 5XYKTDA12BG072782 | 5XYKTDA12BG037501; 5XYKTDA12BG053777; 5XYKTDA12BG063225; 5XYKTDA12BG019533 | 5XYKTDA12BG052547 | 5XYKTDA12BG073740

5XYKTDA12BG040544; 5XYKTDA12BG021816 | 5XYKTDA12BG045310 | 5XYKTDA12BG066335

5XYKTDA12BG027826 | 5XYKTDA12BG074659 | 5XYKTDA12BG030709; 5XYKTDA12BG024683 | 5XYKTDA12BG001999 | 5XYKTDA12BG002280 | 5XYKTDA12BG006104; 5XYKTDA12BG043041; 5XYKTDA12BG004238

5XYKTDA12BG026370; 5XYKTDA12BG084849; 5XYKTDA12BG086181; 5XYKTDA12BG049230 | 5XYKTDA12BG072488 | 5XYKTDA12BG027776; 5XYKTDA12BG053942; 5XYKTDA12BG022626; 5XYKTDA12BG055156 | 5XYKTDA12BG099318 | 5XYKTDA12BG002943; 5XYKTDA12BG043976; 5XYKTDA12BG012422; 5XYKTDA12BG068036 | 5XYKTDA12BG060132 | 5XYKTDA12BG034730 | 5XYKTDA12BG039345 | 5XYKTDA12BG023372 | 5XYKTDA12BG070403 | 5XYKTDA12BG080414 | 5XYKTDA12BG072538; 5XYKTDA12BG033223 | 5XYKTDA12BG055884 | 5XYKTDA12BG016664 | 5XYKTDA12BG013747 | 5XYKTDA12BG070966; 5XYKTDA12BG054685 | 5XYKTDA12BG067713 | 5XYKTDA12BG025090; 5XYKTDA12BG091784; 5XYKTDA12BG075729; 5XYKTDA12BG096340;

5XYKTDA12BG032220

|

5XYKTDA12BG050314

| 5XYKTDA12BG008256; 5XYKTDA12BG015319; 5XYKTDA12BG025980 | 5XYKTDA12BG044092 | 5XYKTDA12BG044416 | 5XYKTDA12BG039670

5XYKTDA12BG006345

5XYKTDA12BG047817 | 5XYKTDA12BG016504 | 5XYKTDA12BG001257 | 5XYKTDA12BG035215 | 5XYKTDA12BG082731 | 5XYKTDA12BG025266 | 5XYKTDA12BG084673 | 5XYKTDA12BG027731 | 5XYKTDA12BG092126

5XYKTDA12BG041662 | 5XYKTDA12BG001517 | 5XYKTDA12BG071213

5XYKTDA12BG021914 | 5XYKTDA12BG000240

5XYKTDA12BG013523 | 5XYKTDA12BG086858 | 5XYKTDA12BG076492; 5XYKTDA12BG016275; 5XYKTDA12BG019953 | 5XYKTDA12BG012078; 5XYKTDA12BG044948 | 5XYKTDA12BG090229; 5XYKTDA12BG006930 | 5XYKTDA12BG032878; 5XYKTDA12BG038261; 5XYKTDA12BG057800 | 5XYKTDA12BG084382; 5XYKTDA12BG077271 | 5XYKTDA12BG059384 | 5XYKTDA12BG078260 | 5XYKTDA12BG098525

5XYKTDA12BG046800 | 5XYKTDA12BG099691; 5XYKTDA12BG094443; 5XYKTDA12BG045341 | 5XYKTDA12BG005955

5XYKTDA12BG012257 | 5XYKTDA12BG084494; 5XYKTDA12BG087413 | 5XYKTDA12BG016261 | 5XYKTDA12BG039362 | 5XYKTDA12BG073494 | 5XYKTDA12BG098377

5XYKTDA12BG077142 | 5XYKTDA12BG096581 | 5XYKTDA12BG088528 | 5XYKTDA12BG044531; 5XYKTDA12BG081823 | 5XYKTDA12BG015045 | 5XYKTDA12BG071308

5XYKTDA12BG064844 | 5XYKTDA12BG010251 | 5XYKTDA12BG073172 | 5XYKTDA12BG025543 | 5XYKTDA12BG053326 | 5XYKTDA12BG053987; 5XYKTDA12BG092062; 5XYKTDA12BG033416 | 5XYKTDA12BG005535; 5XYKTDA12BG094555; 5XYKTDA12BG055190 | 5XYKTDA12BG057439; 5XYKTDA12BG049941; 5XYKTDA12BG087766; 5XYKTDA12BG049096; 5XYKTDA12BG004093; 5XYKTDA12BG035117; 5XYKTDA12BG025591; 5XYKTDA12BG094975; 5XYKTDA12BG002313 | 5XYKTDA12BG011108 | 5XYKTDA12BG080655

5XYKTDA12BG030483 | 5XYKTDA12BG042472 | 5XYKTDA12BG079439; 5XYKTDA12BG050040 | 5XYKTDA12BG077884 | 5XYKTDA12BG015076; 5XYKTDA12BG043248

5XYKTDA12BG070420; 5XYKTDA12BG009794; 5XYKTDA12BG057795 | 5XYKTDA12BG052905 | 5XYKTDA12BG018785 | 5XYKTDA12BG083278 | 5XYKTDA12BG067033 | 5XYKTDA12BG053021 | 5XYKTDA12BG022240 | 5XYKTDA12BG039006 | 5XYKTDA12BG097956 | 5XYKTDA12BG055089 | 5XYKTDA12BG070384 | 5XYKTDA12BG098251; 5XYKTDA12BG074144 | 5XYKTDA12BG043590; 5XYKTDA12BG094376; 5XYKTDA12BG077514; 5XYKTDA12BG081465 | 5XYKTDA12BG072880 | 5XYKTDA12BG030497; 5XYKTDA12BG053150; 5XYKTDA12BG094460; 5XYKTDA12BG041189; 5XYKTDA12BG046263 | 5XYKTDA12BG068148 | 5XYKTDA12BG037756 | 5XYKTDA12BG099528 | 5XYKTDA12BG045839 | 5XYKTDA12BG005616; 5XYKTDA12BG017877

5XYKTDA12BG096354 | 5XYKTDA12BG006054; 5XYKTDA12BG017135 | 5XYKTDA12BG030032 | 5XYKTDA12BG049860; 5XYKTDA12BG062057 | 5XYKTDA12BG099092 | 5XYKTDA12BG077447 | 5XYKTDA12BG030743; 5XYKTDA12BG015370 | 5XYKTDA12BG064892 | 5XYKTDA12BG017796 | 5XYKTDA12BG033108 | 5XYKTDA12BG074984 | 5XYKTDA12BG079957; 5XYKTDA12BG000125; 5XYKTDA12BG070952 | 5XYKTDA12BG065685 | 5XYKTDA12BG025087 | 5XYKTDA12BG060177 | 5XYKTDA12BG021685 | 5XYKTDA12BG066688; 5XYKTDA12BG034761; 5XYKTDA12BG001212 | 5XYKTDA12BG078226 |

5XYKTDA12BG085256

| 5XYKTDA12BG072510 | 5XYKTDA12BG072989 | 5XYKTDA12BG051754 | 5XYKTDA12BG037322 | 5XYKTDA12BG075343; 5XYKTDA12BG076797; 5XYKTDA12BG079246

5XYKTDA12BG072703; 5XYKTDA12BG029429; 5XYKTDA12BG007088 | 5XYKTDA12BG095690 | 5XYKTDA12BG007642

5XYKTDA12BG055819 | 5XYKTDA12BG058445 | 5XYKTDA12BG030970; 5XYKTDA12BG094104 | 5XYKTDA12BG063323

5XYKTDA12BG095396 | 5XYKTDA12BG066612 | 5XYKTDA12BG046456 | 5XYKTDA12BG053004 | 5XYKTDA12BG011982 | 5XYKTDA12BG004160 | 5XYKTDA12BG081451 | 5XYKTDA12BG058915 | 5XYKTDA12BG005485; 5XYKTDA12BG004644; 5XYKTDA12BG012937 | 5XYKTDA12BG067856 | 5XYKTDA12BG017958 | 5XYKTDA12BG038048 | 5XYKTDA12BG007091 | 5XYKTDA12BG021833 | 5XYKTDA12BG092451

5XYKTDA12BG039555; 5XYKTDA12BG094216; 5XYKTDA12BG005454 | 5XYKTDA12BG048675 | 5XYKTDA12BG013358; 5XYKTDA12BG068117; 5XYKTDA12BG018169 | 5XYKTDA12BG021671; 5XYKTDA12BG006684 | 5XYKTDA12BG032640; 5XYKTDA12BG076590 | 5XYKTDA12BG053472 | 5XYKTDA12BG099447; 5XYKTDA12BG029849 | 5XYKTDA12BG018740 | 5XYKTDA12BG091848 | 5XYKTDA12BG011013 | 5XYKTDA12BG091719 | 5XYKTDA12BG039491 | 5XYKTDA12BG053651 | 5XYKTDA12BG032959; 5XYKTDA12BG039071 | 5XYKTDA12BG007219 | 5XYKTDA12BG027860 | 5XYKTDA12BG030337 | 5XYKTDA12BG056002

5XYKTDA12BG088464 | 5XYKTDA12BG077433 | 5XYKTDA12BG020732; 5XYKTDA12BG073088 | 5XYKTDA12BG042553 | 5XYKTDA12BG006362

5XYKTDA12BG032461

5XYKTDA12BG016695 | 5XYKTDA12BG059319; 5XYKTDA12BG024103 | 5XYKTDA12BG077836; 5XYKTDA12BG016888; 5XYKTDA12BG054475 | 5XYKTDA12BG014428 | 5XYKTDA12BG016809; 5XYKTDA12BG023047 | 5XYKTDA12BG040334; 5XYKTDA12BG077707 | 5XYKTDA12BG042827 | 5XYKTDA12BG052418; 5XYKTDA12BG047929; 5XYKTDA12BG036090; 5XYKTDA12BG068425 | 5XYKTDA12BG072930

5XYKTDA12BG047154 | 5XYKTDA12BG081661 | 5XYKTDA12BG029561 | 5XYKTDA12BG009665 | 5XYKTDA12BG076010 | 5XYKTDA12BG098265 | 5XYKTDA12BG071261 | 5XYKTDA12BG093065 | 5XYKTDA12BG033741 | 5XYKTDA12BG039376 | 5XYKTDA12BG060390 | 5XYKTDA12BG050992 | 5XYKTDA12BG049440; 5XYKTDA12BG081000; 5XYKTDA12BG000609 | 5XYKTDA12BG086360; 5XYKTDA12BG010766; 5XYKTDA12BG080090 | 5XYKTDA12BG006586; 5XYKTDA12BG016079 | 5XYKTDA12BG069431; 5XYKTDA12BG018477 | 5XYKTDA12BG024036; 5XYKTDA12BG035702 | 5XYKTDA12BG035151 | 5XYKTDA12BG076007 | 5XYKTDA12BG021895 | 5XYKTDA12BG047185 | 5XYKTDA12BG013263 | 5XYKTDA12BG095138 | 5XYKTDA12BG024876 | 5XYKTDA12BG063953

5XYKTDA12BG022707 | 5XYKTDA12BG009391 | 5XYKTDA12BG052662; 5XYKTDA12BG069784 | 5XYKTDA12BG033822 | 5XYKTDA12BG070272; 5XYKTDA12BG093826 | 5XYKTDA12BG073527;

5XYKTDA12BG015952

| 5XYKTDA12BG082325; 5XYKTDA12BG024294 | 5XYKTDA12BG093311 | 5XYKTDA12BG020049 | 5XYKTDA12BG097729 | 5XYKTDA12BG073396 | 5XYKTDA12BG053763 | 5XYKTDA12BG094779 | 5XYKTDA12BG023811; 5XYKTDA12BG081997 | 5XYKTDA12BG056632 | 5XYKTDA12BG007530 | 5XYKTDA12BG044349 | 5XYKTDA12BG080512; 5XYKTDA12BG037868; 5XYKTDA12BG084415 | 5XYKTDA12BG028670 | 5XYKTDA12BG071888

5XYKTDA12BG035652 | 5XYKTDA12BG094152

5XYKTDA12BG082762 | 5XYKTDA12BG037966 | 5XYKTDA12BG060843 | 5XYKTDA12BG020682

5XYKTDA12BG067808 | 5XYKTDA12BG075195 |

5XYKTDA12BG059613

| 5XYKTDA12BG077805 | 5XYKTDA12BG085693 | 5XYKTDA12BG035019 | 5XYKTDA12BG033996; 5XYKTDA12BG008810; 5XYKTDA12BG072118 | 5XYKTDA12BG075570 | 5XYKTDA12BG063211; 5XYKTDA12BG030886 | 5XYKTDA12BG028149 | 5XYKTDA12BG014588; 5XYKTDA12BG034498 | 5XYKTDA12BG042309 | 5XYKTDA12BG022545 | 5XYKTDA12BG002425; 5XYKTDA12BG043296; 5XYKTDA12BG054833; 5XYKTDA12BG087279 | 5XYKTDA12BG051544; 5XYKTDA12BG057117 | 5XYKTDA12BG063368; 5XYKTDA12BG068988 | 5XYKTDA12BG013375; 5XYKTDA12BG093602; 5XYKTDA12BG088951 | 5XYKTDA12BG071390 | 5XYKTDA12BG042066; 5XYKTDA12BG037630 | 5XYKTDA12BG017569 | 5XYKTDA12BG022903 | 5XYKTDA12BG082051; 5XYKTDA12BG027177 | 5XYKTDA12BG016230; 5XYKTDA12BG043959 | 5XYKTDA12BG015949; 5XYKTDA12BG024554

5XYKTDA12BG064634 | 5XYKTDA12BG081045 | 5XYKTDA12BG082048; 5XYKTDA12BG074533 | 5XYKTDA12BG004515; 5XYKTDA12BG049583 | 5XYKTDA12BG060938 | 5XYKTDA12BG097049 | 5XYKTDA12BG088559 | 5XYKTDA12BG075651; 5XYKTDA12BG052645 | 5XYKTDA12BG005292 | 5XYKTDA12BG073981; 5XYKTDA12BG025493 | 5XYKTDA12BG002263; 5XYKTDA12BG081773 | 5XYKTDA12BG099688

5XYKTDA12BG007978; 5XYKTDA12BG039605 | 5XYKTDA12BG053827 | 5XYKTDA12BG030628 | 5XYKTDA12BG082308 | 5XYKTDA12BG085225; 5XYKTDA12BG078484 | 5XYKTDA12BG017832

5XYKTDA12BG030726 | 5XYKTDA12BG076640 | 5XYKTDA12BG002554 | 5XYKTDA12BG072569 | 5XYKTDA12BG059756 | 5XYKTDA12BG009617 | 5XYKTDA12BG057876 | 5XYKTDA12BG076931 | 5XYKTDA12BG063354; 5XYKTDA12BG029723 | 5XYKTDA12BG021136; 5XYKTDA12BG049518 | 5XYKTDA12BG059739; 5XYKTDA12BG092319 | 5XYKTDA12BG082129 | 5XYKTDA12BG094782 | 5XYKTDA12BG046943; 5XYKTDA12BG020861; 5XYKTDA12BG005051 | 5XYKTDA12BG083149 | 5XYKTDA12BG096998 | 5XYKTDA12BG081711 | 5XYKTDA12BG001811; 5XYKTDA12BG058347; 5XYKTDA12BG088318 | 5XYKTDA12BG076170 | 5XYKTDA12BG020696 | 5XYKTDA12BG093728 | 5XYKTDA12BG088609 | 5XYKTDA12BG034842; 5XYKTDA12BG046666; 5XYKTDA12BG032007 | 5XYKTDA12BG097214

5XYKTDA12BG046926 | 5XYKTDA12BG080610 | 5XYKTDA12BG014610; 5XYKTDA12BG065024 | 5XYKTDA12BG019225 | 5XYKTDA12BG095639 | 5XYKTDA12BG069655 | 5XYKTDA12BG055707 | 5XYKTDA12BG096452 | 5XYKTDA12BG003784 | 5XYKTDA12BG080574; 5XYKTDA12BG086861 | 5XYKTDA12BG001338 | 5XYKTDA12BG080154; 5XYKTDA12BG022562

5XYKTDA12BG064777 | 5XYKTDA12BG040611 | 5XYKTDA12BG067677 | 5XYKTDA12BG065539; 5XYKTDA12BG030189 | 5XYKTDA12BG059028 | 5XYKTDA12BG022366 |

5XYKTDA12BG097035

| 5XYKTDA12BG069641

5XYKTDA12BG017037

5XYKTDA12BG001954 | 5XYKTDA12BG086794

5XYKTDA12BG017975; 5XYKTDA12BG096869

5XYKTDA12BG041371 |

5XYKTDA12BG003364

| 5XYKTDA12BG098833; 5XYKTDA12BG054167 | 5XYKTDA12BG079022; 5XYKTDA12BG041726; 5XYKTDA12BG008919; 5XYKTDA12BG052502; 5XYKTDA12BG083894 | 5XYKTDA12BG053536 | 5XYKTDA12BG023551; 5XYKTDA12BG007611 | 5XYKTDA12BG076184 | 5XYKTDA12BG097343 | 5XYKTDA12BG029219; 5XYKTDA12BG045162; 5XYKTDA12BG024053; 5XYKTDA12BG093440 | 5XYKTDA12BG079277 | 5XYKTDA12BG023565 | 5XYKTDA12BG061152

5XYKTDA12BG028913 |

5XYKTDA12BG0397035XYKTDA12BG007012 | 5XYKTDA12BG083197; 5XYKTDA12BG041550; 5XYKTDA12BG013473; 5XYKTDA12BG019726 | 5XYKTDA12BG015479; 5XYKTDA12BG085385 | 5XYKTDA12BG039099 | 5XYKTDA12BG033254 | 5XYKTDA12BG066738 | 5XYKTDA12BG007429

5XYKTDA12BG012744; 5XYKTDA12BG053715 | 5XYKTDA12BG072748 | 5XYKTDA12BG030208 | 5XYKTDA12BG018866 | 5XYKTDA12BG044125 | 5XYKTDA12BG041998; 5XYKTDA12BG088321 | 5XYKTDA12BG052886; 5XYKTDA12BG092109 | 5XYKTDA12BG023582 | 5XYKTDA12BG000996 | 5XYKTDA12BG023176 | 5XYKTDA12BG047865

5XYKTDA12BG009861 | 5XYKTDA12BG053052; 5XYKTDA12BG066397; 5XYKTDA12BG024926 | 5XYKTDA12BG049146; 5XYKTDA12BG040799; 5XYKTDA12BG016910 | 5XYKTDA12BG019452; 5XYKTDA12BG008774

5XYKTDA12BG001940; 5XYKTDA12BG037904 | 5XYKTDA12BG031584; 5XYKTDA12BG001470; 5XYKTDA12BG036915 | 5XYKTDA12BG097990 | 5XYKTDA12BG053147 | 5XYKTDA12BG061118 | 5XYKTDA12BG049924

5XYKTDA12BG007818 | 5XYKTDA12BG009780 | 5XYKTDA12BG010315 | 5XYKTDA12BG019306 | 5XYKTDA12BG044206 | 5XYKTDA12BG089582 | 5XYKTDA12BG026532 | 5XYKTDA12BG068635 | 5XYKTDA12BG094507 | 5XYKTDA12BG069543 | 5XYKTDA12BG062141 | 5XYKTDA12BG003302 | 5XYKTDA12BG098654 | 5XYKTDA12BG037031

5XYKTDA12BG059644; 5XYKTDA12BG048630 | 5XYKTDA12BG083359 | 5XYKTDA12BG021069 | 5XYKTDA12BG012260; 5XYKTDA12BG045159; 5XYKTDA12BG085080; 5XYKTDA12BG022514 | 5XYKTDA12BG082616 | 5XYKTDA12BG073205 | 5XYKTDA12BG060034; 5XYKTDA12BG044187; 5XYKTDA12BG047607 | 5XYKTDA12BG079229 | 5XYKTDA12BG065119; 5XYKTDA12BG028474; 5XYKTDA12BG011626 | 5XYKTDA12BG042021

5XYKTDA12BG096032; 5XYKTDA12BG088190; 5XYKTDA12BG085404 | 5XYKTDA12BG036865 | 5XYKTDA12BG005499; 5XYKTDA12BG052869 | 5XYKTDA12BG018589; 5XYKTDA12BG038891 |

5XYKTDA12BG023243

| 5XYKTDA12BG076301 | 5XYKTDA12BG064908; 5XYKTDA12BG032086 | 5XYKTDA12BG039443; 5XYKTDA12BG035697 | 5XYKTDA12BG003140 | 5XYKTDA12BG018138 | 5XYKTDA12BG070482; 5XYKTDA12BG055951 | 5XYKTDA12BG065492 | 5XYKTDA12BG077769; 5XYKTDA12BG011058 | 5XYKTDA12BG057912 | 5XYKTDA12BG059871; 5XYKTDA12BG064052

5XYKTDA12BG006653; 5XYKTDA12BG028314 | 5XYKTDA12BG031178; 5XYKTDA12BG020844; 5XYKTDA12BG044917; 5XYKTDA12BG014901 | 5XYKTDA12BG057246 | 5XYKTDA12BG067386; 5XYKTDA12BG054069 | 5XYKTDA12BG057294 |

5XYKTDA12BG063449

| 5XYKTDA12BG058705 | 5XYKTDA12BG036963 | 5XYKTDA12BG011447 | 5XYKTDA12BG013702 | 5XYKTDA12BG096290; 5XYKTDA12BG010220 | 5XYKTDA12BG015014; 5XYKTDA12BG027163 | 5XYKTDA12BG003641 | 5XYKTDA12BG053522 | 5XYKTDA12BG042486 | 5XYKTDA12BG021010 | 5XYKTDA12BG030340 | 5XYKTDA12BG027907 | 5XYKTDA12BG034436 | 5XYKTDA12BG017653; 5XYKTDA12BG096483 | 5XYKTDA12BG007933;

5XYKTDA12BG063192

| 5XYKTDA12BG073060; 5XYKTDA12BG019807 | 5XYKTDA12BG080347 |

5XYKTDA12BG0624635XYKTDA12BG006880; 5XYKTDA12BG019970; 5XYKTDA12BG098993 | 5XYKTDA12BG092868 | 5XYKTDA12BG036137 | 5XYKTDA12BG054170 | 5XYKTDA12BG087363; 5XYKTDA12BG091624 | 5XYKTDA12BG070904; 5XYKTDA12BG059725 | 5XYKTDA12BG009150 | 5XYKTDA12BG074628

5XYKTDA12BG009049; 5XYKTDA12BG047610 | 5XYKTDA12BG095527 | 5XYKTDA12BG035618 | 5XYKTDA12BG082003; 5XYKTDA12BG027941 | 5XYKTDA12BG015062 | 5XYKTDA12BG085774 | 5XYKTDA12BG057716; 5XYKTDA12BG054217 | 5XYKTDA12BG011514 | 5XYKTDA12BG048059; 5XYKTDA12BG026191 | 5XYKTDA12BG023467 | 5XYKTDA12BG014753 | 5XYKTDA12BG047087; 5XYKTDA12BG074239; 5XYKTDA12BG012372 | 5XYKTDA12BG062480; 5XYKTDA12BG079473 | 5XYKTDA12BG080316 | 5XYKTDA12BG099982 | 5XYKTDA12BG057182

5XYKTDA12BG002134; 5XYKTDA12BG037210 | 5XYKTDA12BG027888; 5XYKTDA12BG087265 | 5XYKTDA12BG041029 | 5XYKTDA12BG027146; 5XYKTDA12BG075987 | 5XYKTDA12BG083586 | 5XYKTDA12BG057232; 5XYKTDA12BG050667 | 5XYKTDA12BG072006 | 5XYKTDA12BG054878 | 5XYKTDA12BG081126 | 5XYKTDA12BG074824; 5XYKTDA12BG058719 | 5XYKTDA12BG027986 | 5XYKTDA12BG010962; 5XYKTDA12BG055318; 5XYKTDA12BG099416 | 5XYKTDA12BG002392 | 5XYKTDA12BG091316 | 5XYKTDA12BG072975 | 5XYKTDA12BG049714 | 5XYKTDA12BG084916 | 5XYKTDA12BG024571 | 5XYKTDA12BG020309; 5XYKTDA12BG057487 | 5XYKTDA12BG051365 | 5XYKTDA12BG017152 | 5XYKTDA12BG080350; 5XYKTDA12BG086553; 5XYKTDA12BG029057; 5XYKTDA12BG053486; 5XYKTDA12BG025784 | 5XYKTDA12BG066304 | 5XYKTDA12BG084513; 5XYKTDA12BG012680; 5XYKTDA12BG037921 | 5XYKTDA12BG074919; 5XYKTDA12BG069848; 5XYKTDA12BG098413 | 5XYKTDA12BG096306 | 5XYKTDA12BG002456 | 5XYKTDA12BG033626 | 5XYKTDA12BG060874; 5XYKTDA12BG006281 | 5XYKTDA12BG011075 | 5XYKTDA12BG024182 | 5XYKTDA12BG051561 | 5XYKTDA12BG070997; 5XYKTDA12BG097407 |

5XYKTDA12BG042648

| 5XYKTDA12BG042150 | 5XYKTDA12BG097097; 5XYKTDA12BG056324; 5XYKTDA12BG059465 | 5XYKTDA12BG066349 |

5XYKTDA12BG058025

| 5XYKTDA12BG011352; 5XYKTDA12BG020973

5XYKTDA12BG098153; 5XYKTDA12BG051298; 5XYKTDA12BG019418

5XYKTDA12BG059546 | 5XYKTDA12BG064763 | 5XYKTDA12BG002747; 5XYKTDA12BG044898 | 5XYKTDA12BG019984 | 5XYKTDA12BG080476; 5XYKTDA12BG066674; 5XYKTDA12BG053634

5XYKTDA12BG045405 | 5XYKTDA12BG083054; 5XYKTDA12BG076802 | 5XYKTDA12BG099500

5XYKTDA12BG055481 | 5XYKTDA12BG099755 | 5XYKTDA12BG014106 | 5XYKTDA12BG081949 | 5XYKTDA12BG012761; 5XYKTDA12BG087900; 5XYKTDA12BG066822

5XYKTDA12BG057456 | 5XYKTDA12BG038986 | 5XYKTDA12BG025395 | 5XYKTDA12BG029026 | 5XYKTDA12BG034971

5XYKTDA12BG006992; 5XYKTDA12BG083183 | 5XYKTDA12BG088979 | 5XYKTDA12BG091767 | 5XYKTDA12BG086049; 5XYKTDA12BG014011 | 5XYKTDA12BG092188; 5XYKTDA12BG026238 | 5XYKTDA12BG080719 | 5XYKTDA12BG079778 | 5XYKTDA12BG077741 | 5XYKTDA12BG039524; 5XYKTDA12BG031603 | 5XYKTDA12BG023212 | 5XYKTDA12BG033965 | 5XYKTDA12BG053309 | 5XYKTDA12BG011545

5XYKTDA12BG094331; 5XYKTDA12BG087749; 5XYKTDA12BG068585 | 5XYKTDA12BG031679 | 5XYKTDA12BG055643 | 5XYKTDA12BG037157 | 5XYKTDA12BG012341 | 5XYKTDA12BG096113 | 5XYKTDA12BG019130 | 5XYKTDA12BG041046; 5XYKTDA12BG081921 | 5XYKTDA12BG078985 | 5XYKTDA12BG011853; 5XYKTDA12BG054816 | 5XYKTDA12BG087802

5XYKTDA12BG021282 | 5XYKTDA12BG011609; 5XYKTDA12BG029088 | 5XYKTDA12BG093583 | 5XYKTDA12BG095494 | 5XYKTDA12BG061636 | 5XYKTDA12BG071972 | 5XYKTDA12BG052337 | 5XYKTDA12BG032184 |

5XYKTDA12BG011917

| 5XYKTDA12BG022450 | 5XYKTDA12BG009438

5XYKTDA12BG036607 | 5XYKTDA12BG051317 | 5XYKTDA12BG019905 | 5XYKTDA12BG094541; 5XYKTDA12BG084334 | 5XYKTDA12BG022884

5XYKTDA12BG024568; 5XYKTDA12BG043573 | 5XYKTDA12BG096676; 5XYKTDA12BG009603; 5XYKTDA12BG026885 | 5XYKTDA12BG086424 | 5XYKTDA12BG004627 | 5XYKTDA12BG088822; 5XYKTDA12BG062639; 5XYKTDA12BG002022; 5XYKTDA12BG042181 | 5XYKTDA12BG068571 | 5XYKTDA12BG028023 | 5XYKTDA12BG010282 | 5XYKTDA12BG089291; 5XYKTDA12BG072331 | 5XYKTDA12BG073544; 5XYKTDA12BG041077 | 5XYKTDA12BG043024; 5XYKTDA12BG059577; 5XYKTDA12BG099030; 5XYKTDA12BG075911 | 5XYKTDA12BG025686 | 5XYKTDA12BG008175

5XYKTDA12BG047624; 5XYKTDA12BG024974 | 5XYKTDA12BG005907 | 5XYKTDA12BG068005 | 5XYKTDA12BG078775 | 5XYKTDA12BG076900 | 5XYKTDA12BG089369 | 5XYKTDA12BG088027 | 5XYKTDA12BG004000

5XYKTDA12BG034386 | 5XYKTDA12BG092076 | 5XYKTDA12BG082387; 5XYKTDA12BG039720 | 5XYKTDA12BG058560; 5XYKTDA12BG069901; 5XYKTDA12BG076332 | 5XYKTDA12BG022089 | 5XYKTDA12BG050507; 5XYKTDA12BG035070 | 5XYKTDA12BG070465; 5XYKTDA12BG009858 | 5XYKTDA12BG011903 | 5XYKTDA12BG068389; 5XYKTDA12BG063290 | 5XYKTDA12BG046974 | 5XYKTDA12BG053035; 5XYKTDA12BG084947; 5XYKTDA12BG048708 | 5XYKTDA12BG033058 | 5XYKTDA12BG020004 | 5XYKTDA12BG037496; 5XYKTDA12BG018155

5XYKTDA12BG075374 | 5XYKTDA12BG009228 | 5XYKTDA12BG028927 |

5XYKTDA12BG049213

; 5XYKTDA12BG060650 | 5XYKTDA12BG036042 | 5XYKTDA12BG006300; 5XYKTDA12BG045808; 5XYKTDA12BG064066 | 5XYKTDA12BG020200; 5XYKTDA12BG026403 | 5XYKTDA12BG033660; 5XYKTDA12BG059143 | 5XYKTDA12BG054931 | 5XYKTDA12BG018950; 5XYKTDA12BG085788 | 5XYKTDA12BG079876 | 5XYKTDA12BG051124

5XYKTDA12BG056033; 5XYKTDA12BG090697 | 5XYKTDA12BG031374; 5XYKTDA12BG014087 | 5XYKTDA12BG038289 | 5XYKTDA12BG001629 | 5XYKTDA12BG065931; 5XYKTDA12BG044657 | 5XYKTDA12BG046392; 5XYKTDA12BG079974

5XYKTDA12BG033707 | 5XYKTDA12BG028328

5XYKTDA12BG054881 | 5XYKTDA12BG084320 | 5XYKTDA12BG007186; 5XYKTDA12BG022481 | 5XYKTDA12BG049289 | 5XYKTDA12BG088500 | 5XYKTDA12BG014770 | 5XYKTDA12BG061653; 5XYKTDA12BG068490 | 5XYKTDA12BG048837; 5XYKTDA12BG000920; 5XYKTDA12BG045453 | 5XYKTDA12BG084737; 5XYKTDA12BG021993; 5XYKTDA12BG002683 | 5XYKTDA12BG028393 | 5XYKTDA12BG087315 | 5XYKTDA12BG064178;

5XYKTDA12BG081269

| 5XYKTDA12BG042908 | 5XYKTDA12BG046229; 5XYKTDA12BG066268 | 5XYKTDA12BG061846 | 5XYKTDA12BG054377; 5XYKTDA12BG083460 |

5XYKTDA12BG033044

| 5XYKTDA12BG008466

5XYKTDA12BG041547

5XYKTDA12BG033383; 5XYKTDA12BG083068 | 5XYKTDA12BG061765 | 5XYKTDA12BG089470; 5XYKTDA12BG030371 | 5XYKTDA12BG080283; 5XYKTDA12BG062088; 5XYKTDA12BG067145 | 5XYKTDA12BG042536 | 5XYKTDA12BG030788 | 5XYKTDA12BG002649 | 5XYKTDA12BG077528

5XYKTDA12BG077903

5XYKTDA12BG058753; 5XYKTDA12BG046702; 5XYKTDA12BG012162 | 5XYKTDA12BG009357; 5XYKTDA12BG010637; 5XYKTDA12BG065315 | 5XYKTDA12BG048319;

5XYKTDA12BG046358

| 5XYKTDA12BG065699 | 5XYKTDA12BG053049 | 5XYKTDA12BG080526 | 5XYKTDA12BG042911 | 5XYKTDA12BG089078 | 5XYKTDA12BG006216; 5XYKTDA12BG052791; 5XYKTDA12BG089212; 5XYKTDA12BG037028 | 5XYKTDA12BG003607 | 5XYKTDA12BG084091 | 5XYKTDA12BG060678 | 5XYKTDA12BG020407; 5XYKTDA12BG067842

5XYKTDA12BG051821 | 5XYKTDA12BG075584 | 5XYKTDA12BG062897 | 5XYKTDA12BG007317 | 5XYKTDA12BG037790 | 5XYKTDA12BG029673; 5XYKTDA12BG068876 | 5XYKTDA12BG051625 | 5XYKTDA12BG006569

5XYKTDA12BG094409

5XYKTDA12BG045971; 5XYKTDA12BG062365

5XYKTDA12BG081837 | 5XYKTDA12BG045081 | 5XYKTDA12BG083118 | 5XYKTDA12BG017751 | 5XYKTDA12BG075777 | 5XYKTDA12BG028488 | 5XYKTDA12BG005759 | 5XYKTDA12BG090425 | 5XYKTDA12BG017121 | 5XYKTDA12BG060955 | 5XYKTDA12BG020486; 5XYKTDA12BG028877 | 5XYKTDA12BG036204 | 5XYKTDA12BG079683 | 5XYKTDA12BG021265; 5XYKTDA12BG015093 | 5XYKTDA12BG088349; 5XYKTDA12BG060647; 5XYKTDA12BG030581 | 5XYKTDA12BG061877; 5XYKTDA12BG054847; 5XYKTDA12BG077349 | 5XYKTDA12BG073429; 5XYKTDA12BG043945 | 5XYKTDA12BG047221 | 5XYKTDA12BG061040 | 5XYKTDA12BG057571; 5XYKTDA12BG061541 | 5XYKTDA12BG011643

5XYKTDA12BG072426 | 5XYKTDA12BG096936; 5XYKTDA12BG019208

5XYKTDA12BG041161 | 5XYKTDA12BG049616; 5XYKTDA12BG022934; 5XYKTDA12BG006863 | 5XYKTDA12BG088724; 5XYKTDA12BG027079 | 5XYKTDA12BG067730; 5XYKTDA12BG085578

5XYKTDA12BG072183 | 5XYKTDA12BG022190 | 5XYKTDA12BG080087

5XYKTDA12BG076816 |

5XYKTDA12BG091655

; 5XYKTDA12BG001548 | 5XYKTDA12BG021850 | 5XYKTDA12BG011027 | 5XYKTDA12BG003168; 5XYKTDA12BG001565

5XYKTDA12BG011478 | 5XYKTDA12BG036817 | 5XYKTDA12BG081885; 5XYKTDA12BG031701

5XYKTDA12BG036512

5XYKTDA12BG055870 | 5XYKTDA12BG095916; 5XYKTDA12BG058770 | 5XYKTDA12BG062561 | 5XYKTDA12BG016566 | 5XYKTDA12BG085905 | 5XYKTDA12BG000822 | 5XYKTDA12BG010346 | 5XYKTDA12BG070370 | 5XYKTDA12BG010556 | 5XYKTDA12BG021430 | 5XYKTDA12BG089923

5XYKTDA12BG063564; 5XYKTDA12BG010749; 5XYKTDA12BG086892 |

5XYKTDA12BG023503

| 5XYKTDA12BG036106 | 5XYKTDA12BG056663 | 5XYKTDA12BG017393

5XYKTDA12BG050524; 5XYKTDA12BG033982; 5XYKTDA12BG008273 | 5XYKTDA12BG070563 | 5XYKTDA12BG064746 | 5XYKTDA12BG041645 | 5XYKTDA12BG016969 | 5XYKTDA12BG046716; 5XYKTDA12BG048904 | 5XYKTDA12BG069185; 5XYKTDA12BG018897; 5XYKTDA12BG039121 | 5XYKTDA12BG029253 | 5XYKTDA12BG052225 | 5XYKTDA12BG072927; 5XYKTDA12BG090456 | 5XYKTDA12BG038826 | 5XYKTDA12BG070336 | 5XYKTDA12BG026966 | 5XYKTDA12BG091526 | 5XYKTDA12BG010508 | 5XYKTDA12BG078792 | 5XYKTDA12BG050782 | 5XYKTDA12BG084088;

5XYKTDA12BG023534

| 5XYKTDA12BG089758; 5XYKTDA12BG058333 | 5XYKTDA12BG080025; 5XYKTDA12BG069560 | 5XYKTDA12BG050426; 5XYKTDA12BG085158

5XYKTDA12BG036400 | 5XYKTDA12BG014543 | 5XYKTDA12BG040740; 5XYKTDA12BG081630; 5XYKTDA12BG097598 | 5XYKTDA12BG011254 | 5XYKTDA12BG093647 | 5XYKTDA12BG039474 | 5XYKTDA12BG096497 | 5XYKTDA12BG007009 | 5XYKTDA12BG028071 | 5XYKTDA12BG007043; 5XYKTDA12BG075942; 5XYKTDA12BG000514 | 5XYKTDA12BG005731; 5XYKTDA12BG074645 | 5XYKTDA12BG040690; 5XYKTDA12BG022920 | 5XYKTDA12BG055335 | 5XYKTDA12BG028491 | 5XYKTDA12BG022058

5XYKTDA12BG045064 | 5XYKTDA12BG010265 | 5XYKTDA12BG040897; 5XYKTDA12BG002876 | 5XYKTDA12BG041600; 5XYKTDA12BG060101 | 5XYKTDA12BG094992 | 5XYKTDA12BG000500; 5XYKTDA12BG073365; 5XYKTDA12BG036218 | 5XYKTDA12BG075679 | 5XYKTDA12BG001372 | 5XYKTDA12BG065394;

5XYKTDA12BG0259325XYKTDA12BG055612 | 5XYKTDA12BG048482 | 5XYKTDA12BG039944 | 5XYKTDA12BG059014; 5XYKTDA12BG055724

5XYKTDA12BG026725 | 5XYKTDA12BG093762 | 5XYKTDA12BG067615; 5XYKTDA12BG046151; 5XYKTDA12BG062642; 5XYKTDA12BG078288 | 5XYKTDA12BG065203 | 5XYKTDA12BG054413 | 5XYKTDA12BG004028; 5XYKTDA12BG039698

5XYKTDA12BG006748 | 5XYKTDA12BG094023; 5XYKTDA12BG056274 | 5XYKTDA12BG026207 | 5XYKTDA12BG090683; 5XYKTDA12BG007432 | 5XYKTDA12BG011139 | 5XYKTDA12BG046389 | 5XYKTDA12BG009326; 5XYKTDA12BG040124; 5XYKTDA12BG095284 | 5XYKTDA12BG046103; 5XYKTDA12BG034601 | 5XYKTDA12BG073009; 5XYKTDA12BG076105 | 5XYKTDA12BG015188 | 5XYKTDA12BG021945 | 5XYKTDA12BG037675 | 5XYKTDA12BG036509 | 5XYKTDA12BG047770 | 5XYKTDA12BG075732; 5XYKTDA12BG086486 | 5XYKTDA12BG085452 | 5XYKTDA12BG094622; 5XYKTDA12BG034422 | 5XYKTDA12BG067002 | 5XYKTDA12BG028698; 5XYKTDA12BG001484 | 5XYKTDA12BG041774 | 5XYKTDA12BG000948 | 5XYKTDA12BG002375 | 5XYKTDA12BG056856

5XYKTDA12BG080624 | 5XYKTDA12BG072653 | 5XYKTDA12BG042505; 5XYKTDA12BG035537; 5XYKTDA12BG005650 | 5XYKTDA12BG097858; 5XYKTDA12BG061202; 5XYKTDA12BG013926 | 5XYKTDA12BG098024 | 5XYKTDA12BG016731; 5XYKTDA12BG087122; 5XYKTDA12BG032718; 5XYKTDA12BG042746 | 5XYKTDA12BG002618; 5XYKTDA12BG092515 | 5XYKTDA12BG076329 |

5XYKTDA12BG092269

; 5XYKTDA12BG077304; 5XYKTDA12BG039734 | 5XYKTDA12BG021315 | 5XYKTDA12BG081854; 5XYKTDA12BG013067; 5XYKTDA12BG090862 | 5XYKTDA12BG036185 | 5XYKTDA12BG069462; 5XYKTDA12BG012971; 5XYKTDA12BG069347 | 5XYKTDA12BG054699; 5XYKTDA12BG068893; 5XYKTDA12BG039054 | 5XYKTDA12BG009116 | 5XYKTDA12BG043931; 5XYKTDA12BG048854; 5XYKTDA12BG063399 | 5XYKTDA12BG084026 | 5XYKTDA12BG058011; 5XYKTDA12BG057358; 5XYKTDA12BG054184; 5XYKTDA12BG048286; 5XYKTDA12BG097603 | 5XYKTDA12BG076444; 5XYKTDA12BG007527 | 5XYKTDA12BG050409

5XYKTDA12BG047736

; 5XYKTDA12BG080560 | 5XYKTDA12BG049843; 5XYKTDA12BG006264 | 5XYKTDA12BG020357; 5XYKTDA12BG082549 | 5XYKTDA12BG065797; 5XYKTDA12BG088383 | 5XYKTDA12BG093504 | 5XYKTDA12BG011741 | 5XYKTDA12BG048403; 5XYKTDA12BG016146 | 5XYKTDA12BG056498 | 5XYKTDA12BG056789; 5XYKTDA12BG066965 | 5XYKTDA12BG047008 | 5XYKTDA12BG038776 | 5XYKTDA12BG078257 | 5XYKTDA12BG039393; 5XYKTDA12BG061006 | 5XYKTDA12BG098766 | 5XYKTDA12BG029740 | 5XYKTDA12BG067274 | 5XYKTDA12BG018530 | 5XYKTDA12BG065556 | 5XYKTDA12BG030287 | 5XYKTDA12BG032332; 5XYKTDA12BG078971 | 5XYKTDA12BG077576 | 5XYKTDA12BG066206; 5XYKTDA12BG005714; 5XYKTDA12BG099965; 5XYKTDA12BG016289; 5XYKTDA12BG003901 |

5XYKTDA12BG038132

| 5XYKTDA12BG026692 | 5XYKTDA12BG030158; 5XYKTDA12BG024330; 5XYKTDA12BG004479

5XYKTDA12BG080557 | 5XYKTDA12BG037286; 5XYKTDA12BG013344

5XYKTDA12BG080851; 5XYKTDA12BG017801 | 5XYKTDA12BG049180; 5XYKTDA12BG050720 | 5XYKTDA12BG069168 | 5XYKTDA12BG075018 | 5XYKTDA12BG033156 | 5XYKTDA12BG057179 | 5XYKTDA12BG028989

5XYKTDA12BG025428; 5XYKTDA12BG007253 | 5XYKTDA12BG078548 | 5XYKTDA12BG098556 | 5XYKTDA12BG056825; 5XYKTDA12BG089128; 5XYKTDA12BG017202 |

5XYKTDA12BG000853

; 5XYKTDA12BG081966 | 5XYKTDA12BG059529 | 5XYKTDA12BG063628; 5XYKTDA12BG078503 | 5XYKTDA12BG081207 | 5XYKTDA12BG002702 | 5XYKTDA12BG063824 | 5XYKTDA12BG039751; 5XYKTDA12BG007124 | 5XYKTDA12BG083703 | 5XYKTDA12BG044111; 5XYKTDA12BG076699 | 5XYKTDA12BG069509; 5XYKTDA12BG052581; 5XYKTDA12BG032914 | 5XYKTDA12BG043427 | 5XYKTDA12BG047591 | 5XYKTDA12BG013585; 5XYKTDA12BG005177 | 5XYKTDA12BG055979 | 5XYKTDA12BG056081; 5XYKTDA12BG094846 | 5XYKTDA12BG077688 | 5XYKTDA12BG094734 | 5XYKTDA12BG032721 | 5XYKTDA12BG074807; 5XYKTDA12BG042178 | 5XYKTDA12BG068912 | 5XYKTDA12BG040673 | 5XYKTDA12BG030922 | 5XYKTDA12BG078937 | 5XYKTDA12BG037515 | 5XYKTDA12BG049938; 5XYKTDA12BG015286; 5XYKTDA12BG014624 | 5XYKTDA12BG087248

5XYKTDA12BG046361; 5XYKTDA12BG007060 | 5XYKTDA12BG057988 |

5XYKTDA12BG006717

| 5XYKTDA12BG041287 | 5XYKTDA12BG009908 | 5XYKTDA12BG017779; 5XYKTDA12BG089081; 5XYKTDA12BG072135; 5XYKTDA12BG072233; 5XYKTDA12BG048336 | 5XYKTDA12BG030029;

5XYKTDA12BG004532

| 5XYKTDA12BG050233;

5XYKTDA12BG043122

| 5XYKTDA12BG021489 | 5XYKTDA12BG041922

5XYKTDA12BG003249 | 5XYKTDA12BG012842

5XYKTDA12BG063841 | 5XYKTDA12BG096905 | 5XYKTDA12BG053164 | 5XYKTDA12BG044738

5XYKTDA12BG033500; 5XYKTDA12BG047316 | 5XYKTDA12BG083782 | 5XYKTDA12BG045842; 5XYKTDA12BG046327 | 5XYKTDA12BG014204 | 5XYKTDA12BG006877 | 5XYKTDA12BG046876; 5XYKTDA12BG060485; 5XYKTDA12BG006829; 5XYKTDA12BG011836

5XYKTDA12BG011433 | 5XYKTDA12BG069249 | 5XYKTDA12BG050846 | 5XYKTDA12BG072670 | 5XYKTDA12BG072698; 5XYKTDA12BG046232 | 5XYKTDA12BG058865 | 5XYKTDA12BG079540; 5XYKTDA12BG036588; 5XYKTDA12BG003705 | 5XYKTDA12BG035103 | 5XYKTDA12BG001081 | 5XYKTDA12BG062334; 5XYKTDA12BG092207; 5XYKTDA12BG019564 | 5XYKTDA12BG073849 | 5XYKTDA12BG048773; 5XYKTDA12BG053018; 5XYKTDA12BG001713; 5XYKTDA12BG024733; 5XYKTDA12BG071003; 5XYKTDA12BG048398; 5XYKTDA12BG044044 | 5XYKTDA12BG062625; 5XYKTDA12BG008242; 5XYKTDA12BG045856 | 5XYKTDA12BG018205; 5XYKTDA12BG066576 | 5XYKTDA12BG078176

5XYKTDA12BG046859; 5XYKTDA12BG086598 | 5XYKTDA12BG096693

5XYKTDA12BG033609; 5XYKTDA12BG067257 | 5XYKTDA12BG065217

5XYKTDA12BG030239; 5XYKTDA12BG008094; 5XYKTDA12BG001047; 5XYKTDA12BG046568; 5XYKTDA12BG074001; 5XYKTDA12BG007379; 5XYKTDA12BG022397; 5XYKTDA12BG076895 | 5XYKTDA12BG032363; 5XYKTDA12BG025607; 5XYKTDA12BG059692

5XYKTDA12BG082437 | 5XYKTDA12BG050751 | 5XYKTDA12BG003686; 5XYKTDA12BG096841 | 5XYKTDA12BG026479 | 5XYKTDA12BG000481 | 5XYKTDA12BG026823 | 5XYKTDA12BG027308 | 5XYKTDA12BG084768

5XYKTDA12BG073141; 5XYKTDA12BG021864; 5XYKTDA12BG077593 | 5XYKTDA12BG024800 | 5XYKTDA12BG051494 |

5XYKTDA12BG065508

| 5XYKTDA12BG017670 | 5XYKTDA12BG033464

5XYKTDA12BG061720; 5XYKTDA12BG045422; 5XYKTDA12BG015191; 5XYKTDA12BG054718; 5XYKTDA12BG066075 | 5XYKTDA12BG000254 | 5XYKTDA12BG083412; 5XYKTDA12BG097892

5XYKTDA12BG042388 | 5XYKTDA12BG073964; 5XYKTDA12BG036199 | 5XYKTDA12BG056470 | 5XYKTDA12BG006846 | 5XYKTDA12BG022304 | 5XYKTDA12BG069378 | 5XYKTDA12BG099836; 5XYKTDA12BG096838; 5XYKTDA12BG041869 | 5XYKTDA12BG006703 | 5XYKTDA12BG027809; 5XYKTDA12BG004854 | 5XYKTDA12BG074614; 5XYKTDA12BG039779 | 5XYKTDA12BG054654; 5XYKTDA12BG098489 | 5XYKTDA12BG048613 | 5XYKTDA12BG098542; 5XYKTDA12BG009746 | 5XYKTDA12BG095222; 5XYKTDA12BG077139; 5XYKTDA12BG094670 | 5XYKTDA12BG014655 | 5XYKTDA12BG024487; 5XYKTDA12BG006474 | 5XYKTDA12BG027132 | 5XYKTDA12BG080543; 5XYKTDA12BG092577 | 5XYKTDA12BG084043 | 5XYKTDA12BG034923; 5XYKTDA12BG021198 | 5XYKTDA12BG029611 | 5XYKTDA12BG019712; 5XYKTDA12BG048885 | 5XYKTDA12BG073298 | 5XYKTDA12BG065346; 5XYKTDA12BG049342; 5XYKTDA12BG051995; 5XYKTDA12BG029687 | 5XYKTDA12BG071051; 5XYKTDA12BG018575 | 5XYKTDA12BG098007 | 5XYKTDA12BG075360 | 5XYKTDA12BG044724 | 5XYKTDA12BG018625; 5XYKTDA12BG075861 | 5XYKTDA12BG014347 | 5XYKTDA12BG095706; 5XYKTDA12BG092238 | 5XYKTDA12BG035277 | 5XYKTDA12BG016180 | 5XYKTDA12BG055402 | 5XYKTDA12BG068909 | 5XYKTDA12BG052452 | 5XYKTDA12BG037191 | 5XYKTDA12BG065234 | 5XYKTDA12BG095513 | 5XYKTDA12BG072944; 5XYKTDA12BG026708; 5XYKTDA12BG018270

5XYKTDA12BG035229 | 5XYKTDA12BG012095 | 5XYKTDA12BG027115; 5XYKTDA12BG055058 | 5XYKTDA12BG039765; 5XYKTDA12BG022030; 5XYKTDA12BG085547 | 5XYKTDA12BG017149 | 5XYKTDA12BG037661; 5XYKTDA12BG024781 | 5XYKTDA12BG028216; 5XYKTDA12BG081191 | 5XYKTDA12BG018494 | 5XYKTDA12BG022335

5XYKTDA12BG019404 | 5XYKTDA12BG091414 | 5XYKTDA12BG052080 | 5XYKTDA12BG018074; 5XYKTDA12BG099027 | 5XYKTDA12BG025672 | 5XYKTDA12BG036882; 5XYKTDA12BG032492; 5XYKTDA12BG070224; 5XYKTDA12BG085676 | 5XYKTDA12BG056503 | 5XYKTDA12BG052242; 5XYKTDA12BG076962; 5XYKTDA12BG054945 | 5XYKTDA12BG026188 | 5XYKTDA12BG095575 | 5XYKTDA12BG014817 | 5XYKTDA12BG074970 | 5XYKTDA12BG029172 | 5XYKTDA12BG038213 | 5XYKTDA12BG043637 | 5XYKTDA12BG009648 | 5XYKTDA12BG096239 | 5XYKTDA12BG026854; 5XYKTDA12BG028880; 5XYKTDA12BG018804 | 5XYKTDA12BG065802; 5XYKTDA12BG063760 | 5XYKTDA12BG063077 | 5XYKTDA12BG031181; 5XYKTDA12BG085323; 5XYKTDA12BG085564

5XYKTDA12BG060017 | 5XYKTDA12BG046814 | 5XYKTDA12BG026739 | 5XYKTDA12BG060471 | 5XYKTDA12BG058140 | 5XYKTDA12BG004983; 5XYKTDA12BG041581 | 5XYKTDA12BG092644

5XYKTDA12BG040995 | 5XYKTDA12BG051883; 5XYKTDA12BG008371; 5XYKTDA12BG009407 | 5XYKTDA12BG011481; 5XYKTDA12BG044500; 5XYKTDA12BG092482; 5XYKTDA12BG012629 | 5XYKTDA12BG096824 | 5XYKTDA12BG055772; 5XYKTDA12BG029348 | 5XYKTDA12BG012405; 5XYKTDA12BG014395; 5XYKTDA12BG090537 | 5XYKTDA12BG098699 | 5XYKTDA12BG003042 | 5XYKTDA12BG022691 |

5XYKTDA12BG064794

; 5XYKTDA12BG017944 | 5XYKTDA12BG045386; 5XYKTDA12BG057733 | 5XYKTDA12BG069607 | 5XYKTDA12BG012775 | 5XYKTDA12BG002912; 5XYKTDA12BG022674 | 5XYKTDA12BG000416 | 5XYKTDA12BG039815 | 5XYKTDA12BG050703; 5XYKTDA12BG087511 | 5XYKTDA12BG095267 | 5XYKTDA12BG064942; 5XYKTDA12BG018768; 5XYKTDA12BG055495 | 5XYKTDA12BG073978 | 5XYKTDA12BG030144 | 5XYKTDA12BG012839; 5XYKTDA12BG081093 | 5XYKTDA12BG039250 | 5XYKTDA12BG033352 | 5XYKTDA12BG042990

5XYKTDA12BG052967 | 5XYKTDA12BG032900 | 5XYKTDA12BG050443 | 5XYKTDA12BG052208; 5XYKTDA12BG053973 | 5XYKTDA12BG041676 | 5XYKTDA12BG081952; 5XYKTDA12BG076959; 5XYKTDA12BG058364 | 5XYKTDA12BG027762 | 5XYKTDA12BG045002 | 5XYKTDA12BG079506 | 5XYKTDA12BG017717;

5XYKTDA12BG041595

; 5XYKTDA12BG007155 | 5XYKTDA12BG094491 | 5XYKTDA12BG082227 | 5XYKTDA12BG022402 | 5XYKTDA12BG056744 | 5XYKTDA12BG041306 | 5XYKTDA12BG059885 | 5XYKTDA12BG036056 | 5XYKTDA12BG086293; 5XYKTDA12BG053620; 5XYKTDA12BG004692; 5XYKTDA12BG044397; 5XYKTDA12BG025753 | 5XYKTDA12BG000030 | 5XYKTDA12BG047882 | 5XYKTDA12BG062284 | 5XYKTDA12BG022321 | 5XYKTDA12BG032606 | 5XYKTDA12BG084933 | 5XYKTDA12BG019872; 5XYKTDA12BG020472

5XYKTDA12BG081336 | 5XYKTDA12BG062527 | 5XYKTDA12BG033335 | 5XYKTDA12BG037949 | 5XYKTDA12BG061393 | 5XYKTDA12BG083443; 5XYKTDA12BG058171; 5XYKTDA12BG011870 | 5XYKTDA12BG034176 | 5XYKTDA12BG015143 | 5XYKTDA12BG089565 | 5XYKTDA12BG043668 | 5XYKTDA12BG000870

5XYKTDA12BG065668; 5XYKTDA12BG096337 | 5XYKTDA12BG025011; 5XYKTDA12BG069381

5XYKTDA12BG034694 | 5XYKTDA12BG058980; 5XYKTDA12BG040639; 5XYKTDA12BG002148 | 5XYKTDA12BG093924; 5XYKTDA12BG060616 | 5XYKTDA12BG069672 | 5XYKTDA12BG019001; 5XYKTDA12BG030273; 5XYKTDA12BG018527 | 5XYKTDA12BG035490 | 5XYKTDA12BG087640; 5XYKTDA12BG076458 | 5XYKTDA12BG076489 | 5XYKTDA12BG084902; 5XYKTDA12BG007964

5XYKTDA12BG044061 | 5XYKTDA12BG043928; 5XYKTDA12BG086195 |

5XYKTDA12BG025039

| 5XYKTDA12BG051768 | 5XYKTDA12BG099237 | 5XYKTDA12BG014865

5XYKTDA12BG075147 | 5XYKTDA12BG084639 | 5XYKTDA12BG005163; 5XYKTDA12BG012694

5XYKTDA12BG076508

5XYKTDA12BG029737 | 5XYKTDA12BG097410 | 5XYKTDA12BG031164; 5XYKTDA12BG026174 | 5XYKTDA12BG049373; 5XYKTDA12BG042696 | 5XYKTDA12BG025204 | 5XYKTDA12BG083555; 5XYKTDA12BG004045; 5XYKTDA12BG064519 | 5XYKTDA12BG021363 | 5XYKTDA12BG052564 | 5XYKTDA12BG004952 | 5XYKTDA12BG084303; 5XYKTDA12BG077951; 5XYKTDA12BG069770

5XYKTDA12BG014879; 5XYKTDA12BG063662; 5XYKTDA12BG065704 | 5XYKTDA12BG075553 | 5XYKTDA12BG099089; 5XYKTDA12BG079814 | 5XYKTDA12BG095091; 5XYKTDA12BG001646

5XYKTDA12BG089646 | 5XYKTDA12BG016793 | 5XYKTDA12BG089825 | 5XYKTDA12BG051477 | 5XYKTDA12BG078629 | 5XYKTDA12BG020584 | 5XYKTDA12BG049356 | 5XYKTDA12BG056162 | 5XYKTDA12BG079182 | 5XYKTDA12BG078596; 5XYKTDA12BG018723; 5XYKTDA12BG093986 | 5XYKTDA12BG048787 | 5XYKTDA12BG075066 | 5XYKTDA12BG020536 | 5XYKTDA12BG079666; 5XYKTDA12BG078193; 5XYKTDA12BG006121 | 5XYKTDA12BG039278 | 5XYKTDA12BG052094 | 5XYKTDA12BG056257 | 5XYKTDA12BG007169 | 5XYKTDA12BG083670 | 5XYKTDA12BG098783

5XYKTDA12BG035733 | 5XYKTDA12BG081479 | 5XYKTDA12BG013814; 5XYKTDA12BG051964; 5XYKTDA12BG091459 | 5XYKTDA12BG000397 | 5XYKTDA12BG030449 | 5XYKTDA12BG079747; 5XYKTDA12BG088870 | 5XYKTDA12BG016129

5XYKTDA12BG036834 | 5XYKTDA12BG058820; 5XYKTDA12BG035148 | 5XYKTDA12BG041225

5XYKTDA12BG078369 | 5XYKTDA12BG075620 | 5XYKTDA12BG040110 | 5XYKTDA12BG079490; 5XYKTDA12BG054900; 5XYKTDA12BG098203 | 5XYKTDA12BG023095; 5XYKTDA12BG018012 | 5XYKTDA12BG071339 | 5XYKTDA12BG031035; 5XYKTDA12BG089730 | 5XYKTDA12BG046134 | 5XYKTDA12BG040205 | 5XYKTDA12BG030063 | 5XYKTDA12BG053567 | 5XYKTDA12BG024215; 5XYKTDA12BG012811 | 5XYKTDA12BG068103; 5XYKTDA12BG084205 | 5XYKTDA12BG065735 | 5XYKTDA12BG041516; 5XYKTDA12BG033304 | 5XYKTDA12BG086052 | 5XYKTDA12BG009939 | 5XYKTDA12BG097455; 5XYKTDA12BG077738 | 5XYKTDA12BG046893 | 5XYKTDA12BG074595 | 5XYKTDA12BG071468 | 5XYKTDA12BG002991 | 5XYKTDA12BG064150 | 5XYKTDA12BG041323; 5XYKTDA12BG015806 | 5XYKTDA12BG002750; 5XYKTDA12BG067954; 5XYKTDA12BG020276 | 5XYKTDA12BG012369; 5XYKTDA12BG053729; 5XYKTDA12BG065461 | 5XYKTDA12BG089047 | 5XYKTDA12BG079599

5XYKTDA12BG009584 | 5XYKTDA12BG095897; 5XYKTDA12BG050474; 5XYKTDA12BG018821 | 5XYKTDA12BG048420 | 5XYKTDA12BG058672; 5XYKTDA12BG066755 | 5XYKTDA12BG002585 | 5XYKTDA12BG072765 | 5XYKTDA12BG081918 | 5XYKTDA12BG007592 | 5XYKTDA12BG043329; 5XYKTDA12BG061250; 5XYKTDA12BG098069 | 5XYKTDA12BG076461; 5XYKTDA12BG050068 | 5XYKTDA12BG070093 | 5XYKTDA12BG043251 | 5XYKTDA12BG066741; 5XYKTDA12BG036039; 5XYKTDA12BG013618 | 5XYKTDA12BG085287 | 5XYKTDA12BG043640; 5XYKTDA12BG066707 | 5XYKTDA12BG058588 |

5XYKTDA12BG013988

; 5XYKTDA12BG053830 | 5XYKTDA12BG036414 | 5XYKTDA12BG052404; 5XYKTDA12BG087458 | 5XYKTDA12BG073057 | 5XYKTDA12BG099495 | 5XYKTDA12BG048370; 5XYKTDA12BG072474 | 5XYKTDA12BG037952 | 5XYKTDA12BG054220 | 5XYKTDA12BG064925; 5XYKTDA12BG043735; 5XYKTDA12BG013084; 5XYKTDA12BG018446 | 5XYKTDA12BG002909 | 5XYKTDA12BG032296; 5XYKTDA12BG073897 | 5XYKTDA12BG009052 | 5XYKTDA12BG090702 | 5XYKTDA12BG054797 | 5XYKTDA12BG084981

5XYKTDA12BG023856; 5XYKTDA12BG026305 | 5XYKTDA12BG073463 | 5XYKTDA12BG079392 | 5XYKTDA12BG086455 | 5XYKTDA12BG058297;

5XYKTDA12BG064309

; 5XYKTDA12BG055223 | 5XYKTDA12BG090568; 5XYKTDA12BG069171 | 5XYKTDA12BG006295 | 5XYKTDA12BG015773; 5XYKTDA12BG086357; 5XYKTDA12BG020293 | 5XYKTDA12BG074273 | 5XYKTDA12BG085984; 5XYKTDA12BG019838 | 5XYKTDA12BG056050; 5XYKTDA12BG022660

5XYKTDA12BG013876 | 5XYKTDA12BG026840 | 5XYKTDA12BG086620 | 5XYKTDA12BG080333 | 5XYKTDA12BG033867 | 5XYKTDA12BG046294; 5XYKTDA12BG048112 | 5XYKTDA12BG007690; 5XYKTDA12BG039572; 5XYKTDA12BG042116 | 5XYKTDA12BG029494; 5XYKTDA12BG010136 | 5XYKTDA12BG014512; 5XYKTDA12BG084592 | 5XYKTDA12BG020908; 5XYKTDA12BG022254 | 5XYKTDA12BG063385 | 5XYKTDA12BG004594; 5XYKTDA12BG034064 | 5XYKTDA12BG099478 | 5XYKTDA12BG067100 | 5XYKTDA12BG091672; 5XYKTDA12BG040155 | 5XYKTDA12BG002117;

5XYKTDA12BG063676

; 5XYKTDA12BG093521 | 5XYKTDA12BG007558

5XYKTDA12BG046537 | 5XYKTDA12BG050331

5XYKTDA12BG063712 | 5XYKTDA12BG029432; 5XYKTDA12BG037272 | 5XYKTDA12BG090179; 5XYKTDA12BG086309 | 5XYKTDA12BG077187 | 5XYKTDA12BG086942; 5XYKTDA12BG017278; 5XYKTDA12BG093177 | 5XYKTDA12BG094118

5XYKTDA12BG053925; 5XYKTDA12BG045050 | 5XYKTDA12BG005230 | 5XYKTDA12BG017197

5XYKTDA12BG064651 | 5XYKTDA12BG041175; 5XYKTDA12BG070627 | 5XYKTDA12BG028183 | 5XYKTDA12BG015532 | 5XYKTDA12BG018673 | 5XYKTDA12BG099397 | 5XYKTDA12BG014297 | 5XYKTDA12BG003297; 5XYKTDA12BG038020 | 5XYKTDA12BG020665 | 5XYKTDA12BG098167 | 5XYKTDA12BG091817; 5XYKTDA12BG008418 | 5XYKTDA12BG001498 | 5XYKTDA12BG064181 | 5XYKTDA12BG018883; 5XYKTDA12BG095124; 5XYKTDA12BG007852 | 5XYKTDA12BG068926 |

5XYKTDA12BG024750

| 5XYKTDA12BG007026 | 5XYKTDA12BG009889 | 5XYKTDA12BG052287 | 5XYKTDA12BG065847; 5XYKTDA12BG072541 | 5XYKTDA12BG063273 | 5XYKTDA12BG020617 | 5XYKTDA12BG048014; 5XYKTDA12BG020388 | 5XYKTDA12BG062270; 5XYKTDA12BG051740 | 5XYKTDA12BG099514 | 5XYKTDA12BG033089; 5XYKTDA12BG042407; 5XYKTDA12BG026031 | 5XYKTDA12BG042813; 5XYKTDA12BG040835 | 5XYKTDA12BG081448 | 5XYKTDA12BG000111 | 5XYKTDA12BG044299 | 5XYKTDA12BG007950 | 5XYKTDA12BG040012; 5XYKTDA12BG077450 | 5XYKTDA12BG015000 | 5XYKTDA12BG062785 | 5XYKTDA12BG086987; 5XYKTDA12BG032248 | 5XYKTDA12BG073821 | 5XYKTDA12BG040852 | 5XYKTDA12BG066996

5XYKTDA12BG052175

5XYKTDA12BG051866 | 5XYKTDA12BG044318 | 5XYKTDA12BG070823 | 5XYKTDA12BG046912 | 5XYKTDA12BG023677 | 5XYKTDA12BG048725; 5XYKTDA12BG055576 | 5XYKTDA12BG049051 | 5XYKTDA12BG006233 | 5XYKTDA12BG047347 | 5XYKTDA12BG023310 | 5XYKTDA12BG025994 | 5XYKTDA12BG026997

5XYKTDA12BG080171

5XYKTDA12BG099125 | 5XYKTDA12BG011884 | 5XYKTDA12BG099979 | 5XYKTDA12BG077674 | 5XYKTDA12BG001078; 5XYKTDA12BG045484 |

5XYKTDA12BG071647

| 5XYKTDA12BG031911 | 5XYKTDA12BG077559 | 5XYKTDA12BG080011; 5XYKTDA12BG005101; 5XYKTDA12BG035800; 5XYKTDA12BG052290 | 5XYKTDA12BG037689; 5XYKTDA12BG087850 | 5XYKTDA12BG027406 | 5XYKTDA12BG041192 | 5XYKTDA12BG022318

5XYKTDA12BG095043; 5XYKTDA12BG008709 | 5XYKTDA12BG034503 | 5XYKTDA12BG021167; 5XYKTDA12BG095236

5XYKTDA12BG021427 | 5XYKTDA12BG007768 | 5XYKTDA12BG060163 | 5XYKTDA12BG071048 | 5XYKTDA12BG045503; 5XYKTDA12BG064147 | 5XYKTDA12BG067999 | 5XYKTDA12BG067355; 5XYKTDA12BG081174 | 5XYKTDA12BG087136; 5XYKTDA12BG017474 | 5XYKTDA12BG026787 | 5XYKTDA12BG095432 | 5XYKTDA12BG046425 |

5XYKTDA12BG075567

| 5XYKTDA12BG027311 | 5XYKTDA12BG037708 | 5XYKTDA12BG072023 | 5XYKTDA12BG021721 | 5XYKTDA12BG030998 | 5XYKTDA12BG000495; 5XYKTDA12BG051155 | 5XYKTDA12BG046909 | 5XYKTDA12BG044478;

5XYKTDA12BG010752

; 5XYKTDA12BG053617; 5XYKTDA12BG034078 | 5XYKTDA12BG020858 | 5XYKTDA12BG061670 | 5XYKTDA12BG069932; 5XYKTDA12BG040527 | 5XYKTDA12BG028717 | 5XYKTDA12BG001579

5XYKTDA12BG088304 | 5XYKTDA12BG017040 | 5XYKTDA12BG097634; 5XYKTDA12BG067050 | 5XYKTDA12BG010170 | 5XYKTDA12BG020438 | 5XYKTDA12BG077612 | 5XYKTDA12BG025588

5XYKTDA12BG092370 | 5XYKTDA12BG084298 | 5XYKTDA12BG027891; 5XYKTDA12BG021380 | 5XYKTDA12BG070725; 5XYKTDA12BG017457 | 5XYKTDA12BG007463 | 5XYKTDA12BG085208

5XYKTDA12BG042004; 5XYKTDA12BG064343 | 5XYKTDA12BG081255 | 5XYKTDA12BG097472 | 5XYKTDA12BG000819; 5XYKTDA12BG072796 | 5XYKTDA12BG007561 | 5XYKTDA12BG084446; 5XYKTDA12BG049387 | 5XYKTDA12BG098038 | 5XYKTDA12BG094765; 5XYKTDA12BG010668; 5XYKTDA12BG025350 | 5XYKTDA12BG098122; 5XYKTDA12BG041452 | 5XYKTDA12BG005261 | 5XYKTDA12BG040575 | 5XYKTDA12BG001615 | 5XYKTDA12BG086133 | 5XYKTDA12BG068683

5XYKTDA12BG065900; 5XYKTDA12BG054637 | 5XYKTDA12BG055240 | 5XYKTDA12BG063497 | 5XYKTDA12BG081529 | 5XYKTDA12BG067601 | 5XYKTDA12BG071082; 5XYKTDA12BG066108; 5XYKTDA12BG061555 |

5XYKTDA12BG081420

| 5XYKTDA12BG099545 | 5XYKTDA12BG097116 | 5XYKTDA12BG049695 | 5XYKTDA12BG010993 | 5XYKTDA12BG044643 | 5XYKTDA12BG012002; 5XYKTDA12BG042097 | 5XYKTDA12BG096595

5XYKTDA12BG065959 | 5XYKTDA12BG087282; 5XYKTDA12BG095740 | 5XYKTDA12BG091963 | 5XYKTDA12BG070210 | 5XYKTDA12BG068313; 5XYKTDA12BG074855; 5XYKTDA12BG012906; 5XYKTDA12BG016583; 5XYKTDA12BG050880 | 5XYKTDA12BG023209 | 5XYKTDA12BG085516; 5XYKTDA12BG082115; 5XYKTDA12BG062379; 5XYKTDA12BG066089 | 5XYKTDA12BG064195 | 5XYKTDA12BG028846 | 5XYKTDA12BG023789 | 5XYKTDA12BG049115; 5XYKTDA12BG098752 | 5XYKTDA12BG050491 | 5XYKTDA12BG022559

5XYKTDA12BG047414 |

5XYKTDA12BG021377

| 5XYKTDA12BG058087; 5XYKTDA12BG093549 | 5XYKTDA12BG004322; 5XYKTDA12BG054508 | 5XYKTDA12BG019046; 5XYKTDA12BG099464

5XYKTDA12BG001288; 5XYKTDA12BG037367 | 5XYKTDA12BG064097

5XYKTDA12BG043413 |

5XYKTDA12BG000691

| 5XYKTDA12BG066125 | 5XYKTDA12BG069137; 5XYKTDA12BG076220 | 5XYKTDA12BG050278; 5XYKTDA12BG026241 | 5XYKTDA12BG062298 | 5XYKTDA12BG089727 | 5XYKTDA12BG052483 | 5XYKTDA12BG036316; 5XYKTDA12BG033447 | 5XYKTDA12BG012792; 5XYKTDA12BG029818 | 5XYKTDA12BG024201 | 5XYKTDA12BG011092 | 5XYKTDA12BG011240; 5XYKTDA12BG078758; 5XYKTDA12BG064486 | 5XYKTDA12BG000741 | 5XYKTDA12BG052922; 5XYKTDA12BG075438 | 5XYKTDA12BG089629 | 5XYKTDA12BG040785 | 5XYKTDA12BG058221 | 5XYKTDA12BG000156 | 5XYKTDA12BG050281

5XYKTDA12BG011206

; 5XYKTDA12BG013733 | 5XYKTDA12BG090859 | 5XYKTDA12BG011187; 5XYKTDA12BG022755 | 5XYKTDA12BG073043 | 5XYKTDA12BG045730 | 5XYKTDA12BG051110 | 5XYKTDA12BG065475 | 5XYKTDA12BG045789 | 5XYKTDA12BG003462; 5XYKTDA12BG088237; 5XYKTDA12BG038681; 5XYKTDA12BG003896

5XYKTDA12BG059773 | 5XYKTDA12BG096287; 5XYKTDA12BG079165; 5XYKTDA12BG085273 | 5XYKTDA12BG049101; 5XYKTDA12BG035974; 5XYKTDA12BG019841; 5XYKTDA12BG016891 | 5XYKTDA12BG025803; 5XYKTDA12BG034453; 5XYKTDA12BG064018 | 5XYKTDA12BG006667 | 5XYKTDA12BG081160 | 5XYKTDA12BG080588 | 5XYKTDA12BG006619 | 5XYKTDA12BG071454 | 5XYKTDA12BG058896; 5XYKTDA12BG023016 | 5XYKTDA12BG049499; 5XYKTDA12BG008337 | 5XYKTDA12BG010864 | 5XYKTDA12BG016602 | 5XYKTDA12BG097987 | 5XYKTDA12BG052726 | 5XYKTDA12BG095933 | 5XYKTDA12BG076248; 5XYKTDA12BG073656 | 5XYKTDA12BG080798; 5XYKTDA12BG052838 | 5XYKTDA12BG093518 | 5XYKTDA12BG037207; 5XYKTDA12BG071177; 5XYKTDA12BG093860; 5XYKTDA12BG039796

5XYKTDA12BG035263

5XYKTDA12BG035246 | 5XYKTDA12BG098086; 5XYKTDA12BG095110 | 5XYKTDA12BG008077 | 5XYKTDA12BG091381; 5XYKTDA12BG097889

5XYKTDA12BG037398 | 5XYKTDA12BG079005; 5XYKTDA12BG050748 | 5XYKTDA12BG025414 | 5XYKTDA12BG068411

5XYKTDA12BG093633

5XYKTDA12BG064469

5XYKTDA12BG076945 | 5XYKTDA12BG063306; 5XYKTDA12BG008354; 5XYKTDA12BG093339; 5XYKTDA12BG056842; 5XYKTDA12BG095155 | 5XYKTDA12BG065377 | 5XYKTDA12BG051236 | 5XYKTDA12BG073754 | 5XYKTDA12BG026658; 5XYKTDA12BG071650 | 5XYKTDA12BG082552; 5XYKTDA12BG070322 | 5XYKTDA12BG085175 | 5XYKTDA12BG091185 | 5XYKTDA12BG094913 | 5XYKTDA12BG062995 | 5XYKTDA12BG093616 | 5XYKTDA12BG083622

5XYKTDA12BG054315; 5XYKTDA12BG095589; 5XYKTDA12BG038731

5XYKTDA12BG090800 | 5XYKTDA12BG028586 | 5XYKTDA12BG077366 | 5XYKTDA12BG087668 | 5XYKTDA12BG098198 | 5XYKTDA12BG055271; 5XYKTDA12BG011089 | 5XYKTDA12BG013201 | 5XYKTDA12BG082194; 5XYKTDA12BG017071 | 5XYKTDA12BG082356; 5XYKTDA12BG066982; 5XYKTDA12BG060258; 5XYKTDA12BG010198

5XYKTDA12BG047901 | 5XYKTDA12BG026742

5XYKTDA12BG082793 | 5XYKTDA12BG000710 | 5XYKTDA12BG056114 | 5XYKTDA12BG034548 | 5XYKTDA12BG070871 | 5XYKTDA12BG069624

5XYKTDA12BG069557 | 5XYKTDA12BG072068; 5XYKTDA12BG017880; 5XYKTDA12BG042794 | 5XYKTDA12BG026594 | 5XYKTDA12BG027938; 5XYKTDA12BG036753 | 5XYKTDA12BG067128 |

5XYKTDA12BG0979255XYKTDA12BG037241; 5XYKTDA12BG070689; 5XYKTDA12BG027194 | 5XYKTDA12BG020214 | 5XYKTDA12BG021041 | 5XYKTDA12BG068862 | 5XYKTDA12BG052998 | 5XYKTDA12BG052533 | 5XYKTDA12BG088268 | 5XYKTDA12BG091140 | 5XYKTDA12BG080865 | 5XYKTDA12BG001095 | 5XYKTDA12BG031214 | 5XYKTDA12BG053679 | 5XYKTDA12BG034100 | 5XYKTDA12BG064570; 5XYKTDA12BG031259 | 5XYKTDA12BG031312; 5XYKTDA12BG047574 | 5XYKTDA12BG037000; 5XYKTDA12BG092742 | 5XYKTDA12BG003879 | 5XYKTDA12BG077822 | 5XYKTDA12BG020679 | 5XYKTDA12BG061345 | 5XYKTDA12BG061507 | 5XYKTDA12BG011786; 5XYKTDA12BG002764 | 5XYKTDA12BG085760; 5XYKTDA12BG091834 | 5XYKTDA12BG016812 | 5XYKTDA12BG085192; 5XYKTDA12BG073477 | 5XYKTDA12BG046196; 5XYKTDA12BG075598; 5XYKTDA12BG067758 | 5XYKTDA12BG067310; 5XYKTDA12BG025848; 5XYKTDA12BG055464; 5XYKTDA12BG036798; 5XYKTDA12BG088044 | 5XYKTDA12BG034033; 5XYKTDA12BG071633 | 5XYKTDA12BG081689 | 5XYKTDA12BG035988 |

5XYKTDA12BG036770

| 5XYKTDA12BG062124; 5XYKTDA12BG064276; 5XYKTDA12BG072295 | 5XYKTDA12BG085483 | 5XYKTDA12BG055299 | 5XYKTDA12BG002859 | 5XYKTDA12BG085290; 5XYKTDA12BG094877 | 5XYKTDA12BG067744

5XYKTDA12BG010444 | 5XYKTDA12BG028166 |

5XYKTDA12BG059935

| 5XYKTDA12BG060454 | 5XYKTDA12BG087377; 5XYKTDA12BG070305 | 5XYKTDA12BG052046 | 5XYKTDA12BG082258; 5XYKTDA12BG091333 | 5XYKTDA12BG086875 | 5XYKTDA12BG008628 | 5XYKTDA12BG067534; 5XYKTDA12BG066920; 5XYKTDA12BG046036 | 5XYKTDA12BG082065 | 5XYKTDA12BG086617; 5XYKTDA12BG079988; 5XYKTDA12BG087492; 5XYKTDA12BG009181 | 5XYKTDA12BG005129 | 5XYKTDA12BG002036 | 5XYKTDA12BG023663 | 5XYKTDA12BG021590 | 5XYKTDA12BG019628; 5XYKTDA12BG074886 | 5XYKTDA12BG051687 | 5XYKTDA12BG038664 | 5XYKTDA12BG034517

5XYKTDA12BG063645 | 5XYKTDA12BG073091 | 5XYKTDA12BG020245 | 5XYKTDA12BG077660 | 5XYKTDA12BG024327; 5XYKTDA12BG036283 | 5XYKTDA12BG011383 | 5XYKTDA12BG045615 | 5XYKTDA12BG056906 | 5XYKTDA12BG084110 | 5XYKTDA12BG088660; 5XYKTDA12BG002652; 5XYKTDA12BG000755 | 5XYKTDA12BG066609; 5XYKTDA12BG038406 | 5XYKTDA12BG037143; 5XYKTDA12BG066254 | 5XYKTDA12BG033772 | 5XYKTDA12BG042083 | 5XYKTDA12BG028541 | 5XYKTDA12BG017572 | 5XYKTDA12BG066710 | 5XYKTDA12BG012324 | 5XYKTDA12BG036784 | 5XYKTDA12BG070613 | 5XYKTDA12BG067047 | 5XYKTDA12BG082938; 5XYKTDA12BG079103 | 5XYKTDA12BG029284; 5XYKTDA12BG094300 | 5XYKTDA12BG013277 | 5XYKTDA12BG026143; 5XYKTDA12BG068084 | 5XYKTDA12BG066416 | 5XYKTDA12BG072815 | 5XYKTDA12BG074323 | 5XYKTDA12BG090635 | 5XYKTDA12BG048384 | 5XYKTDA12BG033917 | 5XYKTDA12BG094359 | 5XYKTDA12BG067632; 5XYKTDA12BG082101 | 5XYKTDA12BG044464 | 5XYKTDA12BG095771; 5XYKTDA12BG018947 | 5XYKTDA12BG035635; 5XYKTDA12BG096953 |

5XYKTDA12BG054380

| 5XYKTDA12BG048305; 5XYKTDA12BG049504 | 5XYKTDA12BG012596; 5XYKTDA12BG087895; 5XYKTDA12BG040401; 5XYKTDA12BG065007 | 5XYKTDA12BG017166; 5XYKTDA12BG056565 | 5XYKTDA12BG093258 | 5XYKTDA12BG011125; 5XYKTDA12BG095074 | 5XYKTDA12BG054735; 5XYKTDA12BG064861 | 5XYKTDA12BG042830 | 5XYKTDA12BG074841 | 5XYKTDA12BG016499 | 5XYKTDA12BG087704 | 5XYKTDA12BG008435; 5XYKTDA12BG076623 | 5XYKTDA12BG091252 | 5XYKTDA12BG096158 | 5XYKTDA12BG048496 | 5XYKTDA12BG041032; 5XYKTDA12BG020259

5XYKTDA12BG050071; 5XYKTDA12BG023548 | 5XYKTDA12BG086228 | 5XYKTDA12BG054282; 5XYKTDA12BG011285; 5XYKTDA12BG074063; 5XYKTDA12BG025851 |

5XYKTDA12BG006491

; 5XYKTDA12BG083006 | 5XYKTDA12BG007270; 5XYKTDA12BG034677 | 5XYKTDA12BG090232

5XYKTDA12BG021329; 5XYKTDA12BG035750; 5XYKTDA12BG069753 | 5XYKTDA12BG006376 | 5XYKTDA12BG006605; 5XYKTDA12BG051950

5XYKTDA12BG019659

; 5XYKTDA12BG061314 | 5XYKTDA12BG007673 | 5XYKTDA12BG025378 | 5XYKTDA12BG040754; 5XYKTDA12BG064729

5XYKTDA12BG004448; 5XYKTDA12BG094524 | 5XYKTDA12BG059045 |

5XYKTDA12BG090960

; 5XYKTDA12BG092174 | 5XYKTDA12BG041970 | 5XYKTDA12BG084124 | 5XYKTDA12BG016535 | 5XYKTDA12BG008595 | 5XYKTDA12BG013215; 5XYKTDA12BG010590 | 5XYKTDA12BG047526 | 5XYKTDA12BG014123; 5XYKTDA12BG047462 | 5XYKTDA12BG077416 | 5XYKTDA12BG013134 | 5XYKTDA12BG008936 | 5XYKTDA12BG057313 | 5XYKTDA12BG062110 | 5XYKTDA12BG087038 | 5XYKTDA12BG047686; 5XYKTDA12BG038079; 5XYKTDA12BG076718 | 5XYKTDA12BG059630 | 5XYKTDA12BG064312 | 5XYKTDA12BG026899; 5XYKTDA12BG076024 | 5XYKTDA12BG045324 | 5XYKTDA12BG020410; 5XYKTDA12BG013974 | 5XYKTDA12BG045534 | 5XYKTDA12BG023078; 5XYKTDA12BG007320 | 5XYKTDA12BG055738; 5XYKTDA12BG069719; 5XYKTDA12BG061801 | 5XYKTDA12BG031066 | 5XYKTDA12BG088674; 5XYKTDA12BG004739 | 5XYKTDA12BG017913 | 5XYKTDA12BG013165

5XYKTDA12BG024425; 5XYKTDA12BG051723; 5XYKTDA12BG073270 | 5XYKTDA12BG027390 | 5XYKTDA12BG044805 | 5XYKTDA12BG097570 | 5XYKTDA12BG087329 | 5XYKTDA12BG050930; 5XYKTDA12BG082096 | 5XYKTDA12BG003378 | 5XYKTDA12BG036168 | 5XYKTDA12BG082440

5XYKTDA12BG034372 | 5XYKTDA12BG088805; 5XYKTDA12BG063242

5XYKTDA12BG013621 | 5XYKTDA12BG023694; 5XYKTDA12BG028281 | 5XYKTDA12BG085614

5XYKTDA12BG048871 | 5XYKTDA12BG039202 | 5XYKTDA12BG019239; 5XYKTDA12BG051852

5XYKTDA12BG085631; 5XYKTDA12BG025445

5XYKTDA12BG049826 | 5XYKTDA12BG058168 | 5XYKTDA12BG022173 | 5XYKTDA12BG022268; 5XYKTDA12BG054153; 5XYKTDA12BG057862 | 5XYKTDA12BG029964 | 5XYKTDA12BG005289 | 5XYKTDA12BG005938

5XYKTDA12BG061992 | 5XYKTDA12BG038759; 5XYKTDA12BG055108; 5XYKTDA12BG018429 | 5XYKTDA12BG073902; 5XYKTDA12BG048157 | 5XYKTDA12BG056419 | 5XYKTDA12BG029768 | 5XYKTDA12BG080929

5XYKTDA12BG047025 | 5XYKTDA12BG049857 | 5XYKTDA12BG028958; 5XYKTDA12BG035957 | 5XYKTDA12BG067548; 5XYKTDA12BG011402 | 5XYKTDA12BG007639 | 5XYKTDA12BG012534; 5XYKTDA12BG028409 | 5XYKTDA12BG071924

5XYKTDA12BG020097; 5XYKTDA12BG036462 | 5XYKTDA12BG081563; 5XYKTDA12BG010248; 5XYKTDA12BG099349; 5XYKTDA12BG041337 | 5XYKTDA12BG004742 | 5XYKTDA12BG096760 | 5XYKTDA12BG003185; 5XYKTDA12BG048210 | 5XYKTDA12BG020892 | 5XYKTDA12BG068358; 5XYKTDA12BG029978 | 5XYKTDA12BG050216 | 5XYKTDA12BG046988; 5XYKTDA12BG062821; 5XYKTDA12BG029334 | 5XYKTDA12BG013697; 5XYKTDA12BG093650 | 5XYKTDA12BG059000 | 5XYKTDA12BG089193 | 5XYKTDA12BG053245; 5XYKTDA12BG062611; 5XYKTDA12BG064522

5XYKTDA12BG086374 | 5XYKTDA12BG033786; 5XYKTDA12BG006510 | 5XYKTDA12BG003543 | 5XYKTDA12BG051639 | 5XYKTDA12BG050345

5XYKTDA12BG037014 | 5XYKTDA12BG038597; 5XYKTDA12BG042441; 5XYKTDA12BG043055; 5XYKTDA12BG081367; 5XYKTDA12BG057229; 5XYKTDA12BG016373 | 5XYKTDA12BG034663 | 5XYKTDA12BG043170 | 5XYKTDA12BG038065

5XYKTDA12BG091090 | 5XYKTDA12BG069316 | 5XYKTDA12BG082535 | 5XYKTDA12BG061622; 5XYKTDA12BG091543; 5XYKTDA12BG081692 | 5XYKTDA12BG051351; 5XYKTDA12BG093695; 5XYKTDA12BG001324 | 5XYKTDA12BG023064 | 5XYKTDA12BG052127 | 5XYKTDA12BG057926 | 5XYKTDA12BG065945 | 5XYKTDA12BG002862 | 5XYKTDA12BG056615; 5XYKTDA12BG041418 | 5XYKTDA12BG013778; 5XYKTDA12BG009486; 5XYKTDA12BG021542 | 5XYKTDA12BG055030 | 5XYKTDA12BG052757 | 5XYKTDA12BG057702

5XYKTDA12BG068750 | 5XYKTDA12BG092501; 5XYKTDA12BG040382 | 5XYKTDA12BG081594 | 5XYKTDA12BG090909; 5XYKTDA12BG069266

5XYKTDA12BG008533; 5XYKTDA12BG095401 | 5XYKTDA12BG055917 | 5XYKTDA12BG077156 | 5XYKTDA12BG063869; 5XYKTDA12BG053696 | 5XYKTDA12BG045713 | 5XYKTDA12BG014042; 5XYKTDA12BG059742 | 5XYKTDA12BG050572 | 5XYKTDA12BG086679; 5XYKTDA12BG055187 | 5XYKTDA12BG004174 | 5XYKTDA12BG022139 | 5XYKTDA12BG094121;

5XYKTDA12BG078145

| 5XYKTDA12BG028751 | 5XYKTDA12BG096094; 5XYKTDA12BG016468 | 5XYKTDA12BG005311 | 5XYKTDA12BG039507

5XYKTDA12BG076928 | 5XYKTDA12BG035389; 5XYKTDA12BG013280

5XYKTDA12BG079215 | 5XYKTDA12BG003946; 5XYKTDA12BG073480 | 5XYKTDA12BG099223 | 5XYKTDA12BG079442; 5XYKTDA12BG025056 | 5XYKTDA12BG085810; 5XYKTDA12BG044156 | 5XYKTDA12BG033321 | 5XYKTDA12BG052659; 5XYKTDA12BG053097; 5XYKTDA12BG091302 | 5XYKTDA12BG046750 | 5XYKTDA12BG091073 | 5XYKTDA12BG005969; 5XYKTDA12BG021847; 5XYKTDA12BG080137 | 5XYKTDA12BG099562

5XYKTDA12BG000190 | 5XYKTDA12BG026563 | 5XYKTDA12BG097276; 5XYKTDA12BG071020; 5XYKTDA12BG009620; 5XYKTDA12BG041788 | 5XYKTDA12BG005342; 5XYKTDA12BG073933; 5XYKTDA12BG088366; 5XYKTDA12BG061121 | 5XYKTDA12BG080199 | 5XYKTDA12BG042231; 5XYKTDA12BG051219; 5XYKTDA12BG083071 | 5XYKTDA12BG082132; 5XYKTDA12BG064889 | 5XYKTDA12BG054993

5XYKTDA12BG034369 | 5XYKTDA12BG070868 | 5XYKTDA12BG041466 | 5XYKTDA12BG015269 | 5XYKTDA12BG060342

5XYKTDA12BG057070 | 5XYKTDA12BG076346; 5XYKTDA12BG043718 | 5XYKTDA12BG051642 | 5XYKTDA12BG029236; 5XYKTDA12BG044335; 5XYKTDA12BG071695 | 5XYKTDA12BG084317 | 5XYKTDA12BG086200

5XYKTDA12BG060020; 5XYKTDA12BG029642; 5XYKTDA12BG010931; 5XYKTDA12BG081417 | 5XYKTDA12BG023288

5XYKTDA12BG019645 | 5XYKTDA12BG072779; 5XYKTDA12BG090201 | 5XYKTDA12BG063208 | 5XYKTDA12BG053228 | 5XYKTDA12BG091154 | 5XYKTDA12BG079585 | 5XYKTDA12BG087539; 5XYKTDA12BG059434 | 5XYKTDA12BG008600; 5XYKTDA12BG098962 | 5XYKTDA12BG099321; 5XYKTDA12BG078789; 5XYKTDA12BG044982 | 5XYKTDA12BG007608; 5XYKTDA12BG027566 | 5XYKTDA12BG055478 | 5XYKTDA12BG019760 | 5XYKTDA12BG009441; 5XYKTDA12BG084530 | 5XYKTDA12BG073026 | 5XYKTDA12BG036302 | 5XYKTDA12BG040303 | 5XYKTDA12BG085841 | 5XYKTDA12BG041063; 5XYKTDA12BG044769 | 5XYKTDA12BG068554; 5XYKTDA12BG023355 | 5XYKTDA12BG095365; 5XYKTDA12BG058185 | 5XYKTDA12BG044190; 5XYKTDA12BG083233 | 5XYKTDA12BG036171 | 5XYKTDA12BG006328

5XYKTDA12BG069588; 5XYKTDA12BG066383; 5XYKTDA12BG061524 | 5XYKTDA12BG093566 | 5XYKTDA12BG072037 | 5XYKTDA12BG016020;

5XYKTDA12BG044528

| 5XYKTDA12BG038485; 5XYKTDA12BG028099 | 5XYKTDA12BG016924 | 5XYKTDA12BG034551 | 5XYKTDA12BG019631; 5XYKTDA12BG050961; 5XYKTDA12BG016681 | 5XYKTDA12BG047784 |

5XYKTDA12BG076542

|

5XYKTDA12BG090165

| 5XYKTDA12BG006541 | 5XYKTDA12BG036493

5XYKTDA12BG066691; 5XYKTDA12BG065542; 5XYKTDA12BG025722 | 5XYKTDA12BG065864; 5XYKTDA12BG054492 | 5XYKTDA12BG027261 | 5XYKTDA12BG092921 | 5XYKTDA12BG043816 | 5XYKTDA12BG090148; 5XYKTDA12BG065976 | 5XYKTDA12BG029513 | 5XYKTDA12BG037093 | 5XYKTDA12BG015658 | 5XYKTDA12BG057411; 5XYKTDA12BG074726 | 5XYKTDA12BG035568; 5XYKTDA12BG014574 | 5XYKTDA12BG066092; 5XYKTDA12BG015420; 5XYKTDA12BG029091 | 5XYKTDA12BG063581 | 5XYKTDA12BG020021; 5XYKTDA12BG053293

5XYKTDA12BG024358; 5XYKTDA12BG091008

5XYKTDA12BG048451 | 5XYKTDA12BG037479 | 5XYKTDA12BG095737 | 5XYKTDA12BG030113 | 5XYKTDA12BG093678; 5XYKTDA12BG022609; 5XYKTDA12BG077657 | 5XYKTDA12BG092594 | 5XYKTDA12BG011691 | 5XYKTDA12BG087296; 5XYKTDA12BG078632; 5XYKTDA12BG059580 | 5XYKTDA12BG099884; 5XYKTDA12BG020780 | 5XYKTDA12BG005566 | 5XYKTDA12BG047106 | 5XYKTDA12BG037577 | 5XYKTDA12BG007897; 5XYKTDA12BG089968; 5XYKTDA12BG076783 | 5XYKTDA12BG073589; 5XYKTDA12BG086116 | 5XYKTDA12BG095205 | 5XYKTDA12BG081658; 5XYKTDA12BG045288; 5XYKTDA12BG014333 | 5XYKTDA12BG073950 | 5XYKTDA12BG056582; 5XYKTDA12BG033593; 5XYKTDA12BG038518; 5XYKTDA12BG072345 | 5XYKTDA12BG074497 | 5XYKTDA12BG083717; 5XYKTDA12BG093938; 5XYKTDA12BG058638 | 5XYKTDA12BG097388 | 5XYKTDA12BG075150 | 5XYKTDA12BG003512; 5XYKTDA12BG067775; 5XYKTDA12BG041273 | 5XYKTDA12BG087847; 5XYKTDA12BG011111 | 5XYKTDA12BG041242 | 5XYKTDA12BG095883 | 5XYKTDA12BG012677 | 5XYKTDA12BG020228

5XYKTDA12BG032587 | 5XYKTDA12BG090764 | 5XYKTDA12BG073592 | 5XYKTDA12BG082471 | 5XYKTDA12BG011416; 5XYKTDA12BG034811 | 5XYKTDA12BG072684 | 5XYKTDA12BG062494 | 5XYKTDA12BG055075 | 5XYKTDA12BG051849 | 5XYKTDA12BG052239; 5XYKTDA12BG071440; 5XYKTDA12BG079800 | 5XYKTDA12BG012890 | 5XYKTDA12BG004434; 5XYKTDA12BG045274 | 5XYKTDA12BG054928; 5XYKTDA12BG096046 | 5XYKTDA12BG027745 | 5XYKTDA12BG020519

5XYKTDA12BG021928

5XYKTDA12BG086682 | 5XYKTDA12BG030564 | 5XYKTDA12BG068814

5XYKTDA12BG005552; 5XYKTDA12BG091171; 5XYKTDA12BG024537; 5XYKTDA12BG049406; 5XYKTDA12BG023338; 5XYKTDA12BG023050; 5XYKTDA12BG094930; 5XYKTDA12BG031567 | 5XYKTDA12BG038616

5XYKTDA12BG069736 | 5XYKTDA12BG062317 | 5XYKTDA12BG088576 | 5XYKTDA12BG078212 | 5XYKTDA12BG023291; 5XYKTDA12BG021587 | 5XYKTDA12BG091400 | 5XYKTDA12BG058641; 5XYKTDA12BG053519; 5XYKTDA12BG089596; 5XYKTDA12BG003753 | 5XYKTDA12BG073916

5XYKTDA12BG098640 | 5XYKTDA12BG031357; 5XYKTDA12BG041824; 5XYKTDA12BG013036 | 5XYKTDA12BG076363; 5XYKTDA12BG089954 | 5XYKTDA12BG062902 | 5XYKTDA12BG065816; 5XYKTDA12BG022951; 5XYKTDA12BG070921 | 5XYKTDA12BG056968 | 5XYKTDA12BG042603

5XYKTDA12BG064701 | 5XYKTDA12BG066559 | 5XYKTDA12BG096922 | 5XYKTDA12BG013232; 5XYKTDA12BG063855 | 5XYKTDA12BG045727; 5XYKTDA12BG014607 | 5XYKTDA12BG093289 | 5XYKTDA12BG049888 | 5XYKTDA12BG019449 | 5XYKTDA12BG013408 | 5XYKTDA12BG023193; 5XYKTDA12BG013568 | 5XYKTDA12BG078999; 5XYKTDA12BG074208; 5XYKTDA12BG091851; 5XYKTDA12BG044402; 5XYKTDA12BG032136 | 5XYKTDA12BG061183 | 5XYKTDA12BG019192 | 5XYKTDA12BG008144 | 5XYKTDA12BG019922 | 5XYKTDA12BG036803 | 5XYKTDA12BG093597; 5XYKTDA12BG028460; 5XYKTDA12BG051897 | 5XYKTDA12BG057506; 5XYKTDA12BG032895 | 5XYKTDA12BG001968 | 5XYKTDA12BG079537 | 5XYKTDA12BG006538; 5XYKTDA12BG009309 | 5XYKTDA12BG001694; 5XYKTDA12BG016938 | 5XYKTDA12BG098864; 5XYKTDA12BG049521; 5XYKTDA12BG002599 | 5XYKTDA12BG053648 | 5XYKTDA12BG017622 | 5XYKTDA12BG039829 | 5XYKTDA12BG058350 | 5XYKTDA12BG062236 | 5XYKTDA12BG003851 | 5XYKTDA12BG073334 | 5XYKTDA12BG051690 | 5XYKTDA12BG098363 | 5XYKTDA12BG033920; 5XYKTDA12BG097844 | 5XYKTDA12BG072457 | 5XYKTDA12BG008452; 5XYKTDA12BG028118; 5XYKTDA12BG091204 | 5XYKTDA12BG044836; 5XYKTDA12BG063466 | 5XYKTDA12BG024795 | 5XYKTDA12BG091378; 5XYKTDA12BG063080 | 5XYKTDA12BG003204

5XYKTDA12BG097777 | 5XYKTDA12BG061944 | 5XYKTDA12BG082230 | 5XYKTDA12BG006801; 5XYKTDA12BG068277; 5XYKTDA12BG091591; 5XYKTDA12BG080879 | 5XYKTDA12BG013635 | 5XYKTDA12BG097357 | 5XYKTDA12BG015739; 5XYKTDA12BG040270 | 5XYKTDA12BG027471; 5XYKTDA12BG043881 | 5XYKTDA12BG015577 |

5XYKTDA12BG073284

; 5XYKTDA12BG034713 | 5XYKTDA12BG084141 | 5XYKTDA12BG012923 | 5XYKTDA12BG091607 | 5XYKTDA12BG084964 | 5XYKTDA12BG007446 | 5XYKTDA12BG034050; 5XYKTDA12BG004787 | 5XYKTDA12BG071163 | 5XYKTDA12BG025946

5XYKTDA12BG030130 | 5XYKTDA12BG024196 | 5XYKTDA12BG012176 | 5XYKTDA12BG011707 | 5XYKTDA12BG069414; 5XYKTDA12BG008922 | 5XYKTDA12BG075682; 5XYKTDA12BG077481

5XYKTDA12BG029754 | 5XYKTDA12BG021119 | 5XYKTDA12BG078081 | 5XYKTDA12BG080218; 5XYKTDA12BG030984 | 5XYKTDA12BG079652 | 5XYKTDA12BG073575 | 5XYKTDA12BG004417; 5XYKTDA12BG093051 | 5XYKTDA12BG035392; 5XYKTDA12BG005910; 5XYKTDA12BG012419 | 5XYKTDA12BG015790 | 5XYKTDA12BG001789 | 5XYKTDA12BG010833 | 5XYKTDA12BG051396; 5XYKTDA12BG030600; 5XYKTDA12BG005048

5XYKTDA12BG0437215XYKTDA12BG057540; 5XYKTDA12BG056341; 5XYKTDA12BG052628 | 5XYKTDA12BG093955; 5XYKTDA12BG003137; 5XYKTDA12BG047378; 5XYKTDA12BG015448 | 5XYKTDA12BG062544; 5XYKTDA12BG018544 | 5XYKTDA12BG048045 | 5XYKTDA12BG074810 | 5XYKTDA12BG036686 | 5XYKTDA12BG021718; 5XYKTDA12BG008239 | 5XYKTDA12BG034484 | 5XYKTDA12BG087721 | 5XYKTDA12BG014185 | 5XYKTDA12BG000660 | 5XYKTDA12BG080493; 5XYKTDA12BG063967 | 5XYKTDA12BG030161; 5XYKTDA12BG012632 | 5XYKTDA12BG031780 | 5XYKTDA12BG085340 | 5XYKTDA12BG092353 | 5XYKTDA12BG058266 | 5XYKTDA12BG023680

5XYKTDA12BG003817 | 5XYKTDA12BG069218 | 5XYKTDA12BG076119 | 5XYKTDA12BG009505; 5XYKTDA12BG090294 | 5XYKTDA12BG040625 | 5XYKTDA12BG056596; 5XYKTDA12BG029043; 5XYKTDA12BG020360; 5XYKTDA12BG029351 | 5XYKTDA12BG051947; 5XYKTDA12BG090618 | 5XYKTDA12BG043430; 5XYKTDA12BG094362 | 5XYKTDA12BG054914 | 5XYKTDA12BG031228; 5XYKTDA12BG069252 | 5XYKTDA12BG031360

5XYKTDA12BG050894

5XYKTDA12BG068621; 5XYKTDA12BG010217 | 5XYKTDA12BG003610 | 5XYKTDA12BG068098; 5XYKTDA12BG047218 | 5XYKTDA12BG071776; 5XYKTDA12BG076671 | 5XYKTDA12BG041435 | 5XYKTDA12BG012128 | 5XYKTDA12BG042617 | 5XYKTDA12BG083166; 5XYKTDA12BG068344

5XYKTDA12BG018107 | 5XYKTDA12BG055559 | 5XYKTDA12BG060857 | 5XYKTDA12BG069459; 5XYKTDA12BG083720 | 5XYKTDA12BG071759

5XYKTDA12BG059272 | 5XYKTDA12BG074211 | 5XYKTDA12BG062267 | 5XYKTDA12BG071969; 5XYKTDA12BG058994; 5XYKTDA12BG041693 | 5XYKTDA12BG033237 | 5XYKTDA12BG041967 | 5XYKTDA12BG083328; 5XYKTDA12BG012338; 5XYKTDA12BG070577 | 5XYKTDA12BG097004 | 5XYKTDA12BG089310 | 5XYKTDA12BG047011 | 5XYKTDA12BG042200 | 5XYKTDA12BG032752 | 5XYKTDA12BG084866 | 5XYKTDA12BG089856 | 5XYKTDA12BG059031 | 5XYKTDA12BG043234 | 5XYKTDA12BG023257; 5XYKTDA12BG022531 | 5XYKTDA12BG011397 | 5XYKTDA12BG064715 | 5XYKTDA12BG085807 | 5XYKTDA12BG042410 | 5XYKTDA12BG026210 | 5XYKTDA12BG095088 | 5XYKTDA12BG095351 | 5XYKTDA12BG022576; 5XYKTDA12BG035330

5XYKTDA12BG016390; 5XYKTDA12BG074774; 5XYKTDA12BG018981 | 5XYKTDA12BG034288 | 5XYKTDA12BG051043 | 5XYKTDA12BG058722; 5XYKTDA12BG075410

5XYKTDA12BG065587; 5XYKTDA12BG021931; 5XYKTDA12BG046683; 5XYKTDA12BG046506 | 5XYKTDA12BG044089 | 5XYKTDA12BG044979 | 5XYKTDA12BG070594; 5XYKTDA12BG072085 | 5XYKTDA12BG038843 | 5XYKTDA12BG061135; 5XYKTDA12BG027728; 5XYKTDA12BG006457 | 5XYKTDA12BG019693 | 5XYKTDA12BG012100 | 5XYKTDA12BG067064; 5XYKTDA12BG040141 | 5XYKTDA12BG017927 | 5XYKTDA12BG068960; 5XYKTDA12BG016440 | 5XYKTDA12BG038633; 5XYKTDA12BG060308 | 5XYKTDA12BG029379 | 5XYKTDA12BG087198; 5XYKTDA12BG016311 | 5XYKTDA12BG056422

5XYKTDA12BG055061 | 5XYKTDA12BG064620; 5XYKTDA12BG003171 | 5XYKTDA12BG057568

5XYKTDA12BG038051 | 5XYKTDA12BG028829; 5XYKTDA12BG054394 | 5XYKTDA12BG040432 | 5XYKTDA12BG086410; 5XYKTDA12BG055125; 5XYKTDA12BG036820 | 5XYKTDA12BG010122 | 5XYKTDA12BG091770 | 5XYKTDA12BG038650 | 5XYKTDA12BG056288; 5XYKTDA12BG067209 | 5XYKTDA12BG066285 | 5XYKTDA12BG057201 | 5XYKTDA12BG096807 | 5XYKTDA12BG087217 | 5XYKTDA12BG035487 | 5XYKTDA12BG074564 | 5XYKTDA12BG015501

5XYKTDA12BG062222 | 5XYKTDA12BG009200; 5XYKTDA12BG036557

5XYKTDA12BG094751; 5XYKTDA12BG075827

5XYKTDA12BG084804 | 5XYKTDA12BG069283; 5XYKTDA12BG087055 | 5XYKTDA12BG030290 | 5XYKTDA12BG030368 | 5XYKTDA12BG004384 | 5XYKTDA12BG070191 | 5XYKTDA12BG089677 | 5XYKTDA12BG011528 | 5XYKTDA12BG092949 | 5XYKTDA12BG024229 | 5XYKTDA12BG068201; 5XYKTDA12BG080185; 5XYKTDA12BG065914 | 5XYKTDA12BG049602 | 5XYKTDA12BG003199 | 5XYKTDA12BG024702

5XYKTDA12BG061667; 5XYKTDA12BG016339 | 5XYKTDA12BG089937

5XYKTDA12BG045369; 5XYKTDA12BG049647; 5XYKTDA12BG075763 | 5XYKTDA12BG059840 | 5XYKTDA12BG013764

5XYKTDA12BG004949; 5XYKTDA12BG097374 | 5XYKTDA12BG088884 | 5XYKTDA12BG067159 | 5XYKTDA12BG034405; 5XYKTDA12BG090411 | 5XYKTDA12BG044965 | 5XYKTDA12BG080252 | 5XYKTDA12BG074550; 5XYKTDA12BG035232; 5XYKTDA12BG072281; 5XYKTDA12BG046473 | 5XYKTDA12BG071938 |

5XYKTDA12BG081496

| 5XYKTDA12BG033027 | 5XYKTDA12BG035814 | 5XYKTDA12BG008080

5XYKTDA12BG040351 | 5XYKTDA12BG067369 | 5XYKTDA12BG082695; 5XYKTDA12BG038566 | 5XYKTDA12BG093941 | 5XYKTDA12BG010329; 5XYKTDA12BG044822 | 5XYKTDA12BG028233; 5XYKTDA12BG092403; 5XYKTDA12BG006068 | 5XYKTDA12BG070580 | 5XYKTDA12BG099870 | 5XYKTDA12BG017054 | 5XYKTDA12BG075164 | 5XYKTDA12BG004904; 5XYKTDA12BG024067 | 5XYKTDA12BG089016 | 5XYKTDA12BG054766; 5XYKTDA12BG016843 | 5XYKTDA12BG029365 |

5XYKTDA12BG063113

| 5XYKTDA12BG053665; 5XYKTDA12BG065301 | 5XYKTDA12BG082924; 5XYKTDA12BG020889 | 5XYKTDA12BG097875 | 5XYKTDA12BG073236; 5XYKTDA12BG059451

5XYKTDA12BG047476; 5XYKTDA12BG031942 | 5XYKTDA12BG037370 | 5XYKTDA12BG034629 | 5XYKTDA12BG050927 | 5XYKTDA12BG028443 | 5XYKTDA12BG002361 | 5XYKTDA12BG084687 | 5XYKTDA12BG085662 | 5XYKTDA12BG041015

5XYKTDA12BG029950 | 5XYKTDA12BG090666 | 5XYKTDA12BG046781 | 5XYKTDA12BG002540; 5XYKTDA12BG093423 | 5XYKTDA12BG098346 | 5XYKTDA12BG045940; 5XYKTDA12BG009987; 5XYKTDA12BG019211; 5XYKTDA12BG049423; 5XYKTDA12BG073687 | 5XYKTDA12BG013571; 5XYKTDA12BG042455; 5XYKTDA12BG093163; 5XYKTDA12BG014350 | 5XYKTDA12BG002165; 5XYKTDA12BG013442; 5XYKTDA12BG031634; 5XYKTDA12BG067579

5XYKTDA12BG036333; 5XYKTDA12BG045307; 5XYKTDA12BG066495 | 5XYKTDA12BG078405; 5XYKTDA12BG005664 | 5XYKTDA12BG027549 | 5XYKTDA12BG010816 | 5XYKTDA12BG045467 | 5XYKTDA12BG017216 | 5XYKTDA12BG063743 | 5XYKTDA12BG088299 | 5XYKTDA12BG078100 |
The VIN belongs to a Kia.
The specific model is a Sorento according to our records.
Learn more about VINs that start with 5XYKTDA12BG0.
5XYKTDA12BG084379; 5XYKTDA12BG032315; 5XYKTDA12BG091980 | 5XYKTDA12BG028832 | 5XYKTDA12BG057408 | 5XYKTDA12BG058008; 5XYKTDA12BG078520; 5XYKTDA12BG017068 |

5XYKTDA12BG092899

| 5XYKTDA12BG066352; 5XYKTDA12BG049311; 5XYKTDA12BG000643 | 5XYKTDA12BG042102 | 5XYKTDA12BG084107 | 5XYKTDA12BG046795; 5XYKTDA12BG091266 | 5XYKTDA12BG070367; 5XYKTDA12BG028619; 5XYKTDA12BG061989; 5XYKTDA12BG088125 | 5XYKTDA12BG021332; 5XYKTDA12BG074130 | 5XYKTDA12BG075925; 5XYKTDA12BG010380; 5XYKTDA12BG077819 | 5XYKTDA12BG096743; 5XYKTDA12BG042634

5XYKTDA12BG054024 | 5XYKTDA12BG028667 | 5XYKTDA12BG013540; 5XYKTDA12BG037434; 5XYKTDA12BG043007 | 5XYKTDA12BG092286; 5XYKTDA12BG077030; 5XYKTDA12BG003350 | 5XYKTDA12BG087959; 5XYKTDA12BG047994 | 5XYKTDA12BG023307 | 5XYKTDA12BG066917; 5XYKTDA12BG002067 | 5XYKTDA12BG094037 | 5XYKTDA12BG042343 | 5XYKTDA12BG020035 | 5XYKTDA12BG086097 | 5XYKTDA12BG023985; 5XYKTDA12BG068182 | 5XYKTDA12BG094183; 5XYKTDA12BG068263 | 5XYKTDA12BG038888; 5XYKTDA12BG015627; 5XYKTDA12BG095625; 5XYKTDA12BG061572 | 5XYKTDA12BG015708 | 5XYKTDA12BG022237 | 5XYKTDA12BG039488; 5XYKTDA12BG038194; 5XYKTDA12BG057392

5XYKTDA12BG015787 | 5XYKTDA12BG092160 | 5XYKTDA12BG062608

5XYKTDA12BG005423; 5XYKTDA12BG081742 | 5XYKTDA12BG053889 | 5XYKTDA12BG041631 | 5XYKTDA12BG059627; 5XYKTDA12BG060423; 5XYKTDA12BG026353 | 5XYKTDA12BG094698 | 5XYKTDA12BG068456; 5XYKTDA12BG009374 | 5XYKTDA12BG064214; 5XYKTDA12BG014056 | 5XYKTDA12BG007348; 5XYKTDA12BG036932 | 5XYKTDA12BG043153 | 5XYKTDA12BG021234 | 5XYKTDA12BG034260 | 5XYKTDA12BG070711 | 5XYKTDA12BG062012 | 5XYKTDA12BG012579; 5XYKTDA12BG045646 | 5XYKTDA12BG071552; 5XYKTDA12BG016454; 5XYKTDA12BG095026 | 5XYKTDA12BG011660 | 5XYKTDA12BG033285 | 5XYKTDA12BG063094 | 5XYKTDA12BG077786 | 5XYKTDA12BG066433; 5XYKTDA12BG015157 | 5XYKTDA12BG088433 | 5XYKTDA12BG026384; 5XYKTDA12BG012291; 5XYKTDA12BG000478; 5XYKTDA12BG005082 | 5XYKTDA12BG021766 | 5XYKTDA12BG025560; 5XYKTDA12BG028345; 5XYKTDA12BG005194; 5XYKTDA12BG011688

5XYKTDA12BG028748; 5XYKTDA12BG056937; 5XYKTDA12BG040821

5XYKTDA12BG077383; 5XYKTDA12BG010430 |

5XYKTDA12BG030094

; 5XYKTDA12BG034906 | 5XYKTDA12BG019175 | 5XYKTDA12BG069073 | 5XYKTDA12BG068294 | 5XYKTDA12BG030919 |

5XYKTDA12BG054251

| 5XYKTDA12BG017538 | 5XYKTDA12BG021752 | 5XYKTDA12BG086911 | 5XYKTDA12BG032329 | 5XYKTDA12BG021654

5XYKTDA12BG016941 | 5XYKTDA12BG053407 | 5XYKTDA12BG095298 | 5XYKTDA12BG034534; 5XYKTDA12BG023341 | 5XYKTDA12BG008189 | 5XYKTDA12BG060230; 5XYKTDA12BG096533 | 5XYKTDA12BG001310 | 5XYKTDA12BG097665 | 5XYKTDA12BG056016

5XYKTDA12BG034565 | 5XYKTDA12BG007544; 5XYKTDA12BG096919; 5XYKTDA12BG084155; 5XYKTDA12BG061054 | 5XYKTDA12BG011965 | 5XYKTDA12BG080817 | 5XYKTDA12BG013960 | 5XYKTDA12BG007883 | 5XYKTDA12BG041094 | 5XYKTDA12BG080056; 5XYKTDA12BG009942; 5XYKTDA12BG018236; 5XYKTDA12BG090733 | 5XYKTDA12BG039331 | 5XYKTDA12BG075357 | 5XYKTDA12BG087170 | 5XYKTDA12BG096385 | 5XYKTDA12BG051799; 5XYKTDA12BG061149 | 5XYKTDA12BG065623 | 5XYKTDA12BG051270 |

5XYKTDA12BG043654

| 5XYKTDA12BG023081 | 5XYKTDA12BG065086; 5XYKTDA12BG017586 | 5XYKTDA12BG022836; 5XYKTDA12BG095186 | 5XYKTDA12BG084477 | 5XYKTDA12BG006426; 5XYKTDA12BG067789 | 5XYKTDA12BG013425 | 5XYKTDA12BG098914; 5XYKTDA12BG034615 | 5XYKTDA12BG083958

5XYKTDA12BG029771 | 5XYKTDA12BG071566 | 5XYKTDA12BG011819; 5XYKTDA12BG003252 | 5XYKTDA12BG064259 | 5XYKTDA12BG051334

5XYKTDA12BG055206 | 5XYKTDA12BG082891 | 5XYKTDA12BG005079 | 5XYKTDA12BG064245 | 5XYKTDA12BG089999 | 5XYKTDA12BG064116 | 5XYKTDA12BG092689 | 5XYKTDA12BG015921 | 5XYKTDA12BG014509 | 5XYKTDA12BG026093 | 5XYKTDA12BG065637; 5XYKTDA12BG066657; 5XYKTDA12BG036221; 5XYKTDA12BG083880; 5XYKTDA12BG062737

5XYKTDA12BG020147 | 5XYKTDA12BG051205 |

5XYKTDA12BG049258

| 5XYKTDA12BG087444; 5XYKTDA12BG015241 | 5XYKTDA12BG066187 | 5XYKTDA12BG030418 | 5XYKTDA12BG047719; 5XYKTDA12BG067419 | 5XYKTDA12BG050197 | 5XYKTDA12BG080445; 5XYKTDA12BG000139 | 5XYKTDA12BG061961; 5XYKTDA12BG025865 | 5XYKTDA12BG015031; 5XYKTDA12BG027955 | 5XYKTDA12BG085063 | 5XYKTDA12BG011142 | 5XYKTDA12BG077223 | 5XYKTDA12BG083104; 5XYKTDA12BG051267; 5XYKTDA12BG044786 | 5XYKTDA12BG058283 | 5XYKTDA12BG047137; 5XYKTDA12BG048983 | 5XYKTDA12BG050359 | 5XYKTDA12BG020441 | 5XYKTDA12BG006359 | 5XYKTDA12BG040916; 5XYKTDA12BG011898 | 5XYKTDA12BG033576 | 5XYKTDA12BG020102 | 5XYKTDA12BG062673 | 5XYKTDA12BG004997 | 5XYKTDA12BG097360; 5XYKTDA12BG039104; 5XYKTDA12BG017006 | 5XYKTDA12BG030323 | 5XYKTDA12BG043752; 5XYKTDA12BG024070 | 5XYKTDA12BG022917; 5XYKTDA12BG078808 | 5XYKTDA12BG067811 | 5XYKTDA12BG083961 | 5XYKTDA12BG022044; 5XYKTDA12BG006751 | 5XYKTDA12BG049549 | 5XYKTDA12BG082390 | 5XYKTDA12BG096774; 5XYKTDA12BG005809; 5XYKTDA12BG093681; 5XYKTDA12BG063256 | 5XYKTDA12BG003672 | 5XYKTDA12BG036154; 5XYKTDA12BG010394 | 5XYKTDA12BG039247; 5XYKTDA12BG004580; 5XYKTDA12BG085998;

5XYKTDA12BG047896

| 5XYKTDA12BG052953 | 5XYKTDA12BG026062 | 5XYKTDA12BG047722; 5XYKTDA12BG054489 | 5XYKTDA12BG043587 | 5XYKTDA12BG067176; 5XYKTDA12BG036350 | 5XYKTDA12BG085435 | 5XYKTDA12BG008340 | 5XYKTDA12BG084348 | 5XYKTDA12BG086312; 5XYKTDA12BG086780 | 5XYKTDA12BG078680 | 5XYKTDA12BG045923

5XYKTDA12BG000688; 5XYKTDA12BG025901; 5XYKTDA12BG087024; 5XYKTDA12BG085628

5XYKTDA12BG044271

5XYKTDA12BG049728

5XYKTDA12BG090554

5XYKTDA12BG038504 | 5XYKTDA12BG089534 | 5XYKTDA12BG084222 | 5XYKTDA12BG036722 | 5XYKTDA12BG016955 | 5XYKTDA12BG046215

5XYKTDA12BG022867

5XYKTDA12BG001906 | 5XYKTDA12BG035294; 5XYKTDA12BG004708; 5XYKTDA12BG001923; 5XYKTDA12BG048434 | 5XYKTDA12BG058428; 5XYKTDA12BG072992 | 5XYKTDA12BG030001; 5XYKTDA12BG071616

5XYKTDA12BG082647 | 5XYKTDA12BG009827 | 5XYKTDA12BG034825 | 5XYKTDA12BG038812 | 5XYKTDA12BG097150 | 5XYKTDA12BG005681 | 5XYKTDA12BG014638 | 5XYKTDA12BG002621; 5XYKTDA12BG005888 | 5XYKTDA12BG017541; 5XYKTDA12BG027700; 5XYKTDA12BG034291 | 5XYKTDA12BG044254; 5XYKTDA12BG091879

5XYKTDA12BG001937; 5XYKTDA12BG049017; 5XYKTDA12BG052614; 5XYKTDA12BG070790;

5XYKTDA12BG018351

| 5XYKTDA12BG068599 | 5XYKTDA12BG005518; 5XYKTDA12BG070188

5XYKTDA12BG042956 | 5XYKTDA12BG098721; 5XYKTDA12BG080073 | 5XYKTDA12BG022769; 5XYKTDA12BG037823 | 5XYKTDA12BG063595 | 5XYKTDA12BG004353 | 5XYKTDA12BG010900; 5XYKTDA12BG089260 | 5XYKTDA12BG073415 | 5XYKTDA12BG077335 | 5XYKTDA12BG075715 | 5XYKTDA12BG062186; 5XYKTDA12BG045632 | 5XYKTDA12BG007656 | 5XYKTDA12BG044027 | 5XYKTDA12BG072751 | 5XYKTDA12BG082566 |

5XYKTDA12BG012226

; 5XYKTDA12BG024957 | 5XYKTDA12BG078419 | 5XYKTDA12BG059112; 5XYKTDA12BG081644 | 5XYKTDA12BG065282; 5XYKTDA12BG072278; 5XYKTDA12BG031617; 5XYKTDA12BG032038 | 5XYKTDA12BG064357 | 5XYKTDA12BG011495 | 5XYKTDA12BG062852 | 5XYKTDA12BG066299; 5XYKTDA12BG002344; 5XYKTDA12BG006989 | 5XYKTDA12BG002120 | 5XYKTDA12BG009875; 5XYKTDA12BG083944 | 5XYKTDA12BG033562 | 5XYKTDA12BG098802 | 5XYKTDA12BG029690; 5XYKTDA12BG060602; 5XYKTDA12BG077772 | 5XYKTDA12BG088142 | 5XYKTDA12BG095561;

5XYKTDA12BG077268

; 5XYKTDA12BG056887; 5XYKTDA12BG032573 | 5XYKTDA12BG019547 | 5XYKTDA12BG003154; 5XYKTDA12BG017782 | 5XYKTDA12BG097102 | 5XYKTDA12BG070885 | 5XYKTDA12BG079828 | 5XYKTDA12BG099058 | 5XYKTDA12BG082034 | 5XYKTDA12BG072720 | 5XYKTDA12BG033240 | 5XYKTDA12BG032122

5XYKTDA12BG087167 | 5XYKTDA12BG029785 | 5XYKTDA12BG071275 | 5XYKTDA12BG031939 | 5XYKTDA12BG043542

5XYKTDA12BG044884 | 5XYKTDA12BG070143 | 5XYKTDA12BG008225 | 5XYKTDA12BG034145 | 5XYKTDA12BG014882; 5XYKTDA12BG009259; 5XYKTDA12BG009522 | 5XYKTDA12BG001601

5XYKTDA12BG017085 | 5XYKTDA12BG091803 | 5XYKTDA12BG087816 | 5XYKTDA12BG032508 | 5XYKTDA12BG071017 | 5XYKTDA12BG050149 | 5XYKTDA12BG076122; 5XYKTDA12BG046778

5XYKTDA12BG025073 | 5XYKTDA12BG094247

5XYKTDA12BG022710 | 5XYKTDA12BG001162 | 5XYKTDA12BG090067 | 5XYKTDA12BG077058

5XYKTDA12BG099643 | 5XYKTDA12BG039328 | 5XYKTDA12BG024649 | 5XYKTDA12BG078730 | 5XYKTDA12BG023923

5XYKTDA12BG068473; 5XYKTDA12BG065640 | 5XYKTDA12BG029947 | 5XYKTDA12BG018592

5XYKTDA12BG091445; 5XYKTDA12BG039295 | 5XYKTDA12BG088514; 5XYKTDA12BG003624; 5XYKTDA12BG063788 | 5XYKTDA12BG029480 | 5XYKTDA12BG001176 | 5XYKTDA12BG031021 | 5XYKTDA12BG090599

5XYKTDA12BG000206 | 5XYKTDA12BG060583 | 5XYKTDA12BG093017 | 5XYKTDA12BG043282; 5XYKTDA12BG073169

5XYKTDA12BG042391; 5XYKTDA12BG093387 | 5XYKTDA12BG084219 | 5XYKTDA12BG075214 | 5XYKTDA12BG040978

5XYKTDA12BG041127 | 5XYKTDA12BG098492 | 5XYKTDA12BG053276 | 5XYKTDA12BG057389

5XYKTDA12BG036235; 5XYKTDA12BG014977

5XYKTDA12BG053438 | 5XYKTDA12BG009956 | 5XYKTDA12BG065430 | 5XYKTDA12BG094927; 5XYKTDA12BG081871; 5XYKTDA12BG053861 | 5XYKTDA12BG074435 | 5XYKTDA12BG048207 | 5XYKTDA12BG058591 | 5XYKTDA12BG064102 | 5XYKTDA12BG016714 | 5XYKTDA12BG024604 | 5XYKTDA12BG039989 | 5XYKTDA12BG093356 | 5XYKTDA12BG088562 | 5XYKTDA12BG071714 | 5XYKTDA12BG003414 | 5XYKTDA12BG091395; 5XYKTDA12BG058395 | 5XYKTDA12BG076217 | 5XYKTDA12BG013750 | 5XYKTDA12BG074385 | 5XYKTDA12BG052550 | 5XYKTDA12BG051348 | 5XYKTDA12BG093308; 5XYKTDA12BG081580 | 5XYKTDA12BG034792; 5XYKTDA12BG057652; 5XYKTDA12BG049664; 5XYKTDA12BG056095 | 5XYKTDA12BG008824 | 5XYKTDA12BG056176 | 5XYKTDA12BG010573 | 5XYKTDA12BG039569 | 5XYKTDA12BG077934 | 5XYKTDA12BG071812

5XYKTDA12BG025624 | 5XYKTDA12BG084754; 5XYKTDA12BG013683 | 5XYKTDA12BG071129; 5XYKTDA12BG075780; 5XYKTDA12BG038910

5XYKTDA12BG064830 | 5XYKTDA12BG044707 | 5XYKTDA12BG074967; 5XYKTDA12BG050717; 5XYKTDA12BG052399 | 5XYKTDA12BG092613 | 5XYKTDA12BG095558; 5XYKTDA12BG014400 | 5XYKTDA12BG071146 | 5XYKTDA12BG048515 | 5XYKTDA12BG073219 | 5XYKTDA12BG044433 | 5XYKTDA12BG029625 | 5XYKTDA12BG075875; 5XYKTDA12BG023162 | 5XYKTDA12BG045095;

5XYKTDA12BG080168

| 5XYKTDA12BG011321 | 5XYKTDA12BG091588; 5XYKTDA12BG012047 | 5XYKTDA12BG092191

5XYKTDA12BG030080; 5XYKTDA12BG078615

5XYKTDA12BG097018 | 5XYKTDA12BG058199; 5XYKTDA12BG079750 | 5XYKTDA12BG082745 | 5XYKTDA12BG079991; 5XYKTDA12BG085855 | 5XYKTDA12BG041385; 5XYKTDA12BG099044; 5XYKTDA12BG009598; 5XYKTDA12BG076136; 5XYKTDA12BG059255; 5XYKTDA12BG070000 | 5XYKTDA12BG018656 | 5XYKTDA12BG014848 | 5XYKTDA12BG048241 | 5XYKTDA12BG014557 | 5XYKTDA12BG093793 | 5XYKTDA12BG088948; 5XYKTDA12BG068487 | 5XYKTDA12BG073401; 5XYKTDA12BG083605; 5XYKTDA12BG096564 | 5XYKTDA12BG077500 | 5XYKTDA12BG035778; 5XYKTDA12BG046862 | 5XYKTDA12BG055786; 5XYKTDA12BG001453; 5XYKTDA12BG086696 | 5XYKTDA12BG054041

5XYKTDA12BG047705 | 5XYKTDA12BG090134

5XYKTDA12BG028796 | 5XYKTDA12BG052001 | 5XYKTDA12BG044674 | 5XYKTDA12BG093874; 5XYKTDA12BG061278 | 5XYKTDA12BG036087 | 5XYKTDA12BG071180; 5XYKTDA12BG019791 | 5XYKTDA12BG093034 | 5XYKTDA12BG068828 | 5XYKTDA12BG072913; 5XYKTDA12BG005583; 5XYKTDA12BG043900 | 5XYKTDA12BG078002 | 5XYKTDA12BG086438 | 5XYKTDA12BG087671 | 5XYKTDA12BG064598 | 5XYKTDA12BG047848; 5XYKTDA12BG094295; 5XYKTDA12BG076427; 5XYKTDA12BG018026; 5XYKTDA12BG008743; 5XYKTDA12BG042424 | 5XYKTDA12BG000903; 5XYKTDA12BG032072; 5XYKTDA12BG052466; 5XYKTDA12BG028944; 5XYKTDA12BG014381 | 5XYKTDA12BG033688 | 5XYKTDA12BG049468; 5XYKTDA12BG090361 | 5XYKTDA12BG025140 | 5XYKTDA12BG082759 | 5XYKTDA12BG052161 | 5XYKTDA12BG085743 | 5XYKTDA12BG047297 | 5XYKTDA12BG071907 | 5XYKTDA12BG082342 | 5XYKTDA12BG027258; 5XYKTDA12BG091560 | 5XYKTDA12BG056534 | 5XYKTDA12BG049874; 5XYKTDA12BG050619 | 5XYKTDA12BG068652; 5XYKTDA12BG015434 | 5XYKTDA12BG018639; 5XYKTDA12BG079330; 5XYKTDA12BG004563

5XYKTDA12BG006720; 5XYKTDA12BG058073; 5XYKTDA12BG057120 | 5XYKTDA12BG075388 | 5XYKTDA12BG047932 | 5XYKTDA12BG052385; 5XYKTDA12BG057151 | 5XYKTDA12BG030676; 5XYKTDA12BG038941; 5XYKTDA12BG048966 |

5XYKTDA12BG032024

| 5XYKTDA12BG027034 | 5XYKTDA12BG096788 | 5XYKTDA12BG075469; 5XYKTDA12BG095012

5XYKTDA12BG084995; 5XYKTDA12BG054198 | 5XYKTDA12BG077982; 5XYKTDA12BG089159; 5XYKTDA12BG088187 | 5XYKTDA12BG055657; 5XYKTDA12BG068019

5XYKTDA12BG024831 | 5XYKTDA12BG059532

5XYKTDA12BG001145 | 5XYKTDA12BG033075 | 5XYKTDA12BG002716 | 5XYKTDA12BG076881; 5XYKTDA12BG035683; 5XYKTDA12BG049678; 5XYKTDA12BG022349 | 5XYKTDA12BG035084 | 5XYKTDA12BG024912; 5XYKTDA12BG001890; 5XYKTDA12BG073561 | 5XYKTDA12BG069476 | 5XYKTDA12BG097164; 5XYKTDA12BG062429; 5XYKTDA12BG012565 | 5XYKTDA12BG052712 | 5XYKTDA12BG047767

5XYKTDA12BG033951 | 5XYKTDA12BG033884 | 5XYKTDA12BG005812 | 5XYKTDA12BG069574 | 5XYKTDA12BG058932 | 5XYKTDA12BG030306 | 5XYKTDA12BG076167 | 5XYKTDA12BG028040 | 5XYKTDA12BG068392; 5XYKTDA12BG019354 | 5XYKTDA12BG078694; 5XYKTDA12BG024862 | 5XYKTDA12BG040642; 5XYKTDA12BG057814 | 5XYKTDA12BG000898 | 5XYKTDA12BG048546 | 5XYKTDA12BG074340; 5XYKTDA12BG061684 | 5XYKTDA12BG085872 | 5XYKTDA12BG037403 | 5XYKTDA12BG017667 | 5XYKTDA12BG050801 | 5XYKTDA12BG052015; 5XYKTDA12BG024747 | 5XYKTDA12BG001100 |

5XYKTDA12BG067582

| 5XYKTDA12BG086407; 5XYKTDA12BG008421

5XYKTDA12BG062513; 5XYKTDA12BG059708; 5XYKTDA12BG081790 | 5XYKTDA12BG036977 | 5XYKTDA12BG028457 | 5XYKTDA12BG036624 | 5XYKTDA12BG039927; 5XYKTDA12BG008547 | 5XYKTDA12BG098461 | 5XYKTDA12BG074709 | 5XYKTDA12BG045047 | 5XYKTDA12BG083202 | 5XYKTDA12BG085399 | 5XYKTDA12BG002988;

5XYKTDA12BG079716

; 5XYKTDA12BG033271 | 5XYKTDA12BG097973; 5XYKTDA12BG080834; 5XYKTDA12BG046585 | 5XYKTDA12BG062558 | 5XYKTDA12BG099903; 5XYKTDA12BG039068

5XYKTDA12BG085595 | 5XYKTDA12BG086343; 5XYKTDA12BG017250 | 5XYKTDA12BG050698 | 5XYKTDA12BG027003 | 5XYKTDA12BG053794 | 5XYKTDA12BG041757; 5XYKTDA12BG086326; 5XYKTDA12BG013120 | 5XYKTDA12BG088058; 5XYKTDA12BG052371 | 5XYKTDA12BG049129; 5XYKTDA12BG068375; 5XYKTDA12BG086701 | 5XYKTDA12BG006779; 5XYKTDA12BG055691 | 5XYKTDA12BG081806 | 5XYKTDA12BG012517 | 5XYKTDA12BG047980; 5XYKTDA12BG004482; 5XYKTDA12BG049700 | 5XYKTDA12BG013022 | 5XYKTDA12BG016115; 5XYKTDA12BG049972; 5XYKTDA12BG013781 | 5XYKTDA12BG092417

5XYKTDA12BG063919 | 5XYKTDA12BG072362 | 5XYKTDA12BG041256 | 5XYKTDA12BG067307 | 5XYKTDA12BG035828; 5XYKTDA12BG006815 | 5XYKTDA12BG021511 |

5XYKTDA12BG073611

| 5XYKTDA12BG001971 | 5XYKTDA12BG092112; 5XYKTDA12BG095253 | 5XYKTDA12BG010881; 5XYKTDA12BG027874 | 5XYKTDA12BG009066; 5XYKTDA12BG022500 | 5XYKTDA12BG006331; 5XYKTDA12BG051933 | 5XYKTDA12BG098430 | 5XYKTDA12BG066271; 5XYKTDA12BG007835 | 5XYKTDA12BG061829; 5XYKTDA12BG072071 | 5XYKTDA12BG064780

5XYKTDA12BG069011 | 5XYKTDA12BG048689 | 5XYKTDA12BG004918; 5XYKTDA12BG022495 | 5XYKTDA12BG050684 | 5XYKTDA12BG040169 | 5XYKTDA12BG056579 | 5XYKTDA12BG049437; 5XYKTDA12BG071762 | 5XYKTDA12BG062740 | 5XYKTDA12BG059918 | 5XYKTDA12BG005633 | 5XYKTDA12BG015272; 5XYKTDA12BG050376; 5XYKTDA12BG019919 | 5XYKTDA12BG028121; 5XYKTDA12BG045811 | 5XYKTDA12BG079098

5XYKTDA12BG038793; 5XYKTDA12BG081059; 5XYKTDA12BG056193; 5XYKTDA12BG067467 | 5XYKTDA12BG091574 | 5XYKTDA12BG071387 | 5XYKTDA12BG045355;

5XYKTDA12BG024540

| 5XYKTDA12BG096399 | 5XYKTDA12BG005678 | 5XYKTDA12BG056100; 5XYKTDA12BG013392; 5XYKTDA12BG020570 | 5XYKTDA12BG076587; 5XYKTDA12BG022433; 5XYKTDA12BG004224 | 5XYKTDA12BG000464; 5XYKTDA12BG023999 | 5XYKTDA12BG035036

5XYKTDA12BG034520; 5XYKTDA12BG031326 | 5XYKTDA12BG053424 | 5XYKTDA12BG022688 | 5XYKTDA12BG020987 | 5XYKTDA12BG032282; 5XYKTDA12BG022853 | 5XYKTDA12BG018480 | 5XYKTDA12BG063547 | 5XYKTDA12BG054590 | 5XYKTDA12BG034937; 5XYKTDA12BG029530 | 5XYKTDA12BG083992 | 5XYKTDA12BG065458; 5XYKTDA12BG029592 | 5XYKTDA12BG097830 | 5XYKTDA12BG031908

5XYKTDA12BG065444; 5XYKTDA12BG089775 | 5XYKTDA12BG042164; 5XYKTDA12BG003865; 5XYKTDA12BG035408 | 5XYKTDA12BG062382; 5XYKTDA12BG021346; 5XYKTDA12BG089209 | 5XYKTDA12BG046828 | 5XYKTDA12BG046764; 5XYKTDA12BG054301; 5XYKTDA12BG025199; 5XYKTDA12BG082888; 5XYKTDA12BG015059 | 5XYKTDA12BG062026 | 5XYKTDA12BG021086 | 5XYKTDA12BG081241; 5XYKTDA12BG057666 | 5XYKTDA12BG019094 | 5XYKTDA12BG081515; 5XYKTDA12BG098072 | 5XYKTDA12BG026269; 5XYKTDA12BG001839; 5XYKTDA12BG014431 | 5XYKTDA12BG067940 | 5XYKTDA12BG063600

5XYKTDA12BG079151 | 5XYKTDA12BG026451; 5XYKTDA12BG071664; 5XYKTDA12BG018253; 5XYKTDA12BG093907 | 5XYKTDA12BG064472; 5XYKTDA12BG089744 | 5XYKTDA12BG078128 | 5XYKTDA12BG062415 | 5XYKTDA12BG002196 | 5XYKTDA12BG068943 | 5XYKTDA12BG024361; 5XYKTDA12BG017992; 5XYKTDA12BG027552; 5XYKTDA12BG066724 | 5XYKTDA12BG084351; 5XYKTDA12BG042228; 5XYKTDA12BG091235 | 5XYKTDA12BG025302 | 5XYKTDA12BG079179 | 5XYKTDA12BG048501 | 5XYKTDA12BG080705 | 5XYKTDA12BG016986; 5XYKTDA12BG097228; 5XYKTDA12BG090604; 5XYKTDA12BG060728 | 5XYKTDA12BG018902 | 5XYKTDA12BG006524; 5XYKTDA12BG061863; 5XYKTDA12BG024280 | 5XYKTDA12BG024618

5XYKTDA12BG055500; 5XYKTDA12BG035053 | 5XYKTDA12BG075200; 5XYKTDA12BG070398 | 5XYKTDA12BG097259 | 5XYKTDA12BG071549 | 5XYKTDA12BG024084; 5XYKTDA12BG091512 | 5XYKTDA12BG086729 | 5XYKTDA12BG090778; 5XYKTDA12BG078341 | 5XYKTDA12BG054749 | 5XYKTDA12BG006085 | 5XYKTDA12BG023470; 5XYKTDA12BG002831 | 5XYKTDA12BG083488; 5XYKTDA12BG001663 | 5XYKTDA12BG087427 | 5XYKTDA12BG076315 | 5XYKTDA12BG058736 | 5XYKTDA12BG053701

5XYKTDA12BG061975; 5XYKTDA12BG001341; 5XYKTDA12BG009892 | 5XYKTDA12BG039264 | 5XYKTDA12BG047333 | 5XYKTDA12BG047512; 5XYKTDA12BG061264

5XYKTDA12BG042973 | 5XYKTDA12BG068067 | 5XYKTDA12BG051186; 5XYKTDA12BG050832; 5XYKTDA12BG003445; 5XYKTDA12BG057697; 5XYKTDA12BG053603; 5XYKTDA12BG024019 | 5XYKTDA12BG027325 | 5XYKTDA12BG074175 | 5XYKTDA12BG042889; 5XYKTDA12BG036249 | 5XYKTDA12BG047168; 5XYKTDA12BG037305 | 5XYKTDA12BG055755 | 5XYKTDA12BG078131 | 5XYKTDA12BG055741 | 5XYKTDA12BG080395 |

5XYKTDA12BG058834

| 5XYKTDA12BG053200 | 5XYKTDA12BG090523; 5XYKTDA12BG004319 | 5XYKTDA12BG090506; 5XYKTDA12BG027356 | 5XYKTDA12BG057893 | 5XYKTDA12BG073074; 5XYKTDA12BG095382 | 5XYKTDA12BG064911 | 5XYKTDA12BG097746; 5XYKTDA12BG083099 | 5XYKTDA12BG090196 | 5XYKTDA12BG012081; 5XYKTDA12BG049955; 5XYKTDA12BG022092 | 5XYKTDA12BG072586 | 5XYKTDA12BG022108;

5XYKTDA12BG003736

; 5XYKTDA12BG093230 | 5XYKTDA12BG090585 | 5XYKTDA12BG004420 |

5XYKTDA12BG076878

; 5XYKTDA12BG093910 | 5XYKTDA12BG040284 | 5XYKTDA12BG053259; 5XYKTDA12BG016356 | 5XYKTDA12BG024716; 5XYKTDA12BG095849 | 5XYKTDA12BG042780; 5XYKTDA12BG064200; 5XYKTDA12BG057019 | 5XYKTDA12BG077626

5XYKTDA12BG007849; 5XYKTDA12BG030077 | 5XYKTDA12BG035411; 5XYKTDA12BG022447; 5XYKTDA12BG088254; 5XYKTDA12BG027972; 5XYKTDA12BG059370 | 5XYKTDA12BG087234; 5XYKTDA12BG021783 | 5XYKTDA12BG079554 | 5XYKTDA12BG088108 | 5XYKTDA12BG040737; 5XYKTDA12BG010976 | 5XYKTDA12BG040009; 5XYKTDA12BG087461; 5XYKTDA12BG037059; 5XYKTDA12BG078159; 5XYKTDA12BG011612; 5XYKTDA12BG040804; 5XYKTDA12BG001131 | 5XYKTDA12BG039085

5XYKTDA12BG029303 | 5XYKTDA12BG049891 | 5XYKTDA12BG038177

5XYKTDA12BG045582 | 5XYKTDA12BG050037; 5XYKTDA12BG049535 | 5XYKTDA12BG076413 | 5XYKTDA12BG068330 | 5XYKTDA12BG024246 | 5XYKTDA12BG087783

5XYKTDA12BG020391 | 5XYKTDA12BG082583 | 5XYKTDA12BG010461 | 5XYKTDA12BG070529 | 5XYKTDA12BG013828 | 5XYKTDA12BG003638 |

5XYKTDA12BG047543

| 5XYKTDA12BG046148 | 5XYKTDA12BG050989 | 5XYKTDA12BG038647 | 5XYKTDA12BG097794; 5XYKTDA12BG057649

5XYKTDA12BG073799 | 5XYKTDA12BG010296; 5XYKTDA12BG019144 | 5XYKTDA12BG025168; 5XYKTDA12BG059689; 5XYKTDA12BG031648 | 5XYKTDA12BG048529; 5XYKTDA12BG061927 | 5XYKTDA12BG089940 | 5XYKTDA12BG035179; 5XYKTDA12BG091557; 5XYKTDA12BG044383 | 5XYKTDA12BG010475; 5XYKTDA12BG032525

5XYKTDA12BG080509; 5XYKTDA12BG034890 | 5XYKTDA12BG081532 | 5XYKTDA12BG058767; 5XYKTDA12BG086844 | 5XYKTDA12BG085032 | 5XYKTDA12BG010685 | 5XYKTDA12BG001680;

5XYKTDA12BG059403

| 5XYKTDA12BG039510 | 5XYKTDA12BG061619 | 5XYKTDA12BG010640; 5XYKTDA12BG044030 | 5XYKTDA12BG045243; 5XYKTDA12BG086763 | 5XYKTDA12BG059806; 5XYKTDA12BG021492; 5XYKTDA12BG004403; 5XYKTDA12BG050152; 5XYKTDA12BG065167; 5XYKTDA12BG018642 | 5XYKTDA12BG077965 | 5XYKTDA12BG054458; 5XYKTDA12BG049986 | 5XYKTDA12BG075939; 5XYKTDA12BG039880

5XYKTDA12BG042732 | 5XYKTDA12BG096726 | 5XYKTDA12BG084799 | 5XYKTDA12BG021461; 5XYKTDA12BG017734; 5XYKTDA12BG017331; 5XYKTDA12BG089257 | 5XYKTDA12BG096659; 5XYKTDA12BG025767; 5XYKTDA12BG050779 | 5XYKTDA12BG044996 | 5XYKTDA12BG065329 | 5XYKTDA12BG079019

5XYKTDA12BG094457 | 5XYKTDA12BG054668 | 5XYKTDA12BG039992 | 5XYKTDA12BG018365; 5XYKTDA12BG006927; 5XYKTDA12BG034467 | 5XYKTDA12BG066660 | 5XYKTDA12BG000951; 5XYKTDA12BG015689 | 5XYKTDA12BG059322 | 5XYKTDA12BG070630 | 5XYKTDA12BG071101 | 5XYKTDA12BG048790 | 5XYKTDA12BG047557; 5XYKTDA12BG065279 | 5XYKTDA12BG020133; 5XYKTDA12BG014591 | 5XYKTDA12BG026871 | 5XYKTDA12BG074452 | 5XYKTDA12BG098606 | 5XYKTDA12BG066044; 5XYKTDA12BG019774 | 5XYKTDA12BG038809; 5XYKTDA12BG095723; 5XYKTDA12BG087251; 5XYKTDA12BG064696 | 5XYKTDA12BG054055; 5XYKTDA12BG013456 | 5XYKTDA12BG046375 | 5XYKTDA12BG076606 | 5XYKTDA12BG086178; 5XYKTDA12BG061930 | 5XYKTDA12BG024585 | 5XYKTDA12BG015028; 5XYKTDA12BG035375 | 5XYKTDA12BG032668; 5XYKTDA12BG096516 | 5XYKTDA12BG054086 | 5XYKTDA12BG064133 | 5XYKTDA12BG027597; 5XYKTDA12BG079408 | 5XYKTDA12BG004823; 5XYKTDA12BG024148

5XYKTDA12BG089453; 5XYKTDA12BG081305 | 5XYKTDA12BG068280 | 5XYKTDA12BG019063; 5XYKTDA12BG016874 | 5XYKTDA12BG015966; 5XYKTDA12BG098928 | 5XYKTDA12BG082261; 5XYKTDA12BG086035; 5XYKTDA12BG096421 | 5XYKTDA12BG063791 | 5XYKTDA12BG054248; 5XYKTDA12BG049650 | 5XYKTDA12BG066027; 5XYKTDA12BG071941 |

5XYKTDA12BG018754

; 5XYKTDA12BG025719 | 5XYKTDA12BG095009 | 5XYKTDA12BG056548; 5XYKTDA12BG046067 | 5XYKTDA12BG082714 | 5XYKTDA12BG038549; 5XYKTDA12BG005468 | 5XYKTDA12BG085189 | 5XYKTDA12BG016826; 5XYKTDA12BG097763; 5XYKTDA12BG030385 |

5XYKTDA12BG084057

; 5XYKTDA12BG076377; 5XYKTDA12BG021525 | 5XYKTDA12BG029575 | 5XYKTDA12BG019323 | 5XYKTDA12BG076153 | 5XYKTDA12BG016759; 5XYKTDA12BG070496 | 5XYKTDA12BG044514; 5XYKTDA12BG070515 | 5XYKTDA12BG025459; 5XYKTDA12BG025977 | 5XYKTDA12BG051608

5XYKTDA12BG071597 | 5XYKTDA12BG002506 | 5XYKTDA12BG043072 | 5XYKTDA12BG008998; 5XYKTDA12BG040236 | 5XYKTDA12BG051575 | 5XYKTDA12BG029298; 5XYKTDA12BG032847 | 5XYKTDA12BG080428 | 5XYKTDA12BG028331 | 5XYKTDA12BG084723

5XYKTDA12BG089100 | 5XYKTDA12BG046652; 5XYKTDA12BG007799 | 5XYKTDA12BG016437

5XYKTDA12BG059479 | 5XYKTDA12BG030421; 5XYKTDA12BG039684; 5XYKTDA12BG029141; 5XYKTDA12BG002974; 5XYKTDA12BG074290 | 5XYKTDA12BG039457 | 5XYKTDA12BG095785 | 5XYKTDA12BG029222; 5XYKTDA12BG002019 | 5XYKTDA12BG059417 | 5XYKTDA12BG038700

5XYKTDA12BG018348; 5XYKTDA12BG050085 | 5XYKTDA12BG086519 | 5XYKTDA12BG042052; 5XYKTDA12BG038230 | 5XYKTDA12BG087301 | 5XYKTDA12BG046117 | 5XYKTDA12BG092093 | 5XYKTDA12BG075424 | 5XYKTDA12BG030936 | 5XYKTDA12BG005776 | 5XYKTDA12BG022464; 5XYKTDA12BG097715 | 5XYKTDA12BG094538 | 5XYKTDA12BG023968 | 5XYKTDA12BG003932; 5XYKTDA12BG022982 | 5XYKTDA12BG062107 | 5XYKTDA12BG052032 | 5XYKTDA12BG047977 | 5XYKTDA12BG045775 | 5XYKTDA12BG055027; 5XYKTDA12BG074418 | 5XYKTDA12BG024666; 5XYKTDA12BG043069 | 5XYKTDA12BG060115 | 5XYKTDA12BG034095; 5XYKTDA12BG064360 | 5XYKTDA12BG040415; 5XYKTDA12BG030953 | 5XYKTDA12BG076394;

5XYKTDA12BG032816

| 5XYKTDA12BG021749 | 5XYKTDA12BG015398 |

5XYKTDA12BG013506

| 5XYKTDA12BG037160

5XYKTDA12BG080400 | 5XYKTDA12BG038325 | 5XYKTDA12BG082986 | 5XYKTDA12BG069350 | 5XYKTDA12BG003882 | 5XYKTDA12BG028555; 5XYKTDA12BG068165 | 5XYKTDA12BG079036; 5XYKTDA12BG012646; 5XYKTDA12BG095107 | 5XYKTDA12BG055304 | 5XYKTDA12BG039748; 5XYKTDA12BG031455 | 5XYKTDA12BG099285; 5XYKTDA12BG076752; 5XYKTDA12BG041211 | 5XYKTDA12BG067985; 5XYKTDA12BG068764 | 5XYKTDA12BG057036

5XYKTDA12BG073351 | 5XYKTDA12BG084740

5XYKTDA12BG077478 | 5XYKTDA12BG092661 | 5XYKTDA12BG015384; 5XYKTDA12BG075973; 5XYKTDA12BG037854 | 5XYKTDA12BG063614; 5XYKTDA12BG089694; 5XYKTDA12BG073382; 5XYKTDA12BG007804; 5XYKTDA12BG036025; 5XYKTDA12BG039653; 5XYKTDA12BG096404 | 5XYKTDA12BG052158 | 5XYKTDA12BG026711 | 5XYKTDA12BG007351; 5XYKTDA12BG015899 | 5XYKTDA12BG038423; 5XYKTDA12BG081272 | 5XYKTDA12BG083765

5XYKTDA12BG010959; 5XYKTDA12BG020603 | 5XYKTDA12BG067551 | 5XYKTDA12BG056405 | 5XYKTDA12BG080364 | 5XYKTDA12BG037563 | 5XYKTDA12BG041712

5XYKTDA12BG070434; 5XYKTDA12BG023727 | 5XYKTDA12BG079795 | 5XYKTDA12BG051706 | 5XYKTDA12BG001632 | 5XYKTDA12BG076234 | 5XYKTDA12BG061023; 5XYKTDA12BG021055 | 5XYKTDA12BG078565 | 5XYKTDA12BG024764 | 5XYKTDA12BG095673; 5XYKTDA12BG043993; 5XYKTDA12BG078954; 5XYKTDA12BG070174 | 5XYKTDA12BG069008; 5XYKTDA12BG089887 | 5XYKTDA12BG075312 | 5XYKTDA12BG048000 | 5XYKTDA12BG012873 | 5XYKTDA12BG093079 | 5XYKTDA12BG079389 | 5XYKTDA12BG087797 | 5XYKTDA12BG044867 | 5XYKTDA12BG086472 | 5XYKTDA12BG035764 | 5XYKTDA12BG015840 | 5XYKTDA12BG027910; 5XYKTDA12BG038874 | 5XYKTDA12BG061331 | 5XYKTDA12BG078890 | 5XYKTDA12BG056730; 5XYKTDA12BG093972; 5XYKTDA12BG055934 | 5XYKTDA12BG008631 | 5XYKTDA12BG004546 | 5XYKTDA12BG066478 | 5XYKTDA12BG088450 | 5XYKTDA12BG005504 | 5XYKTDA12BG089436 | 5XYKTDA12BG034002 | 5XYKTDA12BG020164 | 5XYKTDA12BG012954 | 5XYKTDA12BG045226; 5XYKTDA12BG037045; 5XYKTDA12BG061698 | 5XYKTDA12BG084396 | 5XYKTDA12BG056436 | 5XYKTDA12BG032976 | 5XYKTDA12BG034873; 5XYKTDA12BG035599

5XYKTDA12BG037319

5XYKTDA12BG024005 | 5XYKTDA12BG039040 | 5XYKTDA12BG055853; 5XYKTDA12BG022478 | 5XYKTDA12BG017412; 5XYKTDA12BG092952; 5XYKTDA12BG038115; 5XYKTDA12BG030631 | 5XYKTDA12BG096550 | 5XYKTDA12BG017989 | 5XYKTDA12BG078307 | 5XYKTDA12BG008399 | 5XYKTDA12BG072619; 5XYKTDA12BG016518 | 5XYKTDA12BG052693 | 5XYKTDA12BG037899 | 5XYKTDA12BG051513 | 5XYKTDA12BG024442 | 5XYKTDA12BG088156 | 5XYKTDA12BG097536 | 5XYKTDA12BG028720 | 5XYKTDA12BG060311 | 5XYKTDA12BG031410 | 5XYKTDA12BG001582 | 5XYKTDA12BG079523

5XYKTDA12BG053892 | 5XYKTDA12BG074631

5XYKTDA12BG024120 | 5XYKTDA12BG060924 | 5XYKTDA12BG026627 | 5XYKTDA12BG070028 | 5XYKTDA12BG033724 | 5XYKTDA12BG079621; 5XYKTDA12BG060809

5XYKTDA12BG018396; 5XYKTDA12BG081904 |

5XYKTDA12BG055366

| 5XYKTDA12BG071342 | 5XYKTDA12BG045520 | 5XYKTDA12BG020195

5XYKTDA12BG017815 | 5XYKTDA12BG005597 | 5XYKTDA12BG051382 | 5XYKTDA12BG067484 | 5XYKTDA12BG031147 | 5XYKTDA12BG005941; 5XYKTDA12BG048899; 5XYKTDA12BG073110 | 5XYKTDA12BG033478 | 5XYKTDA12BG060972 | 5XYKTDA12BG085726 | 5XYKTDA12BG092028 | 5XYKTDA12BG036476 | 5XYKTDA12BG090084 | 5XYKTDA12BG038163 | 5XYKTDA12BG011559 | 5XYKTDA12BG012985 | 5XYKTDA12BG064679; 5XYKTDA12BG001825 | 5XYKTDA12BG098816; 5XYKTDA12BG057134 | 5XYKTDA12BG092532; 5XYKTDA12BG045887; 5XYKTDA12BG026630 | 5XYKTDA12BG057280 | 5XYKTDA12BG046991 | 5XYKTDA12BG095544; 5XYKTDA12BG022786 | 5XYKTDA12BG017524 | 5XYKTDA12BG013117; 5XYKTDA12BG037353 | 5XYKTDA12BG023274; 5XYKTDA12BG084365 | 5XYKTDA12BG048465 | 5XYKTDA12BG086536; 5XYKTDA12BG030175; 5XYKTDA12BG081708 | 5XYKTDA12BG009245 | 5XYKTDA12BG071731 | 5XYKTDA12BG099402 | 5XYKTDA12BG009732 | 5XYKTDA12BG006507

5XYKTDA12BG049969 | 5XYKTDA12BG006247; 5XYKTDA12BG055626; 5XYKTDA12BG030595 | 5XYKTDA12BG005695 | 5XYKTDA12BG028703 | 5XYKTDA12BG080297 | 5XYKTDA12BG057263; 5XYKTDA12BG066934 | 5XYKTDA12BG023744 | 5XYKTDA12BG055044; 5XYKTDA12BG018687 | 5XYKTDA12BG094796 | 5XYKTDA12BG071485 | 5XYKTDA12BG009777 | 5XYKTDA12BG046120 | 5XYKTDA12BG026644 | 5XYKTDA12BG067646 | 5XYKTDA12BG018561 | 5XYKTDA12BG058929 | 5XYKTDA12BG071373; 5XYKTDA12BG076380; 5XYKTDA12BG092790; 5XYKTDA12BG068232; 5XYKTDA12BG006913 | 5XYKTDA12BG098217 | 5XYKTDA12BG001842 | 5XYKTDA12BG015255 | 5XYKTDA12BG092773; 5XYKTDA12BG082146; 5XYKTDA12BG090814 | 5XYKTDA12BG072121 | 5XYKTDA12BG003963; 5XYKTDA12BG027339 | 5XYKTDA12BG085368 | 5XYKTDA12BG062978 | 5XYKTDA12BG099576 | 5XYKTDA12BG040656 | 5XYKTDA12BG040477; 5XYKTDA12BG031343 | 5XYKTDA12BG083135; 5XYKTDA12BG041936; 5XYKTDA12BG095334; 5XYKTDA12BG016485; 5XYKTDA12BG026045; 5XYKTDA12BG018172 | 5XYKTDA12BG027082 | 5XYKTDA12BG080106 | 5XYKTDA12BG067923 | 5XYKTDA12BG003221 | 5XYKTDA12BG053231 | 5XYKTDA12BG050863 | 5XYKTDA12BG077691 | 5XYKTDA12BG059224; 5XYKTDA12BG082468 | 5XYKTDA12BG097648; 5XYKTDA12BG075858 | 5XYKTDA12BG025235; 5XYKTDA12BG015935; 5XYKTDA12BG072166 | 5XYKTDA12BG067761; 5XYKTDA12BG050362;

5XYKTDA12BG015580

| 5XYKTDA12BG095964; 5XYKTDA12BG066447; 5XYKTDA12BG036719; 5XYKTDA12BG036672 | 5XYKTDA12BG002666; 5XYKTDA12BG003039 | 5XYKTDA12BG047199 | 5XYKTDA12BG010413 | 5XYKTDA12BG052211 | 5XYKTDA12BG089579; 5XYKTDA12BG031200 | 5XYKTDA12BG008578 | 5XYKTDA12BG070207 | 5XYKTDA12BG083569 | 5XYKTDA12BG041709; 5XYKTDA12BG018043; 5XYKTDA12BG051656 | 5XYKTDA12BG086147 | 5XYKTDA12BG094006 | 5XYKTDA12BG028085 | 5XYKTDA12BG009133; 5XYKTDA12BG011366 | 5XYKTDA12BG036848 | 5XYKTDA12BG041483; 5XYKTDA12BG053844 | 5XYKTDA12BG068506 | 5XYKTDA12BG093809; 5XYKTDA12BG010119 | 5XYKTDA12BG011223; 5XYKTDA12BG027227 | 5XYKTDA12BG035201; 5XYKTDA12BG026398 | 5XYKTDA12BG095530 | 5XYKTDA12BG052256 | 5XYKTDA12BG031231; 5XYKTDA12BG032234 | 5XYKTDA12BG007995 | 5XYKTDA12BG030211 | 5XYKTDA12BG022271 | 5XYKTDA12BG071258 | 5XYKTDA12BG010010; 5XYKTDA12BG036008 | 5XYKTDA12BG076914 | 5XYKTDA12BG066030; 5XYKTDA12BG053410 | 5XYKTDA12BG018334; 5XYKTDA12BG091462 | 5XYKTDA12BG054721 | 5XYKTDA12BG082275; 5XYKTDA12BG089033 | 5XYKTDA12BG088481 | 5XYKTDA12BG070417; 5XYKTDA12BG000979 | 5XYKTDA12BG076041; 5XYKTDA12BG044450 | 5XYKTDA12BG005373 | 5XYKTDA12BG003509 | 5XYKTDA12BG035344 | 5XYKTDA12BG046635 | 5XYKTDA12BG023906 | 5XYKTDA12BG088271; 5XYKTDA12BG074161; 5XYKTDA12BG036252; 5XYKTDA12BG035540 | 5XYKTDA12BG016549; 5XYKTDA12BG077285; 5XYKTDA12BG091199

5XYKTDA12BG091901 | 5XYKTDA12BG083037 | 5XYKTDA12BG043962 | 5XYKTDA12BG091297; 5XYKTDA12BG096077 | 5XYKTDA12BG019032

5XYKTDA12BG077027; 5XYKTDA12BG018964 | 5XYKTDA12BG075813; 5XYKTDA12BG090277; 5XYKTDA12BG093390 | 5XYKTDA12BG003915 | 5XYKTDA12BG092546; 5XYKTDA12BG056386; 5XYKTDA12BG059790 | 5XYKTDA12BG008015 | 5XYKTDA12BG084950; 5XYKTDA12BG002697

5XYKTDA12BG008516 | 5XYKTDA12BG083734 | 5XYKTDA12BG048109 | 5XYKTDA12BG067436 | 5XYKTDA12BG004921; 5XYKTDA12BG088903; 5XYKTDA12BG095270; 5XYKTDA12BG091977; 5XYKTDA12BG015322 | 5XYKTDA12BG064231 | 5XYKTDA12BG056761; 5XYKTDA12BG083152

5XYKTDA12BG028572; 5XYKTDA12BG056694 | 5XYKTDA12BG063046 | 5XYKTDA12BG020424 | 5XYKTDA12BG032430; 5XYKTDA12BG090053 | 5XYKTDA12BG017507 | 5XYKTDA12BG010492 | 5XYKTDA12BG075455 | 5XYKTDA12BG089307 | 5XYKTDA12BG025526

5XYKTDA12BG089372 | 5XYKTDA12BG057599 | 5XYKTDA12BG046098 | 5XYKTDA12BG079618 | 5XYKTDA12BG061815 | 5XYKTDA12BG073690 | 5XYKTDA12BG029477 | 5XYKTDA12BG005440; 5XYKTDA12BG037644; 5XYKTDA12BG055898; 5XYKTDA12BG051446 | 5XYKTDA12BG021024 | 5XYKTDA12BG079733 | 5XYKTDA12BG010007; 5XYKTDA12BG055397 | 5XYKTDA12BG042682 | 5XYKTDA12BG075603 | 5XYKTDA12BG051818; 5XYKTDA12BG007401 | 5XYKTDA12BG020567 | 5XYKTDA12BG032458 | 5XYKTDA12BG000187 |

5XYKTDA12BG084270

| 5XYKTDA12BG086567

5XYKTDA12BG010735 | 5XYKTDA12BG038017 | 5XYKTDA12BG096144 | 5XYKTDA12BG031262; 5XYKTDA12BG065105; 5XYKTDA12BG002635

5XYKTDA12BG058557 | 5XYKTDA12BG098279 | 5XYKTDA12BG026160 | 5XYKTDA12BG020066; 5XYKTDA12BG026949 | 5XYKTDA12BG024988; 5XYKTDA12BG092210 | 5XYKTDA12BG048417; 5XYKTDA12BG090120 | 5XYKTDA12BG086651 | 5XYKTDA12BG091896; 5XYKTDA12BG012064; 5XYKTDA12BG079635; 5XYKTDA12BG059188; 5XYKTDA12BG033450; 5XYKTDA12BG088691 | 5XYKTDA12BG092059; 5XYKTDA12BG020651 | 5XYKTDA12BG002537 | 5XYKTDA12BG040348 | 5XYKTDA12BG007723 | 5XYKTDA12BG099352 | 5XYKTDA12BG037594

5XYKTDA12BG049552 | 5XYKTDA12BG088741 | 5XYKTDA12BG081868 | 5XYKTDA12BG020746; 5XYKTDA12BG061488 | 5XYKTDA12BG089162 | 5XYKTDA12BG006071; 5XYKTDA12BG034727 | 5XYKTDA12BG082499

5XYKTDA12BG014008

5XYKTDA12BG072460 | 5XYKTDA12BG045209; 5XYKTDA12BG043475 | 5XYKTDA12BG005034 | 5XYKTDA12BG039930

5XYKTDA12BG008158 | 5XYKTDA12BG021394 | 5XYKTDA12BG004871 | 5XYKTDA12BG086469 | 5XYKTDA12BG077643 | 5XYKTDA12BG063337

5XYKTDA12BG025574; 5XYKTDA12BG009570 | 5XYKTDA12BG065749; 5XYKTDA12BG059661 | 5XYKTDA12BG027812 | 5XYKTDA12BG096466 | 5XYKTDA12BG051804 | 5XYKTDA12BG012730

5XYKTDA12BG064391

| 5XYKTDA12BG016633; 5XYKTDA12BG087010 | 5XYKTDA12BG060292 | 5XYKTDA12BG015983 | 5XYKTDA12BG002828; 5XYKTDA12BG042763 | 5XYKTDA12BG085869 | 5XYKTDA12BG072636 | 5XYKTDA12BG017765 | 5XYKTDA12BG024814 | 5XYKTDA12BG020116; 5XYKTDA12BG018852; 5XYKTDA12BG087489 | 5XYKTDA12BG090540 | 5XYKTDA12BG098220 | 5XYKTDA12BG082633 | 5XYKTDA12BG050295; 5XYKTDA12BG064827 | 5XYKTDA12BG063922; 5XYKTDA12BG042715; 5XYKTDA12BG054234 | 5XYKTDA12BG035022 | 5XYKTDA12BG004451; 5XYKTDA12BG095477; 5XYKTDA12BG075794; 5XYKTDA12BG083653; 5XYKTDA12BG051558; 5XYKTDA12BG009424 | 5XYKTDA12BG063774 | 5XYKTDA12BG099531 | 5XYKTDA12BG070935; 5XYKTDA12BG009312 | 5XYKTDA12BG052113; 5XYKTDA12BG062950 | 5XYKTDA12BG011464 | 5XYKTDA12BG022352

5XYKTDA12BG007477; 5XYKTDA12BG013991 | 5XYKTDA12BG076069 | 5XYKTDA12BG007382 | 5XYKTDA12BG047350 | 5XYKTDA12BG091638 | 5XYKTDA12BG029463; 5XYKTDA12BG041886 | 5XYKTDA12BG086889 | 5XYKTDA12BG096984

5XYKTDA12BG083300; 5XYKTDA12BG002229 | 5XYKTDA12BG008984

5XYKTDA12BG072622 | 5XYKTDA12BG089341 | 5XYKTDA12BG064553 | 5XYKTDA12BG058686 | 5XYKTDA12BG083345; 5XYKTDA12BG064584 | 5XYKTDA12BG028815; 5XYKTDA12BG001758 | 5XYKTDA12BG043606 | 5XYKTDA12BG097553 | 5XYKTDA12BG015160; 5XYKTDA12BG090926 | 5XYKTDA12BG017491; 5XYKTDA12BG036574 | 5XYKTDA12BG073348

5XYKTDA12BG076685

5XYKTDA12BG029981 | 5XYKTDA12BG037692 | 5XYKTDA12BG084429; 5XYKTDA12BG046084 | 5XYKTDA12BG082311 | 5XYKTDA12BG072846; 5XYKTDA12BG074189 | 5XYKTDA12BG010721 | 5XYKTDA12BG027387 | 5XYKTDA12BG070451 | 5XYKTDA12BG037627 | 5XYKTDA12BG082163

5XYKTDA12BG071521 | 5XYKTDA12BG026773 | 5XYKTDA12BG096418 | 5XYKTDA12BG056808; 5XYKTDA12BG073608; 5XYKTDA12BG031519 | 5XYKTDA12BG095799; 5XYKTDA12BG021170

5XYKTDA12BG001226 | 5XYKTDA12BG019371; 5XYKTDA12BG019127 | 5XYKTDA12BG046599; 5XYKTDA12BG025610; 5XYKTDA12BG086021

5XYKTDA12BG045825; 5XYKTDA12BG049194 | 5XYKTDA12BG029401 | 5XYKTDA12BG010623 | 5XYKTDA12BG009195 | 5XYKTDA12BG075178; 5XYKTDA12BG096502 | 5XYKTDA12BG036946 | 5XYKTDA12BG047283; 5XYKTDA12BG039359; 5XYKTDA12BG051432 | 5XYKTDA12BG012114; 5XYKTDA12BG070014

5XYKTDA12BG011349 | 5XYKTDA12BG076511 | 5XYKTDA12BG070126 | 5XYKTDA12BG080638; 5XYKTDA12BG064004; 5XYKTDA12BG072717 | 5XYKTDA12BG098718 | 5XYKTDA12BG046313 | 5XYKTDA12BG076654 | 5XYKTDA12BG072605; 5XYKTDA12BG008760 | 5XYKTDA12BG088898 | 5XYKTDA12BG049454; 5XYKTDA12BG052516 | 5XYKTDA12BG032427; 5XYKTDA12BG060180; 5XYKTDA12BG048711; 5XYKTDA12BG030225 | 5XYKTDA12BG044173 | 5XYKTDA12BG038082; 5XYKTDA12BG021475 | 5XYKTDA12BG074225 | 5XYKTDA12BG034226 | 5XYKTDA12BG040608; 5XYKTDA12BG094071 | 5XYKTDA12BG072829 | 5XYKTDA12BG060714 | 5XYKTDA12BG090313 | 5XYKTDA12BG051057 | 5XYKTDA12BG094149; 5XYKTDA12BG035912; 5XYKTDA12BG076864; 5XYKTDA12BG085497 | 5XYKTDA12BG080140 | 5XYKTDA12BG038003 | 5XYKTDA12BG090036

5XYKTDA12BG057098 | 5XYKTDA12BG031276; 5XYKTDA12BG074127; 5XYKTDA12BG024828; 5XYKTDA12BG047753 | 5XYKTDA12BG099108 | 5XYKTDA12BG056128 | 5XYKTDA12BG089808 |

5XYKTDA12BG064388

; 5XYKTDA12BG091025 | 5XYKTDA12BG043380 | 5XYKTDA12BG074080 | 5XYKTDA12BG004031; 5XYKTDA12BG036901 | 5XYKTDA12BG065427 | 5XYKTDA12BG081983 | 5XYKTDA12BG008726; 5XYKTDA12BG056260 | 5XYKTDA12BG020598; 5XYKTDA12BG068568 | 5XYKTDA12BG010301 | 5XYKTDA12BG077092 | 5XYKTDA12BG029821

5XYKTDA12BG075004 | 5XYKTDA12BG098329; 5XYKTDA12BG003008 | 5XYKTDA12BG088867 | 5XYKTDA12BG085502; 5XYKTDA12BG085824; 5XYKTDA12BG068800 | 5XYKTDA12BG047638 | 5XYKTDA12BG074516 | 5XYKTDA12BG037773; 5XYKTDA12BG089906; 5XYKTDA12BG065220; 5XYKTDA12BG071700 | 5XYKTDA12BG025283 | 5XYKTDA12BG032704 | 5XYKTDA12BG049762; 5XYKTDA12BG002327 | 5XYKTDA12BG014669

5XYKTDA12BG020701 | 5XYKTDA12BG062916; 5XYKTDA12BG088917 | 5XYKTDA12BG007284 | 5XYKTDA12BG097679 | 5XYKTDA12BG086391; 5XYKTDA12BG014025; 5XYKTDA12BG076086 | 5XYKTDA12BG094829

5XYKTDA12BG036767 | 5XYKTDA12BG015224 | 5XYKTDA12BG074578 | 5XYKTDA12BG026255 | 5XYKTDA12BG040494 | 5XYKTDA12BG070112; 5XYKTDA12BG043220; 5XYKTDA12BG028992 | 5XYKTDA12BG061717 | 5XYKTDA12BG007916 | 5XYKTDA12BG052984 | 5XYKTDA12BG097813 | 5XYKTDA12BG004661; 5XYKTDA12BG032945 | 5XYKTDA12BG024635 | 5XYKTDA12BG085659 | 5XYKTDA12BG069610 | 5XYKTDA12BG097567 | 5XYKTDA12BG083538; 5XYKTDA12BG040091 | 5XYKTDA12BG016728 | 5XYKTDA12BG002960 | 5XYKTDA12BG047509 | 5XYKTDA12BG083684; 5XYKTDA12BG041502 | 5XYKTDA12BG028202 | 5XYKTDA12BG021556

5XYKTDA12BG096080

5XYKTDA12BG030435; 5XYKTDA12BG078498 | 5XYKTDA12BG017118 | 5XYKTDA12BG010055 | 5XYKTDA12BG067243 | 5XYKTDA12BG054525; 5XYKTDA12BG094510

5XYKTDA12BG067422 | 5XYKTDA12BG008869; 5XYKTDA12BG091929

5XYKTDA12BG068649; 5XYKTDA12BG013795 | 5XYKTDA12BG069929 | 5XYKTDA12BG049325; 5XYKTDA12BG029852 | 5XYKTDA12BG092031 | 5XYKTDA12BG035926 | 5XYKTDA12BG012551; 5XYKTDA12BG079263 | 5XYKTDA12BG083863; 5XYKTDA12BG056680 | 5XYKTDA12BG076038 | 5XYKTDA12BG010587 | 5XYKTDA12BG085953

5XYKTDA12BG046330 | 5XYKTDA12BG000450 | 5XYKTDA12BG072264; 5XYKTDA12BG019340 | 5XYKTDA12BG070269 | 5XYKTDA12BG072054 | 5XYKTDA12BG039152 | 5XYKTDA12BG097438 | 5XYKTDA12BG099335 | 5XYKTDA12BG055769 | 5XYKTDA12BG000299 | 5XYKTDA12BG030192 | 5XYKTDA12BG050121 | 5XYKTDA12BG031245 | 5XYKTDA12BG069204 | 5XYKTDA12BG002568; 5XYKTDA12BG079196 | 5XYKTDA12BG041628

5XYKTDA12BG049048 | 5XYKTDA12BG003669 | 5XYKTDA12BG013490 | 5XYKTDA12BG063502 | 5XYKTDA12BG005146 | 5XYKTDA12BG047364; 5XYKTDA12BG009701

5XYKTDA12BG084284 | 5XYKTDA12BG086083 | 5XYKTDA12BG014719 | 5XYKTDA12BG024893 | 5XYKTDA12BG058154; 5XYKTDA12BG093325 | 5XYKTDA12BG045985 | 5XYKTDA12BG042729 | 5XYKTDA12BG015417; 5XYKTDA12BG087864 | 5XYKTDA12BG077562 | 5XYKTDA12BG086665; 5XYKTDA12BG059997 | 5XYKTDA12BG076282; 5XYKTDA12BG004143 | 5XYKTDA12BG051074 | 5XYKTDA12BG080431; 5XYKTDA12BG016650; 5XYKTDA12BG099951; 5XYKTDA12BG027518; 5XYKTDA12BG052421 | 5XYKTDA12BG094040 | 5XYKTDA12BG051981 |

5XYKTDA12BG016213

; 5XYKTDA12BG068134 | 5XYKTDA12BG015613; 5XYKTDA12BG074242 | 5XYKTDA12BG021458 | 5XYKTDA12BG026790 | 5XYKTDA12BG029009; 5XYKTDA12BG007625

5XYKTDA12BG094054; 5XYKTDA12BG082812 | 5XYKTDA12BG070241 | 5XYKTDA12BG080204; 5XYKTDA12BG060986 | 5XYKTDA12BG087525; 5XYKTDA12BG063421 | 5XYKTDA12BG056467 | 5XYKTDA12BG083779 | 5XYKTDA12BG061281

5XYKTDA12BG061037 | 5XYKTDA12BG093132 | 5XYKTDA12BG018009; 5XYKTDA12BG039233 | 5XYKTDA12BG041564 | 5XYKTDA12BG023825; 5XYKTDA12BG007396 | 5XYKTDA12BG016342 | 5XYKTDA12BG018799 | 5XYKTDA12BG041130; 5XYKTDA12BG045744 | 5XYKTDA12BG009097 | 5XYKTDA12BG018060 | 5XYKTDA12BG078114; 5XYKTDA12BG084575 | 5XYKTDA12BG023226 | 5XYKTDA12BG050877 | 5XYKTDA12BG041399; 5XYKTDA12BG011979 | 5XYKTDA12BG008788 | 5XYKTDA12BG005387; 5XYKTDA12BG027535; 5XYKTDA12BG076637 |

5XYKTDA12BG045100

| 5XYKTDA12BG011304 | 5XYKTDA12BG002201 | 5XYKTDA12BG047395 | 5XYKTDA12BG014672 | 5XYKTDA12BG010184 | 5XYKTDA12BG056792; 5XYKTDA12BG072863 | 5XYKTDA12BG013554 | 5XYKTDA12BG069946 | 5XYKTDA12BG076993 | 5XYKTDA12BG096001; 5XYKTDA12BG060504; 5XYKTDA12BG065041; 5XYKTDA12BG082969 | 5XYKTDA12BG030824 | 5XYKTDA12BG029186; 5XYKTDA12BG082017 | 5XYKTDA12BG004210 | 5XYKTDA12BG004630 | 5XYKTDA12BG007785; 5XYKTDA12BG005020

5XYKTDA12BG008287 | 5XYKTDA12BG072393 | 5XYKTDA12BG088920 | 5XYKTDA12BG058607; 5XYKTDA12BG003025 | 5XYKTDA12BG025476; 5XYKTDA12BG030452 | 5XYKTDA12BG074306 | 5XYKTDA12BG001422 | 5XYKTDA12BG050538 | 5XYKTDA12BG003591; 5XYKTDA12BG044626 | 5XYKTDA12BG087928; 5XYKTDA12BG065993 | 5XYKTDA12BG021038;

5XYKTDA12BG023033

| 5XYKTDA12BG055142; 5XYKTDA12BG042360; 5XYKTDA12BG014168 |

5XYKTDA12BG013294

; 5XYKTDA12BG069817; 5XYKTDA12BG002442

5XYKTDA12BG065332; 5XYKTDA12BG086634

5XYKTDA12BG032556; 5XYKTDA12BG057537 | 5XYKTDA12BG043539; 5XYKTDA12BG001761; 5XYKTDA12BG039801 | 5XYKTDA12BG048093 | 5XYKTDA12BG007222 | 5XYKTDA12BG047039 | 5XYKTDA12BG098590 | 5XYKTDA12BG018771

5XYKTDA12BG089632 | 5XYKTDA12BG001369 | 5XYKTDA12BG055920; 5XYKTDA12BG067341; 5XYKTDA12BG070031 | 5XYKTDA12BG077240; 5XYKTDA12BG012159 | 5XYKTDA12BG042858; 5XYKTDA12BG039975; 5XYKTDA12BG066884 | 5XYKTDA12BG062253 | 5XYKTDA12BG093437; 5XYKTDA12BG090344; 5XYKTDA12BG044495 | 5XYKTDA12BG063452; 5XYKTDA12BG084432; 5XYKTDA12BG069123 | 5XYKTDA12BG006412; 5XYKTDA12BG052029; 5XYKTDA12BG014266; 5XYKTDA12BG072250 | 5XYKTDA12BG032749 | 5XYKTDA12BG041404 | 5XYKTDA12BG031052 | 5XYKTDA12BG048174 | 5XYKTDA12BG029589 | 5XYKTDA12BG097083; 5XYKTDA12BG046554 | 5XYKTDA12BG087976; 5XYKTDA12BG032993; 5XYKTDA12BG075083

5XYKTDA12BG091087

| 5XYKTDA12BG015823 | 5XYKTDA12BG092000; 5XYKTDA12BG084690; 5XYKTDA12BG062690 | 5XYKTDA12BG075102 | 5XYKTDA12BG083751 | 5XYKTDA12BG069915; 5XYKTDA12BG016745; 5XYKTDA12BG023761 | 5XYKTDA12BG054539 | 5XYKTDA12BG091123 | 5XYKTDA12BG098170 | 5XYKTDA12BG058218 | 5XYKTDA12BG057344 | 5XYKTDA12BG085354 | 5XYKTDA12BG029902; 5XYKTDA12BG004367 | 5XYKTDA12BG008886; 5XYKTDA12BG060275; 5XYKTDA12BG094636; 5XYKTDA12BG017314

5XYKTDA12BG038860 | 5XYKTDA12BG034808;

5XYKTDA12BG044870

; 5XYKTDA12BG064438; 5XYKTDA12BG043105 | 5XYKTDA12BG099142 | 5XYKTDA12BG045470 | 5XYKTDA12BG097861 | 5XYKTDA12BG058655 | 5XYKTDA12BG080042 | 5XYKTDA12BG025462 | 5XYKTDA12BG058039 | 5XYKTDA12BG015109; 5XYKTDA12BG041760 | 5XYKTDA12BG037742 | 5XYKTDA12BG072572 | 5XYKTDA12BG003073; 5XYKTDA12BG013411 | 5XYKTDA12BG078436

5XYKTDA12BG091686; 5XYKTDA12BG082776

5XYKTDA12BG008564; 5XYKTDA12BG025963; 5XYKTDA12BG035604; 5XYKTDA12BG005339; 5XYKTDA12BG041872 | 5XYKTDA12BG051009

5XYKTDA12BG026918 | 5XYKTDA12BG034839 | 5XYKTDA12BG064407; 5XYKTDA12BG050264 | 5XYKTDA12BG027180; 5XYKTDA12BG074712 | 5XYKTDA12BG044772 | 5XYKTDA12BG043444; 5XYKTDA12BG074791 | 5XYKTDA12BG052354 | 5XYKTDA12BG098850 | 5XYKTDA12BG080770; 5XYKTDA12BG019743 | 5XYKTDA12BG024411 | 5XYKTDA12BG036140 | 5XYKTDA12BG082602; 5XYKTDA12BG005728; 5XYKTDA12BG026076; 5XYKTDA12BG060907; 5XYKTDA12BG065184 | 5XYKTDA12BG014929 | 5XYKTDA12BG091669 | 5XYKTDA12BG035473 | 5XYKTDA12BG037188; 5XYKTDA12BG041855; 5XYKTDA12BG063130

5XYKTDA12BG019757 | 5XYKTDA12BG022075 | 5XYKTDA12BG008029 | 5XYKTDA12BG003333 | 5XYKTDA12BG023484; 5XYKTDA12BG016132 | 5XYKTDA12BG019967; 5XYKTDA12BG007205 | 5XYKTDA12BG030774 | 5XYKTDA12BG033092 | 5XYKTDA12BG052449 | 5XYKTDA12BG085242; 5XYKTDA12BG056775 | 5XYKTDA12BG040172 | 5XYKTDA12BG003218; 5XYKTDA12BG046540 | 5XYKTDA12BG044304; 5XYKTDA12BG062172; 5XYKTDA12BG092224; 5XYKTDA12BG031553; 5XYKTDA12BG037613 | 5XYKTDA12BG016065 | 5XYKTDA12BG083457 | 5XYKTDA12BG012193; 5XYKTDA12BG038924

5XYKTDA12BG026482 | 5XYKTDA12BG056954

5XYKTDA12BG003400; 5XYKTDA12BG097424; 5XYKTDA12BG023713;

5XYKTDA12BG077352

| 5XYKTDA12BG062432 | 5XYKTDA12BG019029 | 5XYKTDA12BG085967 | 5XYKTDA12BG031987 | 5XYKTDA12BG049082; 5XYKTDA12BG063418 | 5XYKTDA12BG026546 | 5XYKTDA12BG083698 | 5XYKTDA12BG020956 | 5XYKTDA12BG015210 | 5XYKTDA12BG022724 | 5XYKTDA12BG048918 | 5XYKTDA12BG030760 | 5XYKTDA12BG006314; 5XYKTDA12BG003994 | 5XYKTDA12BG036879 | 5XYKTDA12BG013098 | 5XYKTDA12BG019287 | 5XYKTDA12BG070045 | 5XYKTDA12BG020827 | 5XYKTDA12BG079456 | 5XYKTDA12BG070739 | 5XYKTDA12BG027793; 5XYKTDA12BG048224 | 5XYKTDA12BG081112 | 5XYKTDA12BG035425 | 5XYKTDA12BG077545; 5XYKTDA12BG014705 | 5XYKTDA12BG012825 | 5XYKTDA12BG000321; 5XYKTDA12BG060860; 5XYKTDA12BG068702 | 5XYKTDA12BG000934 | 5XYKTDA12BG021220 | 5XYKTDA12BG030046; 5XYKTDA12BG079764 | 5XYKTDA12BG013909 | 5XYKTDA12BG027678; 5XYKTDA12BG015675; 5XYKTDA12BG003767 | 5XYKTDA12BG004465; 5XYKTDA12BG061796 | 5XYKTDA12BG004059; 5XYKTDA12BG043508 | 5XYKTDA12BG019015 | 5XYKTDA12BG078839 | 5XYKTDA12BG004191; 5XYKTDA12BG016776 | 5XYKTDA12BG020763 | 5XYKTDA12BG066237; 5XYKTDA12BG015692 | 5XYKTDA12BG056078; 5XYKTDA12BG042195 | 5XYKTDA12BG056520 | 5XYKTDA12BG081756 | 5XYKTDA12BG034596 | 5XYKTDA12BG037465 | 5XYKTDA12BG078582

5XYKTDA12BG019662 | 5XYKTDA12BG083846; 5XYKTDA12BG004689 | 5XYKTDA12BG042312 | 5XYKTDA12BG086276 | 5XYKTDA12BG060499 | 5XYKTDA12BG015546 | 5XYKTDA12BG061412; 5XYKTDA12BG098587; 5XYKTDA12BG094586; 5XYKTDA12BG061233 | 5XYKTDA12BG033755; 5XYKTDA12BG062043; 5XYKTDA12BG058624; 5XYKTDA12BG070319; 5XYKTDA12BG059854 | 5XYKTDA12BG089789 | 5XYKTDA12BG012484 | 5XYKTDA12BG006670 | 5XYKTDA12BG008807 | 5XYKTDA12BG078467 | 5XYKTDA12BG063287 | 5XYKTDA12BG093714; 5XYKTDA12BG096712 | 5XYKTDA12BG028779; 5XYKTDA12BG009973 | 5XYKTDA12BG030807 | 5XYKTDA12BG030757 | 5XYKTDA12BG059305 | 5XYKTDA12BG069364 | 5XYKTDA12BG056551 | 5XYKTDA12BG068831 | 5XYKTDA12BG061880 | 5XYKTDA12BG045517; 5XYKTDA12BG091364

5XYKTDA12BG094619 | 5XYKTDA12BG084785; 5XYKTDA12BG090750 | 5XYKTDA12BG084012 | 5XYKTDA12BG029205; 5XYKTDA12BG010332 | 5XYKTDA12BG046201; 5XYKTDA12BG019869 | 5XYKTDA12BG092448; 5XYKTDA12BG025512 | 5XYKTDA12BG044853 | 5XYKTDA12BG030855; 5XYKTDA12BG057683; 5XYKTDA12BG075181

5XYKTDA12BG028247 | 5XYKTDA12BG044013 | 5XYKTDA12BG054623 | 5XYKTDA12BG066979; 5XYKTDA12BG093227 | 5XYKTDA12BG041113 | 5XYKTDA12BG064293; 5XYKTDA12BG023114 | 5XYKTDA12BG098878; 5XYKTDA12BG078064 | 5XYKTDA12BG088139 | 5XYKTDA12BG097682; 5XYKTDA12BG075505 | 5XYKTDA12BG069400 | 5XYKTDA12BG061409; 5XYKTDA12BG047641 | 5XYKTDA12BG029107

5XYKTDA12BG052192 | 5XYKTDA12BG051060 | 5XYKTDA12BG093275 | 5XYKTDA12BG088531

5XYKTDA12BG085581 | 5XYKTDA12BG067131 | 5XYKTDA12BG059367; 5XYKTDA12BG025347 | 5XYKTDA12BG089050 | 5XYKTDA12BG066769;

5XYKTDA12BG019600

; 5XYKTDA12BG009147 | 5XYKTDA12BG078677 | 5XYKTDA12BG002182 | 5XYKTDA12BG074368 | 5XYKTDA12BG022643

5XYKTDA12BG000917; 5XYKTDA12BG045260 | 5XYKTDA12BG033738; 5XYKTDA12BG084138; 5XYKTDA12BG034016;

5XYKTDA12BG060745

| 5XYKTDA12BG002845; 5XYKTDA12BG080235; 5XYKTDA12BG053682

5XYKTDA12BG001775 | 5XYKTDA12BG049809 | 5XYKTDA12BG080378 | 5XYKTDA12BG059658; 5XYKTDA12BG017233; 5XYKTDA12BG004806 | 5XYKTDA12BG010718 | 5XYKTDA12BG027230

5XYKTDA12BG006975; 5XYKTDA12BG004725; 5XYKTDA12BG099450

5XYKTDA12BG053939; 5XYKTDA12BG058414 | 5XYKTDA12BG060373 | 5XYKTDA12BG090022; 5XYKTDA12BG089226 | 5XYKTDA12BG028653 | 5XYKTDA12BG027096 | 5XYKTDA12BG080915; 5XYKTDA12BG031682

5XYKTDA12BG083040 | 5XYKTDA12BG069834; 5XYKTDA12BG006197 | 5XYKTDA12BG042133 | 5XYKTDA12BG018219 | 5XYKTDA12BG000772; 5XYKTDA12BG016406 | 5XYKTDA12BG096435; 5XYKTDA12BG058610; 5XYKTDA12BG051172; 5XYKTDA12BG042567 | 5XYKTDA12BG000223

5XYKTDA12BG081224 | 5XYKTDA12BG050913; 5XYKTDA12BG081787 | 5XYKTDA12BG002781 | 5XYKTDA12BG042875 | 5XYKTDA12BG070448 | 5XYKTDA12BG081210; 5XYKTDA12BG008063 | 5XYKTDA12BG063175 | 5XYKTDA12BG094233 | 5XYKTDA12BG076721 | 5XYKTDA12BG036266 | 5XYKTDA12BG009651 | 5XYKTDA12BG048868 | 5XYKTDA12BG080302

5XYKTDA12BG017359 | 5XYKTDA12BG014039 | 5XYKTDA12BG071065

5XYKTDA12BG055710 | 5XYKTDA12BG045873; 5XYKTDA12BG000836; 5XYKTDA12BG038308; 5XYKTDA12BG009360 | 5XYKTDA12BG045436 |

5XYKTDA12BG036980

| 5XYKTDA12BG008046; 5XYKTDA12BG071826 | 5XYKTDA12BG023632 | 5XYKTDA12BG096371; 5XYKTDA12BG064441

5XYKTDA12BG099724;

5XYKTDA12BG0949445XYKTDA12BG082485 | 5XYKTDA12BG032623 | 5XYKTDA12BG076525 | 5XYKTDA12BG019242 | 5XYKTDA12BG090117; 5XYKTDA12BG045761 | 5XYKTDA12BG030354; 5XYKTDA12BG018916 | 5XYKTDA12BG092837 | 5XYKTDA12BG067887; 5XYKTDA12BG092739; 5XYKTDA12BG010105; 5XYKTDA12BG052936

5XYKTDA12BG028037; 5XYKTDA12BG032931 | 5XYKTDA12BG087881; 5XYKTDA12BG079134 | 5XYKTDA12BG026613; 5XYKTDA12BG047090; 5XYKTDA12BG015451 | 5XYKTDA12BG025834 | 5XYKTDA12BG090280 | 5XYKTDA12BG049759 | 5XYKTDA12BG051463; 5XYKTDA12BG027616; 5XYKTDA12BG067162; 5XYKTDA12BG077075 | 5XYKTDA12BG011531; 5XYKTDA12BG057621; 5XYKTDA12BG046697 | 5XYKTDA12BG093020; 5XYKTDA12BG057523 | 5XYKTDA12BG034162 | 5XYKTDA12BG085970; 5XYKTDA12BG062849; 5XYKTDA12BG047445; 5XYKTDA12BG074192 | 5XYKTDA12BG069865; 5XYKTDA12BG030533 | 5XYKTDA12BG032637 | 5XYKTDA12BG057442 | 5XYKTDA12BG033903 | 5XYKTDA12BG054119; 5XYKTDA12BG093213 | 5XYKTDA12BG012727 | 5XYKTDA12BG095768; 5XYKTDA12BG066836 | 5XYKTDA12BG040933 | 5XYKTDA12BG016194 | 5XYKTDA12BG084401 | 5XYKTDA12BG021640

5XYKTDA12BG033934; 5XYKTDA12BG030242 | 5XYKTDA12BG098735; 5XYKTDA12BG056713 | 5XYKTDA12BG039782 | 5XYKTDA12BG027289

5XYKTDA12BG090781

5XYKTDA12BG067338 | 5XYKTDA12BG068442 | 5XYKTDA12BG002814 | 5XYKTDA12BG039958 | 5XYKTDA12BG003090; 5XYKTDA12BG061605; 5XYKTDA12BG021797; 5XYKTDA12BG060826 | 5XYKTDA12BG092692

5XYKTDA12BG091798; 5XYKTDA12BG089839; 5XYKTDA12BG003798; 5XYKTDA12BG040043 | 5XYKTDA12BG065878 | 5XYKTDA12BG062401 | 5XYKTDA12BG089520; 5XYKTDA12BG030712; 5XYKTDA12BG024408

5XYKTDA12BG096175 | 5XYKTDA12BG068053 | 5XYKTDA12BG078310 | 5XYKTDA12BG094863 | 5XYKTDA12BG044688 | 5XYKTDA12BG033268; 5XYKTDA12BG087993; 5XYKTDA12BG094202 | 5XYKTDA12BG021623 | 5XYKTDA12BG069820 | 5XYKTDA12BG079487 | 5XYKTDA12BG008208 | 5XYKTDA12BG035909; 5XYKTDA12BG065380 | 5XYKTDA12BG020925 |

5XYKTDA12BG032511

; 5XYKTDA12BG079702 | 5XYKTDA12BG026059 | 5XYKTDA12BG007057 | 5XYKTDA12BG082955 | 5XYKTDA12BG007740 | 5XYKTDA12BG001419; 5XYKTDA12BG046523; 5XYKTDA12BG089498 | 5XYKTDA12BG093499 | 5XYKTDA12BG085029; 5XYKTDA12BG033657; 5XYKTDA12BG005244

5XYKTDA12BG078579; 5XYKTDA12BG015918; 5XYKTDA12BG004773 | 5XYKTDA12BG089422 | 5XYKTDA12BG004188 | 5XYKTDA12BG014851 | 5XYKTDA12BG066366; 5XYKTDA12BG011500; 5XYKTDA12BG058381 | 5XYKTDA12BG013487 | 5XYKTDA12BG056940

5XYKTDA12BG038180 | 5XYKTDA12BG049261 | 5XYKTDA12BG031990 | 5XYKTDA12BG047235; 5XYKTDA12BG058493 | 5XYKTDA12BG002778; 5XYKTDA12BG065721 | 5XYKTDA12BG093373; 5XYKTDA12BG075309 | 5XYKTDA12BG062592 | 5XYKTDA12BG008483; 5XYKTDA12BG018978; 5XYKTDA12BG092420; 5XYKTDA12BG085712; 5XYKTDA12BG086925 | 5XYKTDA12BG081398; 5XYKTDA12BG015496 | 5XYKTDA12BG088478 | 5XYKTDA12BG085001; 5XYKTDA12BG005857 | 5XYKTDA12BG005843; 5XYKTDA12BG046411 | 5XYKTDA12BG023839 | 5XYKTDA12BG039412

5XYKTDA12BG078078 | 5XYKTDA12BG006006 | 5XYKTDA12BG039314 | 5XYKTDA12BG037448; 5XYKTDA12BG050586 | 5XYKTDA12BG087914; 5XYKTDA12BG047672 | 5XYKTDA12BG048756

5XYKTDA12BG074094; 5XYKTDA12BG085371 | 5XYKTDA12BG060549; 5XYKTDA12BG061071 | 5XYKTDA12BG055321 | 5XYKTDA12BG050958; 5XYKTDA12BG084009; 5XYKTDA12BG075035

5XYKTDA12BG082406; 5XYKTDA12BG085094; 5XYKTDA12BG017099; 5XYKTDA12BG069445 | 5XYKTDA12BG000805 | 5XYKTDA12BG079568 | 5XYKTDA12BG029012

5XYKTDA12BG059062; 5XYKTDA12BG094166; 5XYKTDA12BG024179; 5XYKTDA12BG080669

5XYKTDA12BG010525 | 5XYKTDA12BG084897 | 5XYKTDA12BG005972; 5XYKTDA12BG060096; 5XYKTDA12BG019502 | 5XYKTDA12BG020794 | 5XYKTDA12BG014378 | 5XYKTDA12BG091915

5XYKTDA12BG087542; 5XYKTDA12BG020990 | 5XYKTDA12BG036347 | 5XYKTDA12BG028295 | 5XYKTDA12BG092367 | 5XYKTDA12BG081143; 5XYKTDA12BG019581 | 5XYKTDA12BG070501; 5XYKTDA12BG013957 | 5XYKTDA12BG000531 | 5XYKTDA12BG040107 | 5XYKTDA12BG046179; 5XYKTDA12BG047459 | 5XYKTDA12BG036381 | 5XYKTDA12BG027969; 5XYKTDA12BG092806 | 5XYKTDA12BG057604 | 5XYKTDA12BG082860 | 5XYKTDA12BG095057 | 5XYKTDA12BG031794; 5XYKTDA12BG054122 | 5XYKTDA12BG002926; 5XYKTDA12BG034744 | 5XYKTDA12BG029446 | 5XYKTDA12BG059207 | 5XYKTDA12BG047042; 5XYKTDA12BG093700 | 5XYKTDA12BG000593; 5XYKTDA12BG075441; 5XYKTDA12BG049566 | 5XYKTDA12BG055982 | 5XYKTDA12BG095818

5XYKTDA12BG070059; 5XYKTDA12BG039636 | 5XYKTDA12BG087833 | 5XYKTDA12BG015336

5XYKTDA12BG045601 | 5XYKTDA12BG005471 | 5XYKTDA12BG087346 | 5XYKTDA12BG080249; 5XYKTDA12BG010539; 5XYKTDA12BG013053

5XYKTDA12BG045890 | 5XYKTDA12BG015112; 5XYKTDA12BG015529; 5XYKTDA12BG066528 | 5XYKTDA12BG045257; 5XYKTDA12BG065122 | 5XYKTDA12BG095320 | 5XYKTDA12BG055111 | 5XYKTDA12BG079893 | 5XYKTDA12BG042665

5XYKTDA12BG067517

5XYKTDA12BG061443 | 5XYKTDA12BG021959 | 5XYKTDA12BG081062; 5XYKTDA12BG057957 | 5XYKTDA12BG058235 | 5XYKTDA12BG060731; 5XYKTDA12BG013148 | 5XYKTDA12BG072409

5XYKTDA12BG028622 | 5XYKTDA12BG085791 | 5XYKTDA12BG075892; 5XYKTDA12BG041158 | 5XYKTDA12BG068618

5XYKTDA12BG022772 | 5XYKTDA12BG058963; 5XYKTDA12BG039197 | 5XYKTDA12BG097262 | 5XYKTDA12BG089517 |

5XYKTDA12BG013005

| 5XYKTDA12BG016423 | 5XYKTDA12BG003056 | 5XYKTDA12BG080722 | 5XYKTDA12BG048644; 5XYKTDA12BG073804 | 5XYKTDA12BG060552

5XYKTDA12BG059482 | 5XYKTDA12BG096631; 5XYKTDA12BG075701 | 5XYKTDA12BG093129; 5XYKTDA12BG067839 | 5XYKTDA12BG059420 | 5XYKTDA12BG019886

5XYKTDA12BG061457; 5XYKTDA12BG099481 | 5XYKTDA12BG051611; 5XYKTDA12BG030838; 5XYKTDA12BG044366

5XYKTDA12BG058090 | 5XYKTDA12BG032105 | 5XYKTDA12BG032069 | 5XYKTDA12BG058882 | 5XYKTDA12BG024909

5XYKTDA12BG055996 | 5XYKTDA12BG030550 | 5XYKTDA12BG075665 | 5XYKTDA12BG088819 | 5XYKTDA12BG045548 | 5XYKTDA12BG063757 | 5XYKTDA12BG010704 | 5XYKTDA12BG015482; 5XYKTDA12BG070062 | 5XYKTDA12BG028197 | 5XYKTDA12BG077254 | 5XYKTDA12BG077755

5XYKTDA12BG083331 | 5XYKTDA12BG069994; 5XYKTDA12BG037255; 5XYKTDA12BG021184 | 5XYKTDA12BG016521 | 5XYKTDA12BG095835 | 5XYKTDA12BG054704 | 5XYKTDA12BG017247 | 5XYKTDA12BG049681 | 5XYKTDA12BG068991 | 5XYKTDA12BG059949; 5XYKTDA12BG084527; 5XYKTDA12BG035845; 5XYKTDA12BG063998 | 5XYKTDA12BG027101 | 5XYKTDA12BG094961

5XYKTDA12BG032802 | 5XYKTDA12BG029866 | 5XYKTDA12BG093180 | 5XYKTDA12BG070546 | 5XYKTDA12BG050393; 5XYKTDA12BG031391 | 5XYKTDA12BG021251 | 5XYKTDA12BG052144; 5XYKTDA12BG062219 | 5XYKTDA12BG043461

5XYKTDA12BG064665 | 5XYKTDA12BG059515 | 5XYKTDA12BG024473; 5XYKTDA12BG074015 | 5XYKTDA12BG007172 | 5XYKTDA12BG038339 | 5XYKTDA12BG094412; 5XYKTDA12BG000108; 5XYKTDA12BG002151

5XYKTDA12BG001243; 5XYKTDA12BG069428

5XYKTDA12BG048594 | 5XYKTDA12BG067114 | 5XYKTDA12BG044934 | 5XYKTDA12BG014445; 5XYKTDA12BG076265 | 5XYKTDA12BG031956; 5XYKTDA12BG060289;

5XYKTDA12BG090103

; 5XYKTDA12BG042892; 5XYKTDA12BG067372 | 5XYKTDA12BG025106 | 5XYKTDA12BG053505 | 5XYKTDA12BG088545; 5XYKTDA12BG069722; 5XYKTDA12BG027244 | 5XYKTDA12BG039538 | 5XYKTDA12BG077464; 5XYKTDA12BG062981 | 5XYKTDA12BG073947 | 5XYKTDA12BG046344 | 5XYKTDA12BG019399 | 5XYKTDA12BG005874 | 5XYKTDA12BG006958; 5XYKTDA12BG056372 | 5XYKTDA12BG098704 | 5XYKTDA12BG024859 | 5XYKTDA12BG025820; 5XYKTDA12BG073317; 5XYKTDA12BG044559 | 5XYKTDA12BG000352 | 5XYKTDA12BG018513 | 5XYKTDA12BG012016

5XYKTDA12BG013103 | 5XYKTDA12BG008497; 5XYKTDA12BG090943; 5XYKTDA12BG004658 | 5XYKTDA12BG060910 | 5XYKTDA12BG071955 | 5XYKTDA12BG039541 | 5XYKTDA12BG054556 | 5XYKTDA12BG098668 | 5XYKTDA12BG002215 | 5XYKTDA12BG025669

5XYKTDA12BG059353 | 5XYKTDA12BG066318 | 5XYKTDA12BG057067 | 5XYKTDA12BG074547 | 5XYKTDA12BG032539 | 5XYKTDA12BG004370; 5XYKTDA12BG006443; 5XYKTDA12BG091106 | 5XYKTDA12BG043363 | 5XYKTDA12BG063371 | 5XYKTDA12BG041497 | 5XYKTDA12BG030693

5XYKTDA12BG017328 | 5XYKTDA12BG018611; 5XYKTDA12BG081157; 5XYKTDA12BG099948 | 5XYKTDA12BG045114 | 5XYKTDA12BG071244 | 5XYKTDA12BG091493 | 5XYKTDA12BG091820 | 5XYKTDA12BG065511 | 5XYKTDA12BG099996 | 5XYKTDA12BG023808 | 5XYKTDA12BG008130 | 5XYKTDA12BG017281 | 5XYKTDA12BG072376 | 5XYKTDA12BG038972 | 5XYKTDA12BG017636 | 5XYKTDA12BG029995

5XYKTDA12BG013599; 5XYKTDA12BG034307 | 5XYKTDA12BG073222 | 5XYKTDA12BG035831 | 5XYKTDA12BG025770 | 5XYKTDA12BG006460 | 5XYKTDA12BG063810 | 5XYKTDA12BG040558 | 5XYKTDA12BG070787; 5XYKTDA12BG095981 | 5XYKTDA12BG052306; 5XYKTDA12BG094135; 5XYKTDA12BG068604 | 5XYKTDA12BG066805 | 5XYKTDA12BG099433 | 5XYKTDA12BG063984

5XYKTDA12BG058526 |

5XYKTDA12BG047946

| 5XYKTDA12BG057103; 5XYKTDA12BG082292 | 5XYKTDA12BG009231 | 5XYKTDA12BG080784; 5XYKTDA12BG077013

5XYKTDA12BG096709 |

5XYKTDA12BG074404

| 5XYKTDA12BG033870; 5XYKTDA12BG089131 | 5XYKTDA12BG022125

5XYKTDA12BG099819 | 5XYKTDA12BG045565 | 5XYKTDA12BG033853; 5XYKTDA12BG072412

5XYKTDA12BG078033; 5XYKTDA12BG032444; 5XYKTDA12BG063239 | 5XYKTDA12BG051284 | 5XYKTDA12BG075486 | 5XYKTDA12BG015630; 5XYKTDA12BG096872 | 5XYKTDA12BG015711 | 5XYKTDA12BG067937 | 5XYKTDA12BG051401 | 5XYKTDA12BG045016 | 5XYKTDA12BG033528 | 5XYKTDA12BG071096 | 5XYKTDA12BG038129; 5XYKTDA12BG021704

5XYKTDA12BG035196 | 5XYKTDA12BG008550; 5XYKTDA12BG005406; 5XYKTDA12BG036445

5XYKTDA12BG093843 | 5XYKTDA12BG041807 | 5XYKTDA12BG062351 | 5XYKTDA12BG048062; 5XYKTDA12BG044609 | 5XYKTDA12BG084169; 5XYKTDA12BG047820 | 5XYKTDA12BG064021 | 5XYKTDA12BG069042 | 5XYKTDA12BG001520; 5XYKTDA12BG072734; 5XYKTDA12BG077044; 5XYKTDA12BG012453 | 5XYKTDA12BG006734

5XYKTDA12BG033349; 5XYKTDA12BG072524 |

5XYKTDA12BG053181

| 5XYKTDA12BG053195 | 5XYKTDA12BG069896; 5XYKTDA12BG072507 | 5XYKTDA12BG047803; 5XYKTDA12BG066867 | 5XYKTDA12BG078291; 5XYKTDA12BG081546; 5XYKTDA12BG050975; 5XYKTDA12BG018995 | 5XYKTDA12BG031309; 5XYKTDA12BG029382 | 5XYKTDA12BG024117 | 5XYKTDA12BG049745 | 5XYKTDA12BG054430 | 5XYKTDA12BG074693; 5XYKTDA12BG054587 | 5XYKTDA12BG018320 | 5XYKTDA12BG000335 | 5XYKTDA12BG004840 | 5XYKTDA12BG010041 | 5XYKTDA12BG037885 | 5XYKTDA12BG037918 | 5XYKTDA12BG053441 | 5XYKTDA12BG016907; 5XYKTDA12BG052600 | 5XYKTDA12BG083281; 5XYKTDA12BG035571; 5XYKTDA12BG081384 | 5XYKTDA12BG073138 | 5XYKTDA12BG087735; 5XYKTDA12BG077979; 5XYKTDA12BG040320

5XYKTDA12BG038857; 5XYKTDA12BG089761 | 5XYKTDA12BG013151 | 5XYKTDA12BG042861 | 5XYKTDA12BG027292 | 5XYKTDA12BG042049; 5XYKTDA12BG065850; 5XYKTDA12BG002490; 5XYKTDA12BG089551; 5XYKTDA12BG005647 | 5XYKTDA12BG052872; 5XYKTDA12BG020505

5XYKTDA12BG059966

5XYKTDA12BG064326; 5XYKTDA12BG097181 | 5XYKTDA12BG089114 | 5XYKTDA12BG087573 |

5XYKTDA12BG020939

; 5XYKTDA12BG096810; 5XYKTDA12BG033061; 5XYKTDA12BG038437; 5XYKTDA12BG043136; 5XYKTDA12BG087086 | 5XYKTDA12BG001274; 5XYKTDA12BG010377 | 5XYKTDA12BG020729; 5XYKTDA12BG028863; 5XYKTDA12BG035991; 5XYKTDA12BG027843; 5XYKTDA12BG029544; 5XYKTDA12BG091168; 5XYKTDA12BG089467; 5XYKTDA12BG069669

5XYKTDA12BG003011 | 5XYKTDA12BG076296; 5XYKTDA12BG042844; 5XYKTDA12BG021153; 5XYKTDA12BG025882 | 5XYKTDA12BG055867 | 5XYKTDA12BG031892 | 5XYKTDA12BG021699 | 5XYKTDA12BG024697 | 5XYKTDA12BG095463 | 5XYKTDA12BG048935 | 5XYKTDA12BG063063 | 5XYKTDA12BG079571 | 5XYKTDA12BG092563 | 5XYKTDA12BG060700; 5XYKTDA12BG032671 | 5XYKTDA12BG034193 | 5XYKTDA12BG063189 | 5XYKTDA12BG047915

5XYKTDA12BG035361 | 5XYKTDA12BG060051; 5XYKTDA12BG031505 | 5XYKTDA12BG038096 | 5XYKTDA12BG048322 | 5XYKTDA12BG017460 | 5XYKTDA12BG067663; 5XYKTDA12BG042018; 5XYKTDA12BG098394; 5XYKTDA12BG020083 | 5XYKTDA12BG095379 | 5XYKTDA12BG048658 | 5XYKTDA12BG094328 | 5XYKTDA12BG009990 | 5XYKTDA12BG006040 | 5XYKTDA12BG047879

5XYKTDA12BG003848; 5XYKTDA12BG097178; 5XYKTDA12BG060387 | 5XYKTDA12BG005762; 5XYKTDA12BG061247 | 5XYKTDA12BG092241; 5XYKTDA12BG081188

5XYKTDA12BG044447 | 5XYKTDA12BG049793 | 5XYKTDA12BG092966 | 5XYKTDA12BG087007 | 5XYKTDA12BG080039 | 5XYKTDA12BG000559; 5XYKTDA12BG061569 | 5XYKTDA12BG083023 | 5XYKTDA12BG099853; 5XYKTDA12BG043556 | 5XYKTDA12BG036395 | 5XYKTDA12BG038602; 5XYKTDA12BG002893 | 5XYKTDA12BG070658 | 5XYKTDA12BG049390 | 5XYKTDA12BG054279 | 5XYKTDA12BG097052; 5XYKTDA12BG024991; 5XYKTDA12BG098041 | 5XYKTDA12BG043203; 5XYKTDA12BG064973 | 5XYKTDA12BG084611

5XYKTDA12BG010069 | 5XYKTDA12BG057974 | 5XYKTDA12BG052189 | 5XYKTDA12BG089484; 5XYKTDA12BG099612; 5XYKTDA12BG056209; 5XYKTDA12BG092014 | 5XYKTDA12BG080641; 5XYKTDA12BG070675; 5XYKTDA12BG009472; 5XYKTDA12BG017104 | 5XYKTDA12BG076055; 5XYKTDA12BG090439

5XYKTDA12BG033674 | 5XYKTDA12BG094832 | 5XYKTDA12BG018186 | 5XYKTDA12BG069526 | 5XYKTDA12BG066240 | 5XYKTDA12BG011190 | 5XYKTDA12BG072040 | 5XYKTDA12BG051530 | 5XYKTDA12BG070238 | 5XYKTDA12BG032265 | 5XYKTDA12BG052631 | 5XYKTDA12BG045551 | 5XYKTDA12BG058252; 5XYKTDA12BG007821 | 5XYKTDA12BG066450 | 5XYKTDA12BG012758; 5XYKTDA12BG046442 | 5XYKTDA12BG088982 | 5XYKTDA12BG013943 |

5XYKTDA12BG0982825XYKTDA12BG001436

5XYKTDA12BG090490

| 5XYKTDA12BG073771 | 5XYKTDA12BG006555 | 5XYKTDA12BG022299; 5XYKTDA12BG021637; 5XYKTDA12BG051320 | 5XYKTDA12BG053083 | 5XYKTDA12BG016177 | 5XYKTDA12BG005180 | 5XYKTDA12BG067291 | 5XYKTDA12BG039118 | 5XYKTDA12BG074421

5XYKTDA12BG047560

5XYKTDA12BG007706 | 5XYKTDA12BG072247 | 5XYKTDA12BG024375; 5XYKTDA12BG028765 | 5XYKTDA12BG038678; 5XYKTDA12BG054606 | 5XYKTDA12BG022223; 5XYKTDA12BG074676

5XYKTDA12BG031665 | 5XYKTDA12BG053262 | 5XYKTDA12BG014946 | 5XYKTDA12BG011237 | 5XYKTDA12BG015868 | 5XYKTDA12BG093468 | 5XYKTDA12BG072491; 5XYKTDA12BG001016; 5XYKTDA12BG069638 | 5XYKTDA12BG086584; 5XYKTDA12BG038034

5XYKTDA12BG013179 | 5XYKTDA12BG062835 | 5XYKTDA12BG057554 | 5XYKTDA12BG032590 | 5XYKTDA12BG098623; 5XYKTDA12BG057361; 5XYKTDA12BG008385 | 5XYKTDA12BG089176 | 5XYKTDA12BG060227 | 5XYKTDA12BG008662; 5XYKTDA12BG069798 | 5XYKTDA12BG044268 | 5XYKTDA12BG008693 | 5XYKTDA12BG002733; 5XYKTDA12BG050006 | 5XYKTDA12BG027440 | 5XYKTDA12BG078713 | 5XYKTDA12BG023436

5XYKTDA12BG035666 | 5XYKTDA12BG057781 | 5XYKTDA12BG032833; 5XYKTDA12BG088495; 5XYKTDA12BG041144

5XYKTDA12BG014980 | 5XYKTDA12BG039877; 5XYKTDA12BG083314 | 5XYKTDA12BG038955 | 5XYKTDA12BG073723 | 5XYKTDA12BG029897 | 5XYKTDA12BG097133; 5XYKTDA12BG073883; 5XYKTDA12BG050555 | 5XYKTDA12BG054864; 5XYKTDA12BG082843 | 5XYKTDA12BG056727 | 5XYKTDA12BG027485; 5XYKTDA12BG004076 | 5XYKTDA12BG016003 | 5XYKTDA12BG087105 | 5XYKTDA12BG092045; 5XYKTDA12BG062169; 5XYKTDA12BG083930; 5XYKTDA12BG051091 | 5XYKTDA12BG096323; 5XYKTDA12BG086441 | 5XYKTDA12BG079375 | 5XYKTDA12BG028569 | 5XYKTDA12BG022738; 5XYKTDA12BG043038

5XYKTDA12BG026367 | 5XYKTDA12BG021606; 5XYKTDA12BG050457 | 5XYKTDA12BG077125

5XYKTDA12BG059174; 5XYKTDA12BG060440; 5XYKTDA12BG012467 | 5XYKTDA12BG015563 | 5XYKTDA12BG076251 | 5XYKTDA12BG071602; 5XYKTDA12BG040138; 5XYKTDA12BG046733 | 5XYKTDA12BG024151; 5XYKTDA12BG018057 | 5XYKTDA12BG035649 | 5XYKTDA12BG003574 |

5XYKTDA12BG017829

| 5XYKTDA12BG014171 |

5XYKTDA12BG030404

| 5XYKTDA12BG062883 | 5XYKTDA12BG090649

5XYKTDA12BG016860; 5XYKTDA12BG009455

5XYKTDA12BG056307 | 5XYKTDA12BG096662; 5XYKTDA12BG016325; 5XYKTDA12BG043797 | 5XYKTDA12BG002604; 5XYKTDA12BG026000

5XYKTDA12BG071079; 5XYKTDA12BG071843; 5XYKTDA12BG028734; 5XYKTDA12BG053391; 5XYKTDA12BG028135; 5XYKTDA12BG056985; 5XYKTDA12BG096970 |